Arvamus

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Kogu­kond­li­kud aru­te­lud pak­ku­sid la­hen­du­si rah­vas­ti­kuk­rii­si­le

MA­RIS JÕ­GE­VA, aru­te­lu­sar­ja #kui­das­me­kes­ta­me koor­di­naa­tor Po­le enam uu­dis, et prog­noo­sid en­nus­ta­vad Ees­ti­le lä­he­ma­teks küm­nen­di­teks rah­vaar­vu olu­list ka­ha­ne­mist. Muu­tu­sed on en­dast tun­da and­nud ju­ba mi­tu aas­tat,...

MTÜd vajavad püsivabatahtlikke

INGELDRIN AUG, Anija valla arendusjuht Hiljuti valmis vabatahtlikus tegevuses osalemise värske uuring, mis näitab, et viimase 5 aastaga on vabatahtlike osakaal Eestis kasvanud. Samal ajal...

Hoia­me ke­va­de tu­leo­hu­tu!

REI­LI KULL,  Põh­ja pääs­te­kes­ku­se en­ne­tus­bü­roo ju­ha­ta­ja Ilu­sad ja soo­jad il­mad pa­ne­vad meid ik­ka ja jäl­le mõt­le­ma sel­lest, mi­da kõi­ke peaks ko­duae­da­des ja maa­ko­du­des te­ge­ma. Pääst­ja­te­le mee­nuvad...

Mäng on väikese inimese töö

EDA-MAI TAMMISTE, Anija valla lasteaedade direktor Eestis toimub koolieelsetes lasteasutustes töö riikliku õppekava järgi. Selles on kehtestatud õpitulemused, mida lapsed erinevates vanustes peaksid oskama. Lasteaiaõpetajad teevad...

70 aas­tat märt­si­küü­di­ta­mi­sest

Är­ka­sin ja toas olid võõ­rad. Vä­ri­se­va­te kä­te­ga ema pa­ni pet­roo­leu­mi­lam­bi­le klaa­si pea­le. Tu­ba läks val­ge­maks. Isa sei­sis sel­ja­ga vas­tu ah­ju­müü­ri. Püs­si­ga mees to­gis te­da. Pea­gi...

VIIMASED UUDISED

ARGO SAUL: „Et­te­võt­jad soo­vi­vad Kuu­sa­lu val­la aren­gu­le kaa­sa ai­da­ta.“

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees AR­GO SAUL, asu­ta­si­te viie­ke­si Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­ja­te ühen­du­se, 1. ap­ril­lil kor­ral­da­si­te suu­re­ma kok­ku­saa­mi­se. Kui pal­ju on liik­meid juur­de tul­nud? „Koh­tu­mi­sel...
- Reklaam -