Artiklid

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Raa­si­ku koo­lis te­gid tüd­ru­kud kuu ae­ga puu­tööd, poi­sid süüa

Riik­li­ku õp­pe­ka­va jär­gi ei ole tööõ­pe­tus soo­põ­hi­ne. See tä­hen­dab, et tei­ses koo­liast­mes ehk 4.-9. klas­si õpi­las­tel on või­ma­lik va­li­da teh­no­loo­gia ning kä­si­töö ja ko­dun­du­se...

ARGO SAUL ja HEI­NAR HURT asu­ta­sid Kiiu ket­ta­gol­fi­par­gi hal­da­mi­seks fir­ma Kiiu...

Amet­lik ni­me­tus jääb viis aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu val­las Kiius Nõm­mi­ku tal­lu ra­ja­tud ket­ta­gol­fi­par­gi­le en­di­selt Nor­dic Hou­ses Disc­golf Park. „Olen li­gi ka­he aas­ta jook­sul näi­nud ja...

Keh­ra Las­te­ta­re ühe rüh­ma ruu­mid su­le­ti

Sel­lest nä­da­last on su­le­tud Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia üks rühm. Ku­na hom­mi­ku­ti oli Kii­su­ta­re rühm­ruu­mi­des tun­da hal­li­tu­se­le vii­ta­vat lõh­na, la­si las­teaed te­ha seal õhuk­va­li­tee­di hin­da­mi­seks...

Kuu­sa­lu val­la ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu tu­le­mu­sed 2019

ERE UI­BO, Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus viis 20. maist 2. juu­ni­ni 2019 koos Eu­roo­pa Par­la­men­di va­li­mis­te­ga lä­bi kü­sit­lu­se Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke ra­hu­lo­lu koh­ta. Uu­ring...

JÜRI RA­TAS: „Elu­kesk­kon­na­na on Ani­ja vald suu­re­pä­ra­ne.“

Pea­mi­nis­ter JÜ­RI RA­TAS, alus­ta­si­te oma kü­las­käi­ku Ani­ja val­da Keh­ra güm­naa­siu­mist, kus and­si­te ka ühis­kon­naõ­pe­tu­se tun­ni. Kui tih­ti käi­te koo­li­des tun­de and­mas? „Vä­ga tih­ti. Aas­ta­tel 2007...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku koo­lis te­gid tüd­ru­kud kuu ae­ga puu­tööd, poi­sid süüa

Riik­li­ku õp­pe­ka­va jär­gi ei ole tööõ­pe­tus soo­põ­hi­ne. See tä­hen­dab, et tei­ses koo­liast­mes ehk 4.-9. klas­si õpi­las­tel on või­ma­lik va­li­da teh­no­loo­gia ning kä­si­töö ja ko­dun­du­se...
- Reklaam -