LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 1. detsembril

Raa­si­ku val­la­va­ne­maks va­li­ti RAUL SIEM; RAUL SIEM: „Usun, et olen Raa­si­kul hea val­la­va­nem.“; Raa­si­ku val­la tub­lid ko­da­ni­kud, spor­di­te­gi­jad ja noo­red ees­ku­jud; Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kurg­la kü­la­va­ne­ma; President ALAR KARIS kohtus Valklas Kuusalu kooli õpilastega; ...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku val­la tub­lid ko­da­ni­kud, spor­di­te­gi­jad ja noo­red ees­ku­jud

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sus ko­da­ni­ku­päe­val, 26. no­vemb­ril val­la­rah­va Aru­kü­la rah­va­ma­ja, kus esi­nes an­sam­bel Nai­sed Köö­gis. See­jä­rel ja­ga­ti tä­nu­kir­ju tub­li­de­le ko­da­ni­ke­le ning kuu­lu­ta­ti väl­ja Raa­si­ku val­la...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Polii­ti­li­sed ka­tu­se­ra­had Ida-Har­jus­se

Es­mas­päe­val ava­li­kus­ta­ti mee­dias re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­te ehk ka­tu­se­ra­ha­de sum­mad, mil­le ja­ga­mi­seks on tei­nud et­te­pa­ne­ku rii­gi­ko­gu liik­med. Re­for­mie­ra­kond ja Isa­maa an­na­vad 5000 eu­rot, rii­giee­lar­vest see­ga kok­ku...

Uued ideed jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­seks Kuu­sa­lu val­las

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­s­pet­sia­list Mar­gus Kirss pos­ti­tas käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val val­la kü­la­va­ne­ma­te ja kü­la­de esin­da­ja­te mei­li­lis­ti tea­te val­la uue jäät­me­ka­va koos­ta­mi­sest ja plaa­ni­ta­va­test muu­da­tus­test jäät­­me­­veos....

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politseiuudised

16. novembril teatati, et Kuusalu vallas asuvas talus ründas 35aastane mees 35aastast meest ja lõi teda noaga kätte, tekitades talle kehavigastusi. Politsei pidas ründaja...
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA