Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Purjetaja OTT RICHARD HÄÄL saavutas Eesti MV etapil 1. koha

INGRID RANDLAHT Eelmisel nädalal, 2.-4. augustini Tallinnas peetud Eesti meistrivõistluste teisel etapil saavutas Hara Seilamise Seltsi purjetaja Ott Richard Hääl Optimistil U12 vanuseklassis esikoha, olles...

Selgusid Kuusalu valla kergejõustikumeistrid

Laupäeval, 3. augustil toimusid Kuusalu staadionil valla kergejõustiku lahtised meistrivõistlused, mis teist aastat kannavad Margus Keerma mälestusvõistluste nime. Kuni 14aastaste poiste 60 meetri jooksus tuli...

Ida-har­ju­kad tõid ro­gai­ni MMilt Hispaaniast ko­ju hul­ga me­da­leid

AI­VE MÕT­TUS Lau­päe­va, 27. juu­li kesk­päe­val võt­sid Pü­re­nee­de mäes­ti­kus Ka­ta­loo­nia ja Prant­sus­maa pii­ril öö­päe­va­pik­ku­se tee­kon­na ro­gai­ni maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel et­te 396 ka­he- või kol­me­liik­me­list võist­kon­da 32 rii­gist...

PE­NIN­GI 355 ran­na­vol­le se­ga­paa­ri­de ka­ri­ka­võit­jad on KA­REN OJA ja SILVER SIHT

JANEK JAŠKOV, võist­lus­te kor­ral­da­ja Kol­ma­päe­val toi­mus Aru­kü­las ran­na­vol­le ka­ri­ka­sar­ja Pe­nin­gi 355 kol­mas ehk fi­naal etapp se­ga­paa­ri­des. Fi­naal eta­pil osa­le­sid re­kord­arv vol­le­paa­ri – 14. Raa­si­ku val­last olid...

Ha­ra noo­red pur­je­ta­jad olid Saad­jär­vel edu­kad

ING­RID RAND­LAHT Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si Op­ti­mist klas­si 11 pur­je­ta­jat osa­le­sid ka­he­küm­nen­dat kor­da toi­mu­nud üle­rii­gi­li­ses Op­ti­mist klas­si pur­je­ta­ja­te laag­ris Saad­jär­vel. Laa­ger pää­dis Saad­jär­ve ka­ri­ka ja LHV...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu val­la me­hed jõud­sid Prant­sus­maal va­na­de kar­ti­de või­du­sõi­dus pje­des­taa­li­le

JAA­NUS NIIL­SON Kiiust ja UR­MAS PA­JU­METS Kuu­sa­lust said Ret­ro­kart Fran­ce ka­ri­ka­võist­lu­sel Mi­re­court`is Ees­ti nel­ja­liik­me­li­se võist­kon­na­ga kol­man­da ko­ha. Seit­se aas­tat ta­ga­si oma kesk­koo­liaeg­se­te kar­ti­de­ga taas võist­le­ma...
- Reklaam -