Kinnisvarapakkumistest ja -tehingutest Kuusalu vallas

1486

AARE ETS,
Kuusalu abivallavanem

Uudistasin pärast pooleaastast vahet kinnisvaraportaalis www.kv.ee, et mida Kuusalu vallas pakutakse ja milliseid kinnisvaratehinguid millises mahus maa-ameti andmetel reaalselt tehtud on. Et lisaks 2016. aasta detsembri esimesele poolele on ka 2017. aasta juunikuus samasugused ülevaated koostatud, siis siinses kokkuvõttes on tänast seisu võrreldud kuue kuu ja aasta taguste seisudega.

Korterite müük: kokku on Kuusalu valla peale 28 unikaalset müügikuulutust (2016 detsembris 30 ja 2017 juunis 31) ehk pakkumiste arv on püsinud samaväärsena. Sealjuures Suurpeal 14 pakkumist (pool aastat tagasi 20 ja aasta tagasi 18), Kolgas 4 (pool aastat tagasi 2, aasta tagasi 5), Kiius 3 (pool aastat tagasi 3 ja aasta tagasi 2) ja Kuusalus 2 (6 kuud ja aasta tagasi samuti 2). Lisaks Valklas 2, Kolga-Aablas ja Vihasoos kummaski 1. Hinnad alates 10 500 eurot kahetoalise eest Suurpeal kuni 89 000 neljatoalise eest Valklas. Ruutmeetri hinnad alates 185 eurot (kahetoaline Suurpeal) kuni 1048 eurot, mida küsitakse neljatoalise korteri puhul Valklas. Need proportsioonid on samaks jäänud.

Majade müügipakkumised: 52 unikaalset (2016 detsembris 67 ja 2017 juunis 69) pakkumist. Kalleim pakkumine on jätkuvalt 715 000 euroga endine sõjaväeosa-hoonestus Pärispeal. Elamutest küsitakse kõrgeimat hinda majade kompleksi eest Leesil (499 000). Poole aasta eest oli kõrgeima müügihinnaga kaks maja Valklas: 425 000 ja 400 000.

Aasta eest küsiti kõrgeimat hinda kahe maja eest Mäepea külas: 600 000 ja 650 000.

Majaosadest on pakkumisi 4, hindadega 36 000 (Kolga) kuni 150 000 (Käli). Pool aastat tagasi oli majaosade müügipakkumisi 3, hinnad 13 000 kuni 34 000 eurot. Aasta tagasi oli pakkumisel kolm ridamajakorterit Tasakaalukodus, pool talu Haavakannu külas ja ½ kaasomandist Tapurlas.

Maatükkide müügipakkumised: kv.ee andmetel on Kuusalu vallas praegu müügis kuni 128 unikaalset (üsna mitmed on esindatud rohkem kui ühe kuulutusega, võimalik, et kõiki ei märganud) maatükki. Pakkumiste arv on vähenenud, samas elamumaa sihtotstarbega maatükkide müügipakkumiste arv on suurenenud.

Lähtuvalt sihtotstarbest ja asukohast on hinnad raskesti võrreldavad. Kalleim pakkumine on 110 000 elamumaa krundi eest Suurpeal, pool aastat tagasi oli kalleim 105 000 elamumaa krundi eest Pärispeal. 200 000 euroga saab 17 hektarit ja 11 elamukrunti Sõitmes. Varasemaid hinnaliidreid (Kotka Forelli kinnistu ja Instituudi kinnistu Pärispeal) siinses kategoorias enam ei näe.

Äripindade müügi kategoorias on 9 unikaalset pakkumist, pool aastat tagasi oli 15 ja aasta tagasi 13. Jätkuvalt pakutakse müügiks Pärispea ja Kotka kalakasvandusi, pakkumisel on ka Salmistu toitlustus- ja majutusasutus ning Laugu külalistemaja Sõitmel.

Garaažide pakkumised on varemalt puudunud ja puuduvad ka praegu. Pool aastat tagasi oli üks müügi- ja üks üüripakkumine.

Tehingute statistikast Kuu­salu vallas (maa-ameti veebilehelt): ajavahemikul 9. juuni-3. detsember 2017 ehk viimase kuue kuuga tehti Kuusalu vallas kokku 202 (varasemal kuuel kuul kokku 248, enne seda 231) tehingut kinnisvaraga, sh 159 (periood varem 177) ostu-müüki ja 27 (periood varem: 49) kinkimist. Omanikku vahetas 638 hektarit maad (2017 I poolaastal 941 hektarit) koguväärtusega 6,15 miljonit eurot (eelmisel perioodil 7,1 miljonit). Viimase poolaasta tehingute arv, maht jms on võrreldav 2016. aasta I poolaastaga.

Müüjatest 139 olid eraisikud (eelmisel perioodil 156, üle-eelmisel 152) ja 51 eraõiguslikud juriidilised isikud (eelmisel perioodil 85, üle-eelmisel 72), 8 välismaalased (eelmisel perioodil 6, üle-eelmisel 4). Ostjatest eraisikuid oli 119 (eelmisel perioodil 126, üle-eelmisel 121) ja ettevõtteid 64 (eelmisel perioodil 108, üle-eelmisel perioodil 97), lisaks soetas kinnisvara 5 välismaalast (eelmisel ja üle-eelmisel perioodil mõlemal 4).

60 juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa (periood varem 63, üle-eelmisel 76), 91-l juhul maatulundusmaa (periood varem: 128, üle-eelmisel 109), tootmismaa vahetas omanikku 10 tehinguga (periood varem tootmismaa tehinguid 11, üle-eelmisel perioodil 3).

Tehingute arvult aktiivsemad sel perioodil 9. juuni-3. detsember 2017 olid august (46 tehingut) ja september (44 tehingut). Väikseima tehingute arvuga kalendrikuu sel perioodil oli juuli 14 tehinguga.

Tehingud objekti liigi järgi: hoonestamata maa tehinguid 115 (sh näiteks tehinguid metsamaaga 21 ja haritava maaga 5), hoonestatud maa tehinguid 62 ja seega kinnisasja tehinguid kokku 177. Korteriomandi tehinguid toimus viimasel pool­aastal 25 (periood varem 26). Ehk keskmiselt tehti Kuusalu vallas korteritega tehinguid 1 kord nädalas, hoonestamata maaga 5 tehingut ja hoonestatud maaga 2,3 tehingut igal nädalal.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ko­ha­le 18 avaldust
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu esin­da­jad koo­li­de hoo­le­ko­gu­des