Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Raa­si­ku val­la noor­te­le ühi­ne spor­di­laa­ger

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi ja Raa­si­ku Võrk­pal­lik­lu­bi noo­red, kok­ku 60 last, olid 23.-28. au­gus­ti­ni spor­di­laag­ris Kää­ri­ku spor­di­baa­sis. Kui­gi tree­ni­ti eral­di, loo­dab Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri...

Penin­gi ko­roo­na­män­gi­jaid saa­tis edu

GUI­DO TREES Au­gus­tist ala­tes pee­tud ko­roo­na­võist­lus­tel on saat­nud edu ka Raa­si­ku val­la Pe­nin­gi ko­roo­nak­lu­bi män­gi­jaid. Au­gus­ti al­gu­ses Sau­ga spor­di­saa­lis toi­mu­nud Ka­le­vi meist­ri­võist­lus­tel tee­nis Ur­ve Ree­tamm...

Raa­si­ku ja Anija val­la orien­tee­ru­jad võit­sid me­da­leid

GUI­DO TREES Orien­tee­ru­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­sid jär­jest kol­mel nä­da­la­va­he­tu­sel. Raa­si­ku val­la Tõ­hel­gi kü­la orien­tee­ru­ja Me­ri­ke Paap­son või­tis Val­ga­maal pee­tud ta­va­ra­ja võist­lu­sel va­nu­sek­las­sis N50 hõ­be­me­da­li. Nar­vas pee­tud...

Raa­si­ku val­la Ran­na­ku­nin­gaks sai And­res Leis­mann

Aru­kü­las pee­tud ran­na­vol­le tur­nii­ri Raa­si­ku val­la Ran­na­ku­nin­ga ni­me­tu­se­le või­tis And­res Leis­mann. Järg­ne­sid San­der Pu­na­mäe, Tar­mo Luik ja Peep Va­har. Raa­si­ku val­la pa­rim Too­mas Tam­puu...

MIA MARIA LIPSMÄE oli purjetamise Eesti noortemeistrivõistluste kolmandal etapil edukas

Pur­je­ta­mi­se Ees­ti noor­te­meist­ri­võist­lus­te kol­man­dal eta­pil Pär­nu sü­gis­re­ga­til sai Ka­le­vi jahtk­lu­bi ja Kuu­sa­lu jahtk­lu­bi esin­da­ja Mia Ma­ria Lips­mäe Op­ti­mis­til teise ko­ha ja oli pa­rim tüd­ruk....

VIIMASED UUDISED

Direk­tor KRIS­TI TA­RIK: „Kuu­sa­lu koo­li väär­tu­sed kõ­ne­ta­sid mind.“

KRIS­TI TA­RIK, alus­ta­si­te Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri­na tööd kaks nä­da­lat ta­ga­si. Mil­li­sed on esi­me­sed mul­jed? „Mind on häs­ti vas­tu võe­tud, mul­jed on vä­ga head. On ol­nud...
- Reklaam -