Kirjakast

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Jalu­ta­si­me Ani­ja mõi­sa­par­gis

MIL­VI SCH­MEIDT See oli ühel sep­temb­ri lõ­pu pü­ha­päe­val. Ilm oli era­kord­selt ilus. Si­se­ne­si­me par­gi­vä­ra­vast ja pöö­ra­si­me par­gi ing­li­se stii­lis osas­se. Ül­la­tas mait­se­kalt ku­jun­da­tud puh­kea­la, las­te­le...

Suur­pea kü­la ja­ga­mi­sest – ne­li kuud pai­gal­sei­su

Veeb­rua­ris tu­lid Suur­pea põ­lis­kü­la ela­ni­kud väl­ja et­te­pa­ne­ku­ga kü­la ja­ga­mi­seks – kü­laks ja lin­na­kuks, ku­na aas­ta­küm­neid eral­di te­gut­se­nud ko­gu­kon­nad on muu­tu­nud ta­kis­tu­seks kü­la aren­gu­le, muu­hul­gas...

Polii­ti­li­ne aval­dus Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 20. mai 2020 is­tun­gil

Va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu vald vo­li­ni­kud ja val­la­rah­vas on ju­ba li­gi aas­ta pi­da­nud mu­re­li­kult vaa­ta­ma pealt, kui­das Kuu­sa­lu val­da juh­tis Mar­gus Soo­mi, Vär­ner Loots­ma­nni ning...

Ehi­tus- ja lam­mu­tus­jäät­me­te käit­le­mi­ne Raa­si­ku val­las

KAT­RIN VE­NE, Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jäätmete taaskasutusega väheneb looduslike materjalide kasutamise vajadus. Raa­si­ku val­la jäät­me­hool­du­sees­ki­ri pea­tükk 3 sä­tes­tab nõu­ded ehi­tus­jäät­me­te ning ehi­tus- ja lam­mu­tus­töö­del tek­ki­va­te...

Las koe­rad hau­gu­vad, ka­ra­van lii­gub ik­ka va­na­moo­di

Kris­to Pa­lu, vo­li­ko­gu lii­ge va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Kuusalu valla juhtimine on väga pikalt kriisis olnud. Mõnda aega on sosistatud, et vallavanem Kirtsi ja volikogu...

VIIMASED UUDISED

Laie­ne­nud Kol­ga muu­seu­mis on kor­ra­ga küm­me­kond väl­ja­pa­ne­kut

Käeo­le­vast nä­da­last Har­ju­maal lee­ven­da­tud ko­roo­na­pii­ran­gud an­na­vad taas või­ma­lu­se kü­las­ta­da muu­seu­me, ar­ves­ta­da tu­leb 2+2 reeg­lit ja ku­ni 50prot­sen­di­list täi­tu­must. Kolga muuseum avab külastajatele uksed täiendatud väljapanekutega...
- Reklaam -