Sõnumitooja

12028 POSTS 0 COMMENTS

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku koo­lis te­gid tüd­ru­kud kuu ae­ga puu­tööd, poi­sid süüa

Riik­li­ku õp­pe­ka­va jär­gi ei ole tööõ­pe­tus soo­põ­hi­ne. See tä­hen­dab, et tei­ses koo­liast­mes ehk 4.-9. klas­si õpi­las­tel on või­ma­lik va­li­da teh­no­loo­gia ning kä­si­töö ja ko­dun­du­se...