Artiklid

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

MTÜ Tuu­le­kell kor­ral­dab su­vel Raa­si­ku teeae­da­de päe­va

„Soo­vi­me eri­ne­da ning ot­sus­ta­si­me Raa­si­kul va­li­da oma tee – tee­me 1. au­gus­til koh­vi­ku­te­päe­va ase­mel teeae­da­de päe­va,“ sõ­nas kor­ral­da­ja MAR­GIT EE­RIK. „Raa­si­ku on ar­mas ja tur­va­li­ne ale­vik,...

Keh­ra rah­va­ma­ja üri­tu­sed ko­li­sid pii­ran­gu­te ajaks vee­bi

Ema­kee­le­päe­va, 14. märt­si õhtul oli kul­tuu­ri­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki le­hel las­te une­ju­tu­tund, näit­le­ja And­rus Vaa­rik lu­ges lu­gu­sid And­rus Ki­vi­rä­hki „Ka­kast ja ke­va­dest.“ Te­gu oli ot­seü­le­kan­de­ga, And­rus...

Kuu­sa­lu õpe­ta­jad te­gid märt­si­kuus kok­ku üle 15 mil­jo­ni sam­mu

Võist­lu­se või­tis TAA­VI ES­KO 1,6 mil­jo­ni, tei­se ko­ha sai OS­KAR HEL­DE 1,1 mil­jo­ni ja kol­man­da IL­VARD EE­RIK­SOO mil­jo­ni sam­mu­ga. Vii­ma­sel ajal võib sa­ge­li nä­ha Kuu­sa­lu...

Keh­ra koo­li en­di­ne õpe­ta­ja UKU PRAKS pa­kub dis­tant­sõp­pe ajal abi

En­di­ne bio­loo­giaõ­pe­ta­ja lõi abi­va­ja­ja­te abis­ta­mi­seks Fa­ce­boo­ki-gru­pi „Uku kooliabi“. Paar nä­da­lat ta­ga­si an­dis Keh­ra güm­naa­siu­mi en­di­ne õpe­ta­ja, prae­gu pen­sio­ni­põl­ve pi­dav Uku Praks Keh­ra ela­ni­ke Fa­ce­boo­ki gru­pis...

Kuu­sa­lu Soo­jus ei tõs­ta 1. ap­ril­list tee­nus­te hin­da

Ehk­ki Kuu­sa­lu val­la­le kuu­luv kom­mu­naa­let­te­võ­te Kuu­sa­lu Soo­jus saa­tis 26. veeb­rua­ril klien­ti­de­le tea­te, et tõs­tab 1. ap­ril­list vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni hin­da, jääb hin­na­tõus ära, sest...

VIIMASED UUDISED

MTÜ Tuu­le­kell kor­ral­dab su­vel Raa­si­ku teeae­da­de päe­va

„Soo­vi­me eri­ne­da ning ot­sus­ta­si­me Raa­si­kul va­li­da oma tee – tee­me 1. au­gus­til koh­vi­ku­te­päe­va ase­mel teeae­da­de päe­va,“ sõ­nas kor­ral­da­ja MAR­GIT EE­RIK. „Raa­si­ku on ar­mas ja tur­va­li­ne ale­vik,...
- Reklaam -