Artiklid

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Laie­ne­nud Kol­ga muu­seu­mis on kor­ra­ga küm­me­kond väl­ja­pa­ne­kut

Käeo­le­vast nä­da­last Har­ju­maal lee­ven­da­tud ko­roo­na­pii­ran­gud an­na­vad taas või­ma­lu­se kü­las­ta­da muu­seu­me, ar­ves­ta­da tu­leb 2+2 reeg­lit ja ku­ni 50prot­sen­di­list täi­tu­must. Kolga muuseum avab külastajatele uksed täiendatud väljapanekutega...

Uus te­gev­juht ÜL­LE DAUT: „Soo­vin, et ai­na roh­kem ini­me­si leiaks tee...

Möö­du­nud es­mas­päe­vast, 11. jaa­nua­rist on Ani­ja mõi­sas tööl uus te­gev­juht Ül­le Daut, kel­le SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus ko­mis­jon va­lis 37 kan­di­dee­ri­nu seast. Haap­sa­lust pä­rit Ül­le...

RMK plaa­nib ehi­ta­da Vi­ru ra­ba juur­de suu­re park­la

Uus park­la tu­leb Tal­lin­na-Nar­va maan­tee Lok­sa teeot­sa ka­van­da­ta­va ka­he­ta­san­di­li­se rist­mi­ku lä­he­dus­se. Sot­siaal­mee­dias pos­ti­ta­tak­se vii­mas­tel aas­ta­tel sa­ge­li fo­to­sid ja vi­deoid, kui­das Vi­ru ra­ba väi­ke­se par­ki­misp­lat­si lä­he­du­ses...

Vald ehi­tab An­di­nee­me ran­da uue park­la ja jalg­tee

An­di­nee­me ran­da ku­na­gi­se EKE puh­ke­kes­ku­se ala­le, Me­reää­re aren­dus­se ra­ja­tak­se 7 ela­mut. Me­reää­re aren­du­se se­ni­ne maao­ma­nik ja aren­da­ja, kont­sern EKE kor­ral­das no­vemb­ris krun­ti­de müü­gi, kõik...

Oodatakse ar­va­mu­si Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja aren­gup­laa­ni koh­ta

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas val­la ko­du­le­hel Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja aren­gup­laa­ni ning oo­tab sel­le koh­ta et­te­pa­ne­kuid või ar­va­mu­si 31. jaa­nua­ri­ni. „Aren­gup­laa­ni koos­tas Vel­lo Luts sel­leks, et ter­vi­se­ra­jal ka­van­da­ta­va­test...

VIIMASED UUDISED

Laie­ne­nud Kol­ga muu­seu­mis on kor­ra­ga küm­me­kond väl­ja­pa­ne­kut

Käeo­le­vast nä­da­last Har­ju­maal lee­ven­da­tud ko­roo­na­pii­ran­gud an­na­vad taas või­ma­lu­se kü­las­ta­da muu­seu­me, ar­ves­ta­da tu­leb 2+2 reeg­lit ja ku­ni 50prot­sen­di­list täi­tu­must. Kolga muuseum avab külastajatele uksed täiendatud väljapanekutega...
- Reklaam -