Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Har­ju­maa meist­ri­tiit­leid Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la ker­ge­jõus­tik­las­te­le

11. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa 2020. aas­ta si­se­meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Mees­te 60 meet­ri jook­sus said kak­sik­või­du Kuu­sa­lu val­la sport­la­sed. Esi­ko­ha või­tis Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te...

Ott Ric­hard Hääl ja Kul­dar Paal­berg kinnitati Eesti koondise liikmeteks

Ees­ti Op­ti­mist Klas­si Lii­du ju­ha­tu­se ot­su­se­ga kin­ni­ta­ti Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si noo­red pur­je­ta­jad Ott Ric­hard Hääl ja Kul­dar Paal­berg 2020 Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te­le Op­ti­mist paa­dik­las­sis Ees­ti...

TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju fi­naa­lis said Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed 3 esi­koh­ta

15. jaa­nua­ril Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa fi­naal­võist­lu­se 2. eta­pil saa­vu­ta­sid au­hin­na­li­si koh­ti ka Kuu­sa­lu koo­li õ­pi­la­sed. Noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te 60 meet­ri jook­su või­tis...

Kuusalu ja Loksa ujujad osalesid võistlustel Paides, Keilas ja Tallinnas

Lau­päe­val, 25. jaa­nua­ril Pai­des toi­mu­nud Jär­va­maa lah­tis­te see­ria­võist­lus­te 4. eta­pil uju­mi­ses või­tis Jo­han­na Sü­da (Wi­ru Swim) Lok­sa güm­naa­siu­mist 100 meet­ri va­bau­ju­mi­ses esi­ko­ha. Te­ma või­duaeg 2007-2008...

Aru­kü­la kä­si­pal­li­poi­sid võit­sid mi­ni­lii­gas kaks esi­koh­ta

Lau­päe­val, 11. jaa­nua­ril toi­mus Vil­jan­dis kä­si­pal­li võist­lus­sar­ja Ka­ru­poeg Puhh Mi­ni­lii­ga hooa­ja 3. etapp. Osa­le­sid 2009.,  2010. ning 2011. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud noor­mees­te võist­kon­nad. Kok­ku...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku koo­lis te­gid tüd­ru­kud kuu ae­ga puu­tööd, poi­sid süüa

Riik­li­ku õp­pe­ka­va jär­gi ei ole tööõ­pe­tus soo­põ­hi­ne. See tä­hen­dab, et tei­ses koo­liast­mes ehk 4.-9. klas­si õpi­las­tel on või­ma­lik va­li­da teh­no­loo­gia ning kä­si­töö ja ko­dun­du­se...
- Reklaam -