Juhtkiri

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Õpetaja abide töötasu

Anija valla lasteaedade hoolekogude esimehed paluvad kohalikele poliitikutele suunatud kirjaga, et õpetaja abide töötasu suurendataks 700 euroni. Nagu üldhariduskoolide õpetajate, on ka lasteaiaõpetajate töötasu...

Eesti esimene parlament

Eesti riigikogu eelkäija, Asutav Kogu, tegutses rahvaesinduse ja seadusandliku võimuna 23. aprillist 1919 kuni 20. setsembrini 1920. Asutav Kogu võttis 19. mail 1919 vastu...

Hariduse tulevik Kuusalu vallas

Eelmisel reedel räägiti Kuusalu koolis kuue tunni vältel õpetamisest valla koolides ja lasteaedades. Hariduskonverentsi esimeses osas jagasid pedagoogid enda kogemusi ja tutvustasid erinevaid algatusi....

Küü­di­ta­mi­se kar­mid lood

Seo­ses 70 aas­ta möö­du­mi­se­ga märt­si­küü­di­ta­mi­sest mee­nu­ta­tak­se möö­du­nut, aval­da­tak­se mä­les­tu­si, te­hak­se näi­tu­si. Suu­rim üle-ees­ti­li­ne pro­jek­t on kuns­tip­rog­ramm „Si­be­ri lap­se­põlv“, mil­le­ga seo­ses on näi­tu­sed 16 ku­na­gi­ses...

Andekad noored

Harju maakonna kooliteatrite festivalilt tuli Ida-Harjusse Grand Prix ja mitu näitlejapreemiat. Žürii kiitis, et tase oli kõrge, festivalil sai näha palju väga häid tükke....

VIIMASED UUDISED

ARGO SAUL: „Et­te­võt­jad soo­vi­vad Kuu­sa­lu val­la aren­gu­le kaa­sa ai­da­ta.“

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees AR­GO SAUL, asu­ta­si­te viie­ke­si Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­ja­te ühen­du­se, 1. ap­ril­lil kor­ral­da­si­te suu­re­ma kok­ku­saa­mi­se. Kui pal­ju on liik­meid juur­de tul­nud? „Koh­tu­mi­sel...
- Reklaam -