LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 24. aprillil

0
Vald taotleb toetust Kehrasse eakate üürikodu ehitamiseks; Aegviidu kool võib sügisel saada üle 20 uue õpilase; Anija valla tänavused parimad laululapsed; Anija vallavalitsus sõlmis endise lasteaiajuhiga kompromissi; Kehra mehed esinesid Vihasoo pilliprallel; Raven...

VIIMASED UUDISED

Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia ühest rüh­mast avas­ta­ti hal­li­tus

0
Möö­du­nud es­mas­päe­vast, 8. ap­ril­list on Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia Nae­rut­rii­nu­de rühm aju­ti­selt Las­te­ta­re las­teaias. Rüh­ma ka­su­ta­da on pool saa­li, mis on tei­sest saa­li­poo­lest va­he­sei­na­ga eral­da­tud. „Nae­rut­rii­nu­de...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Kuu­sa­lu apteek on pa­rim väi­ke Sü­da­meap­teek

0
Sü­da­meap­tee­k tun­nus­tas taas pa­ri­maid. Väik­se­ma­te ap­tee­ki­de ka­te­goo­rias sai pa­ri­ma ap­tee­gi tun­nus­tu­se teist­kord­selt Kuu­sa­lu Sü­da­meap­teek, esi­me­sel kor­ral päl­vis pa­ri­ma ap­tee­gi ka­ri­ka 5 aas­tat ta­ga­si. Kuu­sa­lu...

Kol­ga õpi­la­ne AN­NI MAI KAT­VEL sai TÜ tea­dus­koo­li eriau­hin­na

0
Kol­ga koo­li 8. klas­si õpi­la­ne An­ni Mai Kat­vel päl­vis õpi­las­te tea­dus­töö­de riik­li­kul kon­kur­sil 2024 eriau­hin­na Tar­tu Üli­koo­li tea­dus­koo­li ini­me­seõ­pe­tu­se vald­kon­nas esi­ta­tud töö eest, te­gu...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

0
8. aprillil kell 16.39 teatati häirekeskusele, et Anija vallas Paasiku külas Raasiku-Kehra tee ääres põleb kulu. Selgus, et järelevalveta lõkkest oli süttinud ümbritsev kulu...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA