Artiklid

JAN­NE KUUSK­LA viis Har­ju­maa peo­le Ani­ja ja Raa­si­ku val­last 8 tant­su­rüh­ma

0
Pal­ju­de rah­va­tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­ja Jan­ne Kuusk­la osa­les Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peol „Mi­nu vä­gi“ tant­si­ja, ju­hen­da­ja, ühe tant­su au­to­ri ja mit­me tant­su la­vas­ta­ja as­sis­ten­di­na. Jan­ne Kuusk­la las­te­rüh­mi...

Raa­si­ku kol­mas Mu­sa­fest tu­li äi­kese­tor­mi tõt­tu rah­va­maj­ja ko­li­da

0
Raa­si­kul toi­mu­nud noor­te­bän­di­de nel­ja­tun­ni­se ühis­kont­ser­di Mu­sa­fest al­gu­sest rah­va­ma­ja õuea­lal oli eel­mi­sel kol­ma­päe­val, 29. mail möö­du­nud vaid tund, kui tu­li äi­ke­se­torm ja hak­kas vih­ma kal­la­ma...

Setu­maa võõ­rus­tas Aren­dus­ko­ja koos­tööp­ro­jek­ti õp­peg­rup­pi

0
„Aren­dus­ko­ja õp­pe­reis Se­tu­maa­le meel­dis mul­le vä­ga. Loo­dus oli ilus, ini­me­sed to­re­dad, kü­la­des ko­dud kor­ras. Vä­ga meel­dis Obi­nit­sas käik Se­to atel­jees­se, kus Kauk­si Ül­le ja...

Kuu­sa­lu val­la toe­tu­sed ko­gu­kon­na-, kul­tuu­ri- ja spor­dip­ro­jek­ti­de­le

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas val­laee­lar­vest fi­nant­see­ri­ta­va ke­vad­voo­ru pro­jek­ti­toe­tu­sed ko­gu­kon­na, kul­tuu­ri ja spor­di vald­kon­nas vas­ta­valt hin­da­mis­ko­mis­jo­ni an­tud hin­ne­te koond­ta­be­li­le. Taot­lu­sed sai esi­ta­da 23. märt­sist ku­ni 15....

KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

0
Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tus kin­ni­tas 28. mail ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) käe­so­le­va aas­ta ke­vad­voo­rust eral­da­ta­vad toe­tu­sed. Va­baü­hen­dus­te esi­ta­tud 68 pro­jek­ti­le ja­ga­ti kok­ku 178 715,72...

Aeg­vii­du põ­len­gus hä­vis ko­ha­li­ku et­te­võt­ja RAN­NO SOOT­SI elu­töö

0
Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 29. mail kell 13.10 sai häi­re­kes­kus tea­te, et Aeg­vii­du ale­vis Tel­lis­ki­vi tä­na­val põ­leb pui­du­töös­tus lah­ti­se lee­gi­ga. Esi­me­se­na jõud­sid ko­ha­le Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si va­ba­taht­li­kud....

VIIMASED LÜHIUUDISED

Bee­bi­pi­du Kol­ga­kü­las

0
Nel­ja­päe­val, 30. mail said ap­ril­list 2023 märt­si­ni 2024 sün­di­nud bee­bid koos va­ne­ma­te­ga Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas Kuu­sa­lu val­la sün­di­mi­se tun­nis­tu­sed, He­li­na Til­ga ku­jun­da­tud nõu­de­komp­lek­ti ja raa­ma­tu...
- Reklaam -