Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Kuusalu noored ratturid tõusid mitmel võidusõidul pjedestaalile

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi kas­van­dik Evar Saul on pak­ku­nud või­du­sõi­tu­del ku­ni 16aas­tas­te­le pa­re­ma­te­le noor­te jalg­rat­tu­ri­te­le tu­ge­vat kon­ku­rent­si. 17. juu­lil osa­les Evar Saul (s 2005) Bosch Ees­ti maas­ti­ku­rat­ta­sar­ja...

Spordiuudised

Lõp­pe­sid ran­na­kä­si­pal­li Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­sed. Vil­jan­di eta­pil said tei­se ko­ha HC Keh­ra nais­kond ja 2004. aas­tal sün­di­nud neiu­de seas Aru­kü­la spor­dik­lu­bi, kol­man­daks tu­li 2006. aas­tal...

OTT RIC­HARD HÄÄL sai suurelt vä­lis­re­ga­tilt roh­kes­ti in­nu­kust

Osa­le­mi­ne esi­mest kor­da noor­te­paa­di Op­ti­mis­ti maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel an­dis Ott Ric­hard Hää­le­le Ha­ra Pur­je­ta­mi­se Selt­sist ta­gant­tõu­ke veel püüd­li­ku­malt har­ju­ta­da. 259 osa­le­ja­ga re­ga­til Itaa­lias Gar­da jär­vel 241. ko­ha...

Isa ees­ku­ju mee­li­tas Ka­ha­la tüd­ru­ku vee­mo­tos­por­ti

20aas­ta­ne vee­mo­tos­port­la­ne San­na Aas­lav-Kaa­sik Ka­ha­la kü­last se­pis­tas ül­la­tus­või­du maail­ma­meist­ri­võist­lus­te avae­ta­pil Itaa­lias Bo­ret­tos. Juu­ni kes­kel pee­tud kaa­lu­ka­le võist­lu­se­le läks San­na Aas­lav-Kaa­sik vaid ühe ko­du­se tree­ning­võist­lu­se jä­rel....

Spordiuudised

Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­ta­nud Mat­heas Trill­järv saa­vu­tas Bal­ti ju­do­meist­ri­võist­lu­sel Lä­tis al­la 21aas­tas­te va­nu­sek­las­sis esi­ko­ha. Rein Ka­ne Lok­sa rah­vas­por­dik­lu­bist või­tis triat­lo­ni olüm­pia­dis­tant­sil Ees­ti meist­ri tiit­li 75-79aas­tas­te seas. HC...

VIIMASED UUDISED

Vir­ve Kü­la­selts avas juu­be­liks pii­ri­sil­did ja te­gi kü­la­le li­pu

Lau­päe­val, 24. juu­lil tä­his­tas Vir­ve rah­vas kü­la es­ma­mai­ni­mi­se 435. aas­ta­päe­va. Vir­ve kü­la kes­kel sei­sab nüüd ­tee ää­res silt, mil­lel ühel pool kir­jas Kol­juots­ ja Jaa­pan...
- Reklaam -