Kirjakast

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Kinnisvaraturu raske aasta lõppes siiski hästi

Piret Pall, Uus Maa Kinnisvarabüroo Harjumaa maakler Selja taha on jäänud aasta, mis oli täis ootamatusi ja tavapäratuid olukordi nii igapäevaelus kui ka kinnisvaraturul ning...

Või­mui­ha ei aren­da Kuu­sa­lu val­da

Mar­gus Soom, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees 2018-2020 Ku­na Sõ­nu­mi­too­ja ei kü­si­nud mi­nult kom­men­taa­ri, kui no­vemb­ris val­la­va­nem va­he­tus, ega leid­nud ruu­mi in­terv­juuks, kui aval­da­sin sel­leks en­di­se vo­li­ko­gue­si­me­he­na...

Jalu­ta­si­me Ani­ja mõi­sa­par­gis

MIL­VI SCH­MEIDT See oli ühel sep­temb­ri lõ­pu pü­ha­päe­val. Ilm oli era­kord­selt ilus. Si­se­ne­si­me par­gi­vä­ra­vast ja pöö­ra­si­me par­gi ing­li­se stii­lis osas­se. Ül­la­tas mait­se­kalt ku­jun­da­tud puh­kea­la, las­te­le...

Suur­pea kü­la ja­ga­mi­sest – ne­li kuud pai­gal­sei­su

Veeb­rua­ris tu­lid Suur­pea põ­lis­kü­la ela­ni­kud väl­ja et­te­pa­ne­ku­ga kü­la ja­ga­mi­seks – kü­laks ja lin­na­kuks, ku­na aas­ta­küm­neid eral­di te­gut­se­nud ko­gu­kon­nad on muu­tu­nud ta­kis­tu­seks kü­la aren­gu­le, muu­hul­gas...

Polii­ti­li­ne aval­dus Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 20. mai 2020 is­tun­gil

Va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu vald vo­li­ni­kud ja val­la­rah­vas on ju­ba li­gi aas­ta pi­da­nud mu­re­li­kult vaa­ta­ma pealt, kui­das Kuu­sa­lu val­da juh­tis Mar­gus Soo­mi, Vär­ner Loots­ma­nni ning...

VIIMASED UUDISED

MTÜ Tuu­le­kell kor­ral­dab su­vel Raa­si­ku teeae­da­de päe­va

„Soo­vi­me eri­ne­da ning ot­sus­ta­si­me Raa­si­kul va­li­da oma tee – tee­me 1. au­gus­til koh­vi­ku­te­päe­va ase­mel teeae­da­de päe­va,“ sõ­nas kor­ral­da­ja MAR­GIT EE­RIK. „Raa­si­ku on ar­mas ja tur­va­li­ne ale­vik,...
- Reklaam -