Monthly Archives: august 2018

Sõnumitoojas 29. augustil

Raasiku vallas olid üldplaneeringu eskiisi avalikud arutelud; Arukülla rajatakse päikese-elektrijaam; Voose küla 777. sünnipäeval toimunud „talispordipäeva” võitis Kiviloo küla; Aegviidu telkimisplatsi SILLA avas...

Kuusalu raamatukogu ja Kunstide Kooli juhi konkursid

Kuusalu raamatukogu direktori konkursile laekus 2, Kunstide Kooli direktori kohale 3 avaldust. Kuigi kandidaate pole palju, on tegu tugevate kandidaatidega, ütles abivallavanem Anu Kirsman....

President tunnustas Anija ja Kuusalu kaunite kodude omanikke

Laupäeval, 25. augustil tunnustas president Kersti Kaljulaid Viljandis tänavusi tublimaid kodukaunistajaid. Teiste hulgas tänas president Kairi ja Janek Lassi, kelle kodu Anija valla Ülejõe...

Aeg­vii­du Ni­ker­jär­ve tel­ki­misp­lat­si SIL­LA avas Ees­ti pre­si­dent

„Jää­gu see mat­ka­sild tä­his­ta­ma meie kir­ge ja taht­mist loo­du­ses lii­ku­da ning kõi­ki meie mat­ka­ra­du ja mat­kae­la­mu­si nüüd ja edas­pi­di,“ soo­vis pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID. Lau­päe­val, 25....

Anija volikogu on liivavarude uuringulubade vastu

Anija vallavolikogu ei nõustunud OÜ Liivakivi taotlusega viia Poolvahe IV ja Soodla III uuringuruumis läbi liiva tarbevaru uuring. Kuna ühes on liivavarud tagatud vähemalt...

Kuusalus jagati mõtteid valla uue arengukava koostamiseks

Vallavalitsuse algatusel kogunes 23. augustil Kuusalu rahvamajja valla volikogu liikmeid, vallaametnikke, vallaasutuste töötajaid, ettevõtjaid ja vallas tegutsevaid teisi oma ala eksperte arenguseminarile. Arenguseminari tulemusena plaanitakse...

Raa­si­ku val­las olid üldp­la­nee­rin­gu es­kiisi ava­li­kud aru­te­lu­d

Aru­te­lu­del Aru­kü­las, Pi­ka­ve­res ja Raa­si­kul teh­ti val­la uu­de üldp­la­nee­rin­gus­se mit­meid et­te­pa­ne­kuid. Ku­na Raa­si­ku val­la keh­tiv üldp­la­nee­ring on aas­tast 2005, al­ga­tas val­la­vo­li­ko­gu 2017. aas­tal ke­va­del uue...

Politseikroonika

19. augustil teatati, et Loksa linnas Rohuaia tänaval lõi 20aastane mees oma­ 18aastast venda. 27. augustil kell 5.38 sai Häirekeskus teate põlengust Anija vallas Soodla...

Kehras maa enampakkumisele

Anija vallavolikogu otsustas võõrandada enampakkumisel detailplaneeringuga Kehras Põhja tänav 2b kinnistust moodustatud 3 maaüksust. Kaks neist, Põhja tänav 4c ja Põhja tänav 4d, on...

Kuusalu keskkool on kiusuennetaja kool

SA Kiusamisvaba Kool andis 23. augustil KiVA-koolide suvekoolis esmakordselt välja aasta kiusuennetaja kooli tiitli. Selle pälvis Kuusalu keskkool, kus on KiVa programmi rakendatud 2...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -