Artiklid

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed tä­his­tas esi­mest väi­kest juu­be­lit

„Ole­me kõik need viis aas­tat ol­nud oma aat­riu­mi ja ava­ru­se­ga Ees­ti eri­li­se­maid puit­ma­ja-las­teae­du ja Kuu­sa­lu val­la üks esin­du­sa­su­tus, mi­da tul­lak­se kü­la­lis­te­le näi­ta­ma,“ üt­leb Kiiu...

Aru­kü­las toe­ta­tak­se noor­te ema­de töö­tu­ru­le naas­mist

Aas­ta al­gu­sest on Aru­kü­la noo­red emad saa­nud osa­le­da Eu­roo­pa So­li­daar­sus­kor­pu­se prog­ram­mist ra­has­ta­tud pro­jek­tis „Toe­ta­me ko­gu­kon­na ema­de töi­seid va­li­kuid“. Pro­jek­ti ees­märk on ai­da­ta lap­se­puh­ku­sel ol­nud nais­tel te­ha töi­seid...

Taa­se­lus­ta­tud Lii­va Laat oli rah­va­roh­ke

„Ära pood­le hü­per­mar­ke­ti­tes, vaid tu­le tee se­da mee­leo­lu­kalt, tar­galt ja ter­vis­li­kult just Ka­ha­las toi­mu­val laa­dal!“ kut­su­ti rah­vast Fa­ce­boo­ki kau­du pü­ha­päe­val, 6. ok­toob­ril toi­mu­nud Lii­va...

Ani­ja val­la­va­lit­sus tä­nas ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­jaid EM­TAs

Ani­ja val­las tä­his­ta­ti ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te päe­va nel­ja­päe­val, 3. ok­toob­ril Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mia uues kont­ser­di- ja teat­ri­ma­jas. Kut­su­tud oli 252 ha­ri­dus­töö­ta­jat-kul­tuu­ri­te­gi­jat, ko­hal oli...

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kam­paa­nia ajal las­ti kii­pi­da alla 10 kas­si

Ku­na Ani­ja val­laee­lar­vest on sel aas­tal tul­nud hul­ku­va­te kas­si­de ko­loo­nia­te lik­vi­dee­ri­mi­seks ku­lu­ta­da ka­van­da­tust kaks kor­da roh­kem ra­ha, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus hü­vi­ta­da kii­bis­ta­mi­se mak­su­mu­se täie­li­kult ja...

VIIMASED UUDISED

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed tä­his­tas esi­mest väi­kest juu­be­lit

„Ole­me kõik need viis aas­tat ol­nud oma aat­riu­mi ja ava­ru­se­ga Ees­ti eri­li­se­maid puit­ma­ja-las­teae­du ja Kuu­sa­lu val­la üks esin­du­sa­su­tus, mi­da tul­lak­se kü­la­lis­te­le näi­ta­ma,“ üt­leb Kiiu...
- Reklaam -