Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 11. septembril

Kuusalu kooli juurdeehituse ideekonkursi 4 kavandi tutvustus; Ühistranspordikeskuse otsus – Atko Liinid jätkab idasuunal; Probleemid Kuusalu-Neeme õpilasliiniga J8; ERE UIBO reisilugu „Seljakotiga Usbekistanis”; Kuusalu valla fotokonkursile on esitatud 97 pilti 43 autorilt; Raasiku...

VIIMASED UUDISED

Uued õpe­ta­jad koo­li­des

Ani­ja vald Ani­ja val­las on ala­nud õp­peaas­tal kõi­ge roh­kem uu­si õpe­ta­jaid Keh­ra güm­naa­siu­mis - 11: klas­siõ­pe­ta­jad Tiiu Tamm, Kät­lin Takk, Ma­ret Ki­vis­tu, In­ga Koit­la ja...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Raa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­list on KA­LEV LAAST

2. sep­temb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses tee­de- ja ehi­tus­spet­sia­lis­ti­na Ka­lev Laast (pil­dil). Ta on pä­rit en­di­sest Kei­la, prae­gu­sest Lää­ne-Har­ju val­last. Kesk­koo­li jä­rel õp­pis Rii­gi­kait­sea­ka­dee­mia Nõm­me...

JAN­NO VALD­MAN­NI­LE Elu­pääst­ja me­dal

Pääs­tea­met tun­nus­tas Ees­ti or­ga­ni­see­ri­tud tu­le­tõr­je 100. aas­ta­päe­val au­mär­ki­de ja tä­nu­kir­ja­de­ga ini­me­si, kes on eel­mi­sel aas­tal sil­ma paist­nud hoo­li­vu­se, mis­sioo­ni­tun­de ja vap­ru­se­ga ini­mes­te elu pääst­mi­sel...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Politsei- ja päästesündmused

31. augustil tehti kahjutuks Anija vallast Pillapalu metsast leitud 57 mm mürsk. 31. augustil teatati, et Kehra linnas peksid tundmatud inimesed 29aastast meest, kes toimetati...
- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA