Juhtkiri

Suvistepüha rahvapeod

Saabuval pühapäeval tähistatakse nelipühi ehk suvistepüha. Rahvakalendri järgi on see oluline peo- ja naljapäev, kui tuppa toodi noori kaski, kased kaunistasid ka tantsu- ja...

Populaarsed pallimängud

Seekordses lehenumbris avaldame kaks lugu spordiklubidest, mis on seotud pallimänguga ja oma piirkonnas laste seas populaarsed. Kehra käsipalliklubis on liikmeid ligi 200, koolinoori neist...

Ühisprojekt turistidele

Aastaid on räägitud sellest, et välisturistid suunduvad Tallinnast pigem lääne ja lõuna poole. Ka Eesti-siseselt on eelistatud turismiettevõtteid Lõuna- ja Lääne-Eestis. Et külalisi tuleks rohkem...

Leaderi programmi koostöövõimalused

Leader on Euroopa Liidu maapiirkondade toetamiseks loodud rahastusprogramm, millega alustati 1991. aastal, Eestis käivitus aastast 2006. Et raha jagataks kogukondadega koostöös, on loodud tegevusgrupid,...

Post­kas­tid ja tä­na­va­numb­rid kor­da!

Vii­ma­sel ajal saab Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus iga nä­dal Raa­si­ku val­last te­le­fo­ni­kõ­ne­sid ja e-kir­ju, et aja­leht ei ole tel­li­ja­te­ni jõud­nud. Järg­ne­vad toi­me­tu­se kir­jad ja kõ­ned Om­ni­vas­se. Sealt...

VIIMASED UUDISED

SAND­RA HEI­DO­VIL Pu­di­soolt il­mus ju­tu­raa­mat „Lap­sed ja na­tu­ke va­ne­mad“

Las­te­raa­ma­tu esit­lus oli lau­päe­val, 1. juu­nil Vi­ru kes­ku­se Rah­va Raa­ma­tu kaup­lu­ses. Tal­lin­na Laag­na güm­naa­siu­mi prant­su­se kee­le õpe­ta­ja, kir­ja­nik Sand­ra Hei­dov elab koos kol­me lap­se ja...
- Reklaam -