Arvamus

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Ohu­tut ke­va­det!

LIL­JA PII­BE­LEHT-TA­RAS­SOV, va­ba­taht­lik pääst­ja Aeg­vii­du Pääs­te­selt­sist Ke­vad on käes. Ke­vad­päi­ke näi­tab ko­dus ala­ti ära, kus on kõi­ge krii­ti­li­sem tol­mu­rul­li­de ko­loo­nia ja mil­li­ne kõi­ge mus­tem aken....

Kait­se­me es­malt ära kõi­ge haa­va­ta­va­mad

Jev­ge­ni Os­si­novs­ki, rii­gi­ko­gu lii­ge, SDE Kui prae­gu­se va­lit­su­se juh­ti­mi­sel läks veeb­rua­ri al­gu­ses epi­dee­mia to­taal­selt käest ära, siis ar­mas­tas pea­mi­nis­ter rää­ki­da vakt­si­nee­ri­mi­sest. Te­ma sõ­num oli: vakt­si­nee­ri­mi­ne on...

Spor­di­vai­mus­tust tu­gev­da­vad ühi­ne mäng ja pin­gu­tus

AND­RUS NILK, spor­di­re­por­ter Kei­la kesk­koo­lis õp­pi­des käi­sin sa­ge­li Ida-Har­ju­maa spor­di­pois­te­ga või­meid võrd­le­mas. Ala­tes 1975. aas­ta märt­si esi­me­sest ker­ge­jõus­ti­ku­võist­lu­sest, kus hin­da­sin 800 meet­ri jook­sus jõu­va­ru­sid täp­selt ja...

Ilma õp­pus­te­ta on la­hin­gus ras­ke

AR­TUR TAL­VIK Mind on aas­taid hu­vi­ta­nud ela­nik­kon­na­kait­se. Kui oli Krim­mi an­nek­tee­ri­mi­ne, koos­ta­sid lee­du­la­sed oma rii­gi ko­da­ni­ke­le ro­he­li­se raa­ma­tu, kui­das käi­tu­da krii­sio­lu­kor­da­des. Me te­gi­me tol­la­se­le Taa­vi...

Peatage maailm, ma tahan maha minna!

KRISTIINA PARVE, Raasiku elanik Ilmselt ei ole Eestis ega ka Raasiku vallas ühtegi inimest, keda Covid-19 ei oleks vähemal või rohkemal määral puudutanud. Kas on ise...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu juh­ti­nud TA­JO KA­DA­JAS taa­se­lus­tas Ees­ti 100 las­te­lau­lu

Lok­sa kesk­koo­li vi­list­la­ne, aas­taid Kiius ela­nud TA­JO KA­DA­JAS aval­das vee­bis ta­su­ta kuu­la­mi­seks oma uu­te lau­lu­de ko­gu­mi­ku „Al­bum 2021“. Tõe­näo­li­selt on mõ­ni­gi Sõ­nu­mi­too­ja lu­ge­jaist sat­tu­nud sot­siaal­mee­dias...
- Reklaam -