Kirjakast

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Suur­pea kü­la ja­ga­mi­sest – ne­li kuud pai­gal­sei­su

Veeb­rua­ris tu­lid Suur­pea põ­lis­kü­la ela­ni­kud väl­ja et­te­pa­ne­ku­ga kü­la ja­ga­mi­seks – kü­laks ja lin­na­kuks, ku­na aas­ta­küm­neid eral­di te­gut­se­nud ko­gu­kon­nad on muu­tu­nud ta­kis­tu­seks kü­la aren­gu­le, muu­hul­gas...

Polii­ti­li­ne aval­dus Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 20. mai 2020 is­tun­gil

Va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu vald vo­li­ni­kud ja val­la­rah­vas on ju­ba li­gi aas­ta pi­da­nud mu­re­li­kult vaa­ta­ma pealt, kui­das Kuu­sa­lu val­da juh­tis Mar­gus Soo­mi, Vär­ner Loots­ma­nni ning...

Ehi­tus- ja lam­mu­tus­jäät­me­te käit­le­mi­ne Raa­si­ku val­las

KAT­RIN VE­NE, Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jäätmete taaskasutusega väheneb looduslike materjalide kasutamise vajadus. Raa­si­ku val­la jäät­me­hool­du­sees­ki­ri pea­tükk 3 sä­tes­tab nõu­ded ehi­tus­jäät­me­te ning ehi­tus- ja lam­mu­tus­töö­del tek­ki­va­te...

Las koe­rad hau­gu­vad, ka­ra­van lii­gub ik­ka va­na­moo­di

Kris­to Pa­lu, vo­li­ko­gu lii­ge va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Kuusalu valla juhtimine on väga pikalt kriisis olnud. Mõnda aega on sosistatud, et vallavanem Kirtsi ja volikogu...

Tänan vii­ru­se­kand­ja­te avali­kus­ta­mi­se eest

ANTS AA­MAN seenior, Rät­se­pa ta­lu pe­re­mees Tä­nan oma pe­rears­ti dok­tor Su­san­na Ka­ri ja kõi­ki tei­si pe­rears­te, kes Ida-Har­ju nä­da­la­le­hes Sõ­nu­mi­too­ja ava­li­kus­ta­sid kui mi­tu pa­ha vii­ru­se...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du oli Aru­kü­la staa­dio­nil

Ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu va­bas õhus lä­bi vii­dud bee­bi­de õn­nit­le­mi­ne võib ka edas­pi­di ha­ka­ta toi­mu­ma õues. Raa­si­ku val­la tra­dit­sioo­ni­li­ne uu­te­le il­ma­ko­da­ni­ke­le lu­si­ka üleand­mi­se pi­du­lik tse­re­moo­nia toi­mus lau­päe­val,...
- Reklaam -