Kirjakast

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Ehi­tus- ja lam­mu­tus­jäät­me­te käit­le­mi­ne Raa­si­ku val­las

KAT­RIN VE­NE, Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jäätmete taaskasutusega väheneb looduslike materjalide kasutamise vajadus. Raa­si­ku val­la jäät­me­hool­du­sees­ki­ri pea­tükk 3 sä­tes­tab nõu­ded ehi­tus­jäät­me­te ning ehi­tus- ja lam­mu­tus­töö­del tek­ki­va­te...

Las koe­rad hau­gu­vad, ka­ra­van lii­gub ik­ka va­na­moo­di

Kris­to Pa­lu, vo­li­ko­gu lii­ge va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Kuusalu valla juhtimine on väga pikalt kriisis olnud. Mõnda aega on sosistatud, et vallavanem Kirtsi ja volikogu...

Tänan vii­ru­se­kand­ja­te avali­kus­ta­mi­se eest

ANTS AA­MAN seenior, Rät­se­pa ta­lu pe­re­mees Tä­nan oma pe­rears­ti dok­tor Su­san­na Ka­ri ja kõi­ki tei­si pe­rears­te, kes Ida-Har­ju nä­da­la­le­hes Sõ­nu­mi­too­ja ava­li­kus­ta­sid kui mi­tu pa­ha vii­ru­se...

10 nõuan­net, kui­das väl­ti­da pii­ri­tü­li

Mart Oja­mäe, maa-ame­ti peas­pet­sia­list Pä­rast vee­rand sa­jan­dit ak­tiiv­set maa­re­for­mi võib öel­da, et ko­gu maa on saa­nud en­da­le oma­ni­ku. Sel­le aja­ga on kas­va­nud üles uus põlv­kond...

Kas­si­de ste­ri­li­see­ri­mi­se plus­sid ja mii­nu­sed

ANTS RAA­VA, Aeg­vii­du loo­maarst Kas­si­kont­sert tä­hen­dab oo­ta­ma­tut, val­ju, kräu­nu­vat või ul­gu­vat he­li. Täp­selt sel­list, mi­da tee­vad kaks ema­se pä­rast maid ja­ga­vat kõut­si. Ma ar­van, et ena­mik...

VIIMASED UUDISED

Keh­ra muu­seu­mis näi­da­tak­se omaaeg­se tun­tud et­te­võt­te too­dan­gut

Näi­tu­sel „Ko­dust Ekar Trü­ki­ni“ on üle­vaa­de rah­va­töön­du­set­te­võt­te Ko­du 40 aas­tat ta­ga­si ava­tud Keh­ra jaos­kon­na te­ge­vu­sest. Näi­tus on Keh­ra muu­seu­mis kü­las­ta­jaid oo­da­nud üle ka­he kuu, ava­mi­ne...
- Reklaam -