Kirjakast

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Kogu­kon­na ke­vad­ko­ris­tus Raa­si­ku val­las

RAASIKU VALLAVALITSUS Ke­va­di­ne hea­kor­ra­kuu Raa­si­ku val­las toi­mub 15. ap­ril­list kui­ni 15. mai­ni. Ke­va­di­sel hea­kor­ra­kuul kes­ken­du­me te­ge­vus­te­le, mis ai­ta­vad hoi­da loo­dust ja muu­ta meie ko­du­vald puh­ta­maks...

Kas si­nu ko­dus on ohu­tu­san­du­rid ole­mas ning töö­kor­ras?

TAI­VO LEP­PIK, Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­lik Co­vid-19 pan­dee­miast tin­gi­tu­na on ini­me­sed sun­ni­tud ta­hes-taht­ma­ta roh­kem ae­ga veet­ma ko­dus. Ini­me­sed pea­vad olu­li­seks, et nen­de ko­du­des on ta­ga­tud kõik...

Keva­dül­la­tu­sed Aru­kü­la las­te­le

AN­NE EEN­PA­LU Me kõik või­me te­ha ül­la­tu­si, sest kee­ru­li­stel ae­ga­del tu­leb tu­ju üle­val hoi­da. Õpi­las­tel on ras­ke ko­dus in­ter­ne­ti va­hen­du­sel koo­liü­le­san­deid te­ha, va­ne­mad on üle­koor­ma­tud...

Minu koh­tu­mi­sed GA­GA­RI­NI ja TI­TO­VI­GA

KAR­LI LAM­BOT Sü­gi­sel 1961. aas­tal võe­ti mind pä­rast Töö­jõu­re­ser­vi­de üle­lii­du­li­se jalg­rat­ta­sõi­du meist­ri­võist­lus­te lõp­pu Pja­to­gors­kis, kus sain kolm au­hin­na­list koh­ta, koon­dis­se NSV­Lii­du juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­teks Se­vas­too­po­lis. Ka...

Kinnisvaraturu raske aasta lõppes siiski hästi

Piret Pall, Uus Maa Kinnisvarabüroo Harjumaa maakler Selja taha on jäänud aasta, mis oli täis ootamatusi ja tavapäratuid olukordi nii igapäevaelus kui ka kinnisvaraturul ning...

VIIMASED UUDISED

Tipp­hooa­jal käis Moh­ni saa­rel 5000 ini­mest

„Kõik on Moh­ni saa­re­le ka koos koer­te­ga te­re­tul­nud, aga pa­lu­me lam­mas­te pä­rast hoi­da koe­rad rih­ma ot­sas,“ üt­leb saa­re hoo­ne­komp­lek­si oma­nik JAAN MA­NITS­KI. Lok­sa val­lalt 2001....
- Reklaam -