Telli ja kuuluta

Ajalehe tellimused, kuulutused ja kaastundeavaldused palume saata e-posti teel: sonumitooja@sonumitooja.ee
Rohkem infot tel +372 5770 5889.

AJALEHE TELLIMINE

KAASTUNDE AVALDAMINE

Kaastundeavaldus, 1 moodul
Raamiga kaastundeavaldus suurusega 43 x 20 mm, mahtutab 120 tähemärki (4 rida ja 30 märki).
Hind 12 €
Kaastundeavaldus, 2 moodulit
Raamiga leinakuulutus suurusega 94×20 mm, mahutab 240 tähemärki.
Võimalik lisada lühike luuletus.
Hind 20 €

Kaastundeavaldus, 3 moodulit
Raamiga leinakuulutus suurusega 94 x30 mm. Võimalik lisada luuletus.
Hind 28 €

Kaastundeavalduste hinnad sisaldavad käibemaksu.

ÕNNITLUS

Raamiga õnnitlus suurusega 94 x 20 mm, mahutab kuni 120 tähmärki.
Hind 20 €
Hind sisaldab käibemaksu.

ÄRIKUULUTUS

Hind 10 senti tähemärk, millele lisandub käibemaks 20%.

NB! Sõnumitooja jätab õiguse teha kuulutustes ja kaastundeavaldustes keelelisi parandusi sisu moonutamata.

- Reklaam -

VIIMASED UUDISED

Kol­ga kool tut­vus­tas Tar­tus se­mi­na­ril maaet­te­võt­lu­se koos­tööp­ro­jek­ti

0
Kol­ga koo­li hu­vi­juht Lii­na Talts ning Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja kä­si­töö­ta­lu pe­re­mees Prii­du Veer­sa­lu esi­ne­sid tei­si­päe­val, 28. no­vemb­ril Tar­tus toi­mu­nud se­mi­na­ril, kus rää­gi­ti et­te­võ­te­te ja...