Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 12. juunil

Monier lõpetab katusekivide tootmise; ESTER ja TOIVO PAENURM Kuusalu kogudusest said EELK Teeneteristi tunnustusmärgi; Peapiiskop andis KARLI LAMBOTILE üle EELK Teeneteristi III järgu ordeni; ANDRES KASKLALE ja VELLO SÜDALE EELK tänukiri; Kuusalu Kalevi...

VIIMASED UUDISED

SAND­RA HEI­DO­VIL Pu­di­soolt il­mus ju­tu­raa­mat „Lap­sed ja na­tu­ke va­ne­mad“

Las­te­raa­ma­tu esit­lus oli lau­päe­val, 1. juu­nil Vi­ru kes­ku­se Rah­va Raa­ma­tu kaup­lu­ses. Tal­lin­na Laag­na güm­naa­siu­mi prant­su­se kee­le õpe­ta­ja, kir­ja­nik Sand­ra Hei­dov elab koos kol­me lap­se ja...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Nor­dic Hou­sesel taas vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te kuld­mär­gi­s

Kuu­sa­lu val­las te­gut­sev puit­kar­kass­ma­ja­de toot­ja Nor­dic Hou­ses päl­vis Vas­tu­tus­tund­li­ku Et­te­võt­lu­se Foo­ru­mi ga­laõh­tul, mis toi­mus 22. mail, vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te kuld­se kva­li­tee­di­mär­gi­se. Kok­ku ja­ga­ti pronks-, hõ­be-...

RAS­MUS ME­RI­VOO teeb Kuu­sa­lus män­gu­fil­mi „Kratt“

Kuu­sa­lus elav fil­mi­mees Ras­mus Me­ri­voo sai es­mas­päe­val tea­te, et Ees­ti Fil­mi Ins­ti­tuut ra­has­tab te­ma män­gu­fil­mi „Kratt“. Ras­mus Me­ri­voo on fil­mi idee au­tor, st­se­na­rist ja...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Päästesündmused ja väärteod Anija ja Kuusalu vallas

6. mail teatati, et Kehras F. R. Kreutzwaldi tänava majas tekkis endiste elukaaslaste vahel konflikt, mille käigus 45aastane naine ründas 45aastast meest. 11. mail kell...
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA