Artiklid

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Tipp­hooa­jal käis Moh­ni saa­rel 5000 ini­mest

„Kõik on Moh­ni saa­re­le ka koos koer­te­ga te­re­tul­nud, aga pa­lu­me lam­mas­te pä­rast hoi­da koe­rad rih­ma ot­sas,“ üt­leb saa­re hoo­ne­komp­lek­si oma­nik JAAN MA­NITS­KI. Lok­sa val­lalt 2001....

Pika­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi noor­me­hed võt­sid Ro­bo­te­xil kak­sik­või­du

Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­li ro­boo­ti­ka­rin­gi võist­kond, ku­hu kuu­lu­sid Aru­kü­la wal­dorf­koo­lis õp­piv Mat­tias Viir­ma ja Ar­tur Vei­gel Aru­kü­la põ­hi­koo­list, saa­vu­tas ree­del, 4. juu­nil toi­mu­nud Ro­bo­tex Ees­ti on­li­ne...

Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ren­di­jaa­mad ava­tak­se järgmisel nä­da­lal

Hiljemalt tulevast nädalast saab Ani­ja val­las nel­jas, Raa­si­ku val­las ka­hes ning Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­las ühes ren­di­jaa­mas lae­nu­ta­da jalg­rat­taid. Kon­tak­ti­va­bad ren­di­jaa­mad asu­vad Ani­ja val­las...

Lahe­maa rah­vus­par­gi juu­be­li­pi­du lii­kus Palm­sest Kuu­sa­lu val­la kü­la­des­se

La­he­maa rah­vus­par­gi juu­be­liaas­ta avaü­ri­tu­sel tun­nus­tas kesk­kon­naa­me­ti pea­di­rek­tor Ri­ho Kup­part lau­päe­val, 29. mail Palm­ses pi­kaaeg­seid abi­li­si. Kok­ku ja­ga­ti rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va pu­hul 27 tä­nu­kir­ja, mil­lest...

Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis näi­tus „La­he­maa kuns­tis“

Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seum tä­his­tab La­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va näi­tu­se­ga „La­he­maa kuns­tis“ – La­he­maal te­gut­se­nud kunst­ni­ke tööd või maa­lid La­he­maast, mis on kuns­ti­muu­seu­mi oma­ni­ku Jaan Ma­nits­ki...

VIIMASED UUDISED

Tipp­hooa­jal käis Moh­ni saa­rel 5000 ini­mest

„Kõik on Moh­ni saa­re­le ka koos koer­te­ga te­re­tul­nud, aga pa­lu­me lam­mas­te pä­rast hoi­da koe­rad rih­ma ot­sas,“ üt­leb saa­re hoo­ne­komp­lek­si oma­nik JAAN MA­NITS­KI. Lok­sa val­lalt 2001....
- Reklaam -