Kirjakast

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Mida peaks Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la ela­nik tead­ma Sood­la har­ju­tus­väl­ja pla­nee­ri­mi­sest

KAT­RIN KULL Hil­ju­ti esit­les kait­se­mi­nis­tee­rium Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu­le Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi eri­pla­nee­rin­gu plaa­ne. Erip­la­nee­rin­gut ei ole al­ga­ta­tud, kuid se­da loo­de­tak­se te­ha veel sel aas­tal. Kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni...

Tule­vi­ku­suu­nad Ani­ja val­la jäät­me­ma­jan­du­ses

FA­RIS­TA­MO EL­LER, KAI­TI KAR­TU­SOV MTÜst Pu­has Ring Pe­rioo­dil 26. veeb­rua­rist 12. märt­si­ni kü­sit­le­si­me ini­me­si Ani­ja val­la jäät­me­ma­jan­du­se tee­mal. Ole­me to­hu­tult tä­nu­li­kud kõi­gi­le, kes võt­sid ae­ga ja vas­ta­sid....

Uus ta­se Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses?

Möö­du­nud aas­ta det­semb­ri­kuu tõi Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses suu­na­muu­tu­se mi­ne­vik­ku ning või­mu­pi­ru­ka haa­ras en­da­le ko­ge­nud ko­ha­li­ke po­liit­ka­la­de kvar­tett koos­sei­sus Ur­mas Kirt­si ja Enn Kirs­man ning...

Kui sõ­nad ja teod lä­he­vad lah­ku

MAR­GUS SOOM, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu prae­gu­se koos­sei­su peaae­gu pool­tel vo­li­ni­kel puu­dub eel­nev ko­ge­mus ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se töös. Võiks eel­da­da, et värs­ke­mal ja sel­ge­mal pil­gul...

Või­ma­lus te­ha mi­da­gi olu­list – tu­le asen­du­sõ­pe­ta­jaks!

GER­LI NEP­PI, MTÜ Asen­du­sõ­pe­ta­ja­te Prog­ramm müü­gi- ja tu­run­dus­juht Iga päev va­ja­vad Har­ju­maa koo­lid asen­du­sõ­pe­ta­jaid kõi­ki­des õp­peai­ne­tes. Just on p­rae­gu vaja näi­teks kuu ae­ga asen­da­da hää­le­pael­te...

VIIMASED UUDISED

ARGO SAUL: „Et­te­võt­jad soo­vi­vad Kuu­sa­lu val­la aren­gu­le kaa­sa ai­da­ta.“

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees AR­GO SAUL, asu­ta­si­te viie­ke­si Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­ja­te ühen­du­se, 1. ap­ril­lil kor­ral­da­si­te suu­re­ma kok­ku­saa­mi­se. Kui pal­ju on liik­meid juur­de tul­nud? „Koh­tu­mi­sel...
- Reklaam -