Artiklid

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Direk­tor KRIS­TI TA­RIK: „Kuu­sa­lu koo­li väär­tu­sed kõ­ne­ta­sid mind.“

KRIS­TI TA­RIK, alus­ta­si­te Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri­na tööd kaks nä­da­lat ta­ga­si. Mil­li­sed on esi­me­sed mul­jed? „Mind on häs­ti vas­tu võe­tud, mul­jed on vä­ga head. On ol­nud...

Kui­das ka­su­ta­vad oma­va­lit­su­sed rii­gi in­ves­tee­rin­gu­toe­tust

Ke­va­del said oma­va­lit­su­sed rii­gi li­saee­lar­ve­ga ko­roo­na­vii­ru­sest tin­gi­tud krii­si ta­ga­jär­ge­de lee­ven­da­mi­seks ja ma­jan­du­se tur­gu­ta­mi­seks uu­teks in­ves­tee­rin­gu­teks mõel­dud toe­tust. Ani­ja vald saab 440 000 eu­rot, Kuu­sa­lu vald...

PRIA kin­ni­tas Ani­ja ja Raa­si­ku val­la Lea­der-toe­tu­sed

Ani­ja val­last on toe­tu­se saa­jaid 2, Raa­si­ku val­last 2 ja Ko­se val­last 5. PRIA kin­ni­tas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja tä­na­vu­se taot­lus­voo­ru tu­le­mu­sed. Te­gu oli li­sa­voo­ru­ga eel­mis­test aas­ta­test...

Raa­si­ku ja Aru­kü­la noor­te kor­ral­da­tud Su­me Su­veõh­tu sai val­lalt toe­tust

Au­gus­ti lõ­pus kor­ral­da­sid Raa­si­ku ja Aru­kü­la noo­red ühi­selt tä­na­vu­se noor­te­peo Su­me Su­veõh­tu, mis es­ma­kord­selt toi­mus 10 aas­tat ta­ga­si. Esimest korda said noo­red sel­le lä­bi­vii­mi­seks...

Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du on ka­vas kin­ni pan­na

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal vo­li­ko­gu­le esi­ta­ta­va eel­nõu Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du te­ge­vu­se lõ­pe­ta­mi­seks 30. no­vemb­ril 2020. Kui Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu sel­le eel­nõu kol­ma­päe­val, 16. sep­temb­ril...

VIIMASED UUDISED

Direk­tor KRIS­TI TA­RIK: „Kuu­sa­lu koo­li väär­tu­sed kõ­ne­ta­sid mind.“

KRIS­TI TA­RIK, alus­ta­si­te Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri­na tööd kaks nä­da­lat ta­ga­si. Mil­li­sed on esi­me­sed mul­jed? „Mind on häs­ti vas­tu võe­tud, mul­jed on vä­ga head. On ol­nud...
- Reklaam -