Kirjakast

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Tänan vii­ru­se­kand­ja­te avali­kus­ta­mi­se eest

ANTS AA­MAN seenior, Rät­se­pa ta­lu pe­re­mees Tä­nan oma pe­rears­ti dok­tor Su­san­na Ka­ri ja kõi­ki tei­si pe­rears­te, kes Ida-Har­ju nä­da­la­le­hes Sõ­nu­mi­too­ja ava­li­kus­ta­sid kui mi­tu pa­ha vii­ru­se...

10 nõuan­net, kui­das väl­ti­da pii­ri­tü­li

Mart Oja­mäe, maa-ame­ti peas­pet­sia­list Pä­rast vee­rand sa­jan­dit ak­tiiv­set maa­re­for­mi võib öel­da, et ko­gu maa on saa­nud en­da­le oma­ni­ku. Sel­le aja­ga on kas­va­nud üles uus põlv­kond...

Kas­si­de ste­ri­li­see­ri­mi­se plus­sid ja mii­nu­sed

ANTS RAA­VA, Aeg­vii­du loo­maarst Kas­si­kont­sert tä­hen­dab oo­ta­ma­tut, val­ju, kräu­nu­vat või ul­gu­vat he­li. Täp­selt sel­list, mi­da tee­vad kaks ema­se pä­rast maid ja­ga­vat kõut­si. Ma ar­van, et ena­mik...

Tee­kond, mis teeb sü­da­me soo­jaks

Tiiu Tris­berg Sood­la kü­last Ühist­rans­por­di­ga ot­se Tal­lin­nas­se ei ole väl­jast­poolt Keh­rat või­ma­lik sõi­ta ju­ba mõn­da ae­ga. Ühen­dus pea­lin­na­ga on siis­ki vä­ga olu­li­ne ja va­ja­lik – toht­ri...

Otsu­sed su­le­tud us­te ta­gant Ani­ja vo­li­ko­gus

PEEP KASK, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, Re­for­mie­ra­kond Ani­ja vo­li­ko­gu vii­ma­se is­tun­gi päe­va­kor­ras oli mi­nu jaoks oo­ta­ma­tult punkt „Val­la­va­ne­ma­le ja pal­ga­li­se­le val­la­va­lit­su­se liik­me­le tööta­su määra­mi­ne”. Ar­van, et...

VIIMASED UUDISED

Lii­ni­bus­sid jät­ka­vad ta­va­pä­ra­se graa­fi­ku­ga

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus pea­tas ala­tes 20. märt­sist pi­le­ti­te müü­gi ning kuu­pi­le­ti­te keh­ti­vu­se ku­ni erio­lu­kor­ra lõp­pe­mi­se­ni. Sõit­jail tu­leb si­se­ne­da bus­si kesk­mi­sest uk­sest, kõik saa­vad sõi­ta erio­lu­kor­ra...
- Reklaam -