Arvamus

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Magus mak­su­pomm met­sao­ma­ni­ke­le

Jaa­nus Aun, Era­met­sa­kes­ku­se ju­ha­tu­se lii­ge Aas­ta­te jook­sul on füü­si­li­sest isi­kust met­sao­ma­ni­ke arv olu­li­selt ka­ha­ne­nud. Aas­tal 2015 kuu­lus 65 pro­tsen­ti era­met­sa­dest füü­si­lis­te­le isi­ku­te­le, nüüd on 60...

Kes on La­he­maa rah­vus­park?

KAI­SA LIN­NO, La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se esi­mees Mä­le­tan ker­get hir­mu- ja au­kar­tu­se­tun­net, mi­da lap­se­na tund­sin, kui mai­niti La­he­maa rah­vus­par­ki. Rah­vus­park oli ko­ha­li­ke­le seo­tud keel­du­de­ga. „Siin ei...

Oktoo­ber on mus­ta kas­si kuu

KAT­RIN VE­NE, Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ees­ti­maa hoiu­pai­gad on pun­gil kas­se, pal­jud kas­sid on al­les tä­na­va­tel ja asu­la­tes oo­tel, ehk lei­dub nei­le koh­ta. Tem­pe­ra­tuu­ri lan­ge­des ot­si­vad kas­si­po­jad...

Mõ­ned on hai­gus­te ees võrd­se­mad

Rii­na Sik­kut, rii­gi­ko­gu lii­ge Ko­roo­na­ke­vad oli mei­le kõi­gi­le suur eh­ma­tus. Et pal­jud ini­me­sed soo­vi­sid nak­ku­se­hir­mu, hai­ges­tu­mi­se või ka­ran­tii­ni tõt­tu hai­gus­leh­te, pan­di töö­le uuen­dus­lik IT-la­hen­dus, mis...

Õpe­ta­ja tööst

KÄT­LIN TAKK, Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja Olen õpe­ta­ja­tes­se ala­ti suh­tu­nud au­kart­li­kult, kuid sa­mas on sel­les ame­tis mis­ki, mis mind köi­dab. Sel­le on mi­nu jaoks köit­vaks muut­nud õpe­ta­jad,...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku vee­tor­ni ka­tus on val­mis

„Raa­si­ku vald on üli­malt tä­nu­lik. Si­nu jaoks on see üks töö, meie jaoks ülio­lu­li­ne maa­märk,“ üt­les Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp möö­du­nud ree­del, 13. no­vemb­ril...
- Reklaam -