Arvamus

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Me sai­me hak­ka­ma!

HEL­JU KA­DA­KAS, Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li di­rek­tor Ini­mes­te tur­va­tun­de üks te­ki­ta­ja on ru­tiin­. Me kõik va­ja­me se­da ru­tii­ni-tur­va­tun­net. Tä­na­vu­ne ke­vad lõi ru­tii­nie­le­men­did pa­ra­ku tu­han­deks kil­luks ja me osa­le­si­me...

Peame meeles oma kangelasi, tähistame võidupüha

PEETER PAENURM Esmaspäeval käisin koos Scoutspataljoni kümnekonna praeguse ja endise võitlejaga Viljandimaal Kõpu kalmistul mälestamas veebel Allain Tikkot, kes hukkus rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis granaadiheitja tabamusest...

Naka­tu­gem me­re­pi­si­ku­ga

IN­GELD­RIN AUG, me­re­sõ­ber Viien­dat su­ve rän­dab üle Ees­ti rin­gi pop-up me­re­kool Me­re­sõ­ber. Tih­kelt kok­ku pa­ki­tud me­re­kon­tei­ner, mis ime­kom­bel mi­nu­ti­te­ga ter­ras­si­ga klas­si­ruu­miks rul­lub, tu­leb ko­ha­le vee­ko­gu­de äär­de...

Kultuuripärand hoiab meid koos

AVE PAULUS keskkonnaametist See aas­ta on mei­le kõi­gi­le teist­su­gu­ne. La­he­maa rah­vus­park tä­his­tas oma 49. sün­ni­päe­va 1. juu­nil suu­re­ma­te pi­dus­tus­te­ta. Loo­da­me, et aas­ta pä­rast, 50. sün­ni­päe­va ajal,...

Kujut­lus Ani­jast

Ar­let Pal­mis­te Meie üm­ber ja sees on tal­le­le pan­dud sa­jad lood aja­loost, mis ai­ta­vad ko­ha­ne­da paik­kon­na­ga, an­na­vad ühe piir­kon­na ela­ni­ke­le aja­loo­li­se taus­ta. Teis­te jaoks ei...

VIIMASED UUDISED

Keh­ra lin­na­väl­ja­ku ehi­ta­ja va­li­tud

Ani­ja val­la­va­lit­su­se tei­se­le rii­gi­han­ke­le Keh­ra lin­na­väl­ja­ku põ­hip­ro­jek­ti koos­ta­ja ja ehi­ta­ja leid­mi­seks esi­ta­ti 14 pak­ku­must. Võit­jaks tun­nis­ta­ti OÜ Ens­ka Ehi­tus, kel­le pak­ku­mi­ne Keh­ra koo­li juur­de...
- Reklaam -