Kirjakast

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Otsu­sed su­le­tud us­te ta­gant Ani­ja vo­li­ko­gus

PEEP KASK, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, Re­for­mie­ra­kond Ani­ja vo­li­ko­gu vii­ma­se is­tun­gi päe­va­kor­ras oli mi­nu jaoks oo­ta­ma­tult punkt „Val­la­va­ne­ma­le ja pal­ga­li­se­le val­la­va­lit­su­se liik­me­le tööta­su määra­mi­ne”. Ar­van, et...

ELF pa­lub in­fot – kus asu­vad nahk­hiir­te ko­loo­niad

Raul Kü­bar­sepp, SA Ees­ti­maa Loo­du­se Fond kom­mu­ni­kat­sioo­nieks­pert Ku­na Ees­tis on va­li­tud 2020 aasta loomaks nahkhiir, siis sellega seoses palub Eestimaa Looduse Fond (ELF) abi. Suviste nahkhiirekolooniate...

Kuu­sa­lu aja­loo­kon­ve­rents tu­le­kul

SVEN-OLAV PAA­VEL kon­ve­rent­si kor­ral­dus­toim­kon­nast Lau­päe­val, 8. veeb­rua­ril kell 11-18 toi­mub Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas aja­loo­kon­ve­rents, mis on see­kord pü­hen­da­tud 800 aas­ta möö­du­mi­se­le Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na tek­ki­mi­sest ja kü­la­de...

Mul­jeid liik­lu­sest Tai ku­ning­rii­gis

KAR­LI LAM­BOT Ju­min­dalt Vii­bi­sin jõu­lu­de ajal ja aas­ta­va­he­tu­sel kaks nä­da­lat Tai ku­ning­rii­gis. Ül­la­tas, et ühel Ka­gu-Aa­sia maal puu­dus liik­lu­ses Ees­ti­le oma­ne när­vi­li­sus. Kee­gi ei sig­naa­li­ta...

Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne lau­lu- ja tant­su­pi­du tu­leb taas

SIG­NE VALD­MANN, Jõe­läht­me val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Pä­rast viit aas­tat toi­mub 23. mail kell 17 Jä­ga­la joa ür­go­rus taas Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne lau­lu- ja tant­su­pi­du,...

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­las esi­ne­sid Raa­si­ku val­la 6 noor­te­bän­di ning räp­pa­rid Kuu­sa­lust

„See on nii la­he, kui pal­ju on meie val­las äge­daid noor­te­bän­de,“ rõõ­mus­tas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht GA­RI­NA TOO­MIN­GAS. Möö­du­nud ree­de õh­tul, 14. veeb­rua­ril toi­mu­nud sõb­ra­päe­va­peol esi­ne­sid...
- Reklaam -