Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 27. oktoobril

Aruküla, Loksa, Kehra, Kuusalu ja Raasiku perearstikeskused kutsuvad vaktsineerima; Valimistulemuste kinnitamine viibib; Kehrasse rajati madalseikluspark; Anija vallavalitsus tänas haridus- ja kultuuritöötajaid Rakveres; Anija volikogu hüvitised tõusevad; Kehra staadioni rippsilla remondist; Raamat „Hara ajarattas“...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku saab veel tä­na­vu las­te­hoiu

Esi­me­ne rühm sõi­meea­lis­te­le las­te­le ava­tak­se Raa­si­ku Elekt­ri en­di­ses kon­to­ri­hoo­nes det­semb­ri­kuus. Raa­si­ku ela­ni­kud Maar­ja Si­kut ja Stel­la Hei­berg asu­ta­sid OÜ Raa­si­ku Las­te­hoid, mis hak­kab pak­ku­ma las­te­hoiu­tee­nust...

VIIMASED LÜHIUUDISED

AIRA JÕÕTS Raa­si­kult on aas­ta õp­pi­ja rah­va lem­mik

Ree­del, 8. ok­toob­ril tun­nus­tas ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium koos­töös Ees­ti Täis­kas­va­nu­te Koo­li­ta­ja­te As­sot­siat­sioo­ni­ga And­ras tä­na­vu­si täis­kas­va­nud õp­pi­jaid, koo­li­ta­jaid ja õpi­te­gu. Aas­ta õp­pi­ja rah­va­lem­mi­ku tiit­li päl­vis...

Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va matk

Kol­ga­kü­la Selt­si, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si ja La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ühi­selt kor­ral­da­tud mat­kal käi­sid pü­ha­päe­val, 10. ok­toob­ril Nõm­me­ves­kil ja Pi­ka­ko­sel kok­ku 60 ini­mest. Mat­ka­ga tä­his­ta­ti Kuu­sa­lu...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Aegviidus põles turbamaastik

4. septembril kell 10.19 sai häirekeskus teate, et Anija vallas Aegviidus põleb turbamaastik. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et turbapinnas oli süttinud järelevalveta jäänud lõkkest...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA