Monthly Archives: detsember 2017

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esin­da­jad koo­li­de hoo­le­ko­gu­des

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis 29. no­vemb­ri is­tun­gil esin­da­jad koo­li­de hoo­le­ko­gus­se. Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gus­se esi­ta­ti kolm kan­di­daa­ti: Ma­dis Jõ­gi pak­kus vo­li­ko­gu esin­da­jaks lap­se­va­ne­ma, va­li­mis­lii­dus Are­nev Kuu­sa­lu...

Kinnisvarapakkumistest ja -tehingutest Kuusalu vallas

AARE ETS, Kuusalu abivallavanem Uudistasin pärast pooleaastast vahet kinnisvaraportaalis www.kv.ee, et mida Kuusalu vallas pakutakse ja milliseid kinnisvaratehinguid millises mahus maa-ameti andmetel reaalselt tehtud on. Et lisaks...

Aru­kü­la II kand­le­päe­val osa­lesid 50 last

Pü­ha­päe­val, 26. no­vemb­ril koh­tu­sid Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­ses Pää­su­lind oma koo­li ning Tal­lin­na West­hol­mi muu­si­ka­koo­li, La­ge­di hu­vis­tuu­dio Õhin, Mu­ras­te Fa Stuu­dio, Kii­li Kuns­ti­de­koo­li ja Nõm­me fol­gi­rin­gi...

Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ko­ha­le 18 avaldust

Reede, 1. detsembri südaöösel lõppes avalduste esitamine Kuusalu vallavanema konkursile. Kokku esitati 18 avaldust, millest 15 vastasid tähtajale ja konkursi tingimustele ning esitati vallavanema...

HC Keh­ra tu­li Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 3. ko­ha­le

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 2. ja 3. det­semb­ril toi­mus Keh­ra spor­di­hoo­nes Ees­ti tä­na­vus­te kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­tur­niir, lau­päe­val olid pool­fi­naal­män­gud, pü­ha­päe­val fi­naal ja 3.-4. ko­ha mäng. Ko­du­mees­kond HC Keh­ra/Ho­ri­zon...

Kuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga pea­tä­na­vad on val­gus­ta­tud ko­gu öö

Kuu­sa­lu val­la ale­vi­kes pan­nak­se kõi­gi­ tänavate valgustusele hä­ma­ra­lü­li­tid. Eel­mi­sel nä­da­lal ker­kis Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus Are­nev Kuu­sa­lu Vald kü­si­mus Kuu­sa­lu ale­vi­ku tä­na­va­val­gus­tu­sest. Pea­mi­ne ra­hu­lo­le­ma­tus on sel­les, et sü­daöö­sel...

MTÜ Arenduskoda jagab veebruaris 365 000 eurot

MTÜ Arenduskoda Leader-piirkonnas, kuhu kuuluvad Kuusalu, Vihula, Kadrina ja Tapa vald ning Loksa linn, avatakse järgmise aasta taotlusvoorud 5.-14. veebruarini. Kokku läheb jagamisele 365...

Lok­sa muu­si­ka­koo­li on 45 aas­ta­ga lõ­pe­ta­nud 250 õpi­last

Lok­sa muu­si­ka­koo­li asu­ta­ja ja en­di­ne di­rek­tor RAI­DI AND­RE kin­kis koo­li­le oma ema viiu­li. Lok­sa muu­si­ka­kool on oma sün­ni­päe­va­pi­du­del ik­ka pak­ku­nud ül­la­tu­si – nii ka see­kord....

Robo­te­xil võit­nud Aru­kü­la koo­li võist­kond sõi­dab ke­va­del USAs­se

Tal­lin­nas Eu­roo­pa suu­ri­mal ro­boo­ti­kaü­ri­tu­sel esi­ko­ha­ga ül­la­ta­nud Aru­kü­la koo­li võist­kond on ro­boo­ti­ka­ga te­ge­le­nud vaid paar kuud. No­vemb­ri vii­ma­sel nä­da­la­va­he­tu­sel Tal­lin­nas toi­mu­nud Ro­bo­te­xi prog­ram­mi kuu­lus roh­kem kui...

Ani­ja val­la 3 las­teae­da plaa­ni­tak­se ühen­da­da

Sel nä­da­la hak­ka­vad Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid aru­ta­ma val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kut ühen­da­da Keh­ra las­teaiad Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu ning Ala­ve­re Mõm­mi­la üheks asu­tu­seks Ani­ja Val­la Las­teaiad. Ani­ja val­la­va­lit­sus...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -