Artiklid

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Ani­ja en­di­ne val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM on Ees­ti aas­ta isa

„Soo­vin seda tunnustust ja­ga­da kõi­gi Ees­ti­maa tub­li­de isa­de­ga, sel­le on ära tee­ni­nud tu­han­ded isad,“ lau­sus tä­na­vu­ne aas­ta isa AR­VI KA­RO­TAM. Ees­ti Nais­lau­lu Selt­si kor­ral­da­tud isa­de­päe­va...

Raasiku raamatukogus on beebide-vanemate kohtumispaik

Väikese poja ema Krista Erg-Scacchetti algatusel on Raasiku rahvamajas mänguasjade vahetuspunkt koos beebinurga ja nende vanemate kohtumispaigaga. „Mõtte sain oma lapse pealt. Talle tunduvad alati...

Leesil vaadati paadipõgenemise mälestuspäeval filmi „Herbert ja Alice“ uskumatuna tunduvast loost

Leesi rahvamaja saal oli laupäeval, 2. novembril rahvast täis. Hingedepäeval tuldi kuulama ja ka kaasa rääkima paadipõgenemisest 75 aastat tagasi. Meenutuste päeva „Läänemeri meid ühendas...

Aeg­vii­du las­teaia di­rek­tor MAIA ALU­MAA on üle 10 aas­ta töö­ta­nud õpe­ta­ja­na

Uus di­rek­tor soo­vib tõ­hus­ta­da koos­tööd lap­se­va­ne­ma­te ja Aeg­vii­du koo­li­ga. Kui Aeg­vii­du las­teaia kauaaeg­ne di­rek­tor Kris­ta Aruo­ja eel­mi­sest sü­gi­sest ame­tist lah­kus, ei õn­nes­tu­nud kon­kur­si­ga uut juh­ti...

PEE­TER KI­VI­MÄE: „Kes vas­tu­tab Muuk­si Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­gi hool­da­mi­se eest?“

Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­k püs­ti­ta­ti Kuu­sa­lu val­da Muuk­si lin­na­mäe­le 25 aas­tat ta­ga­si Soo­me Sõ­ja­ve­te­ra­ni­de Ees­ti Ühen­du­se eest­ve­da­mi­sel. Aas­taid on ku­ju­ne­nud tra­dit­sioo­niks, et sep­temb­ri­kuu esi­me­sel lau­päe­val ko­gu­ne­tak­se Muuk­si...

VIIMASED UUDISED

Ani­ja en­di­ne val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM on Ees­ti aas­ta isa

„Soo­vin seda tunnustust ja­ga­da kõi­gi Ees­ti­maa tub­li­de isa­de­ga, sel­le on ära tee­ni­nud tu­han­ded isad,“ lau­sus tä­na­vu­ne aas­ta isa AR­VI KA­RO­TAM. Ees­ti Nais­lau­lu Selt­si kor­ral­da­tud isa­de­päe­va...
- Reklaam -