Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Spordiuudis

Keh­ra güm­naa­siu­mi ja Aru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kon­nad pää­se­sid Mr. Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gu­de fi­naa­li. Har­ju­maa etapp oli 7. märt­sil Keh­ras, osa­le­sid 1.-3. klas­si­de õpi­las­te 8 võist­kon­da. Esi­ko­ha...

Spordiuudis

MEE­LIS TALTS 22. veeb­rua­ril toi­mus Lee­si rah­va­ma­jas  mä­lu­mäng „Ees­ti Va­ba­riik 101“. Män­gu või­tis võist­kond Ju­min­da koos­sei­sus Ain Mäns, Toi­vo Vii­na­puu, Ago Kat­vel, Kar­li Lam­bot, punk­ti­ga jäi ma­ha...

Spordiuudis

Ees­ti kä­si­pal­li meist­ri­lii­ga det­semb­ri pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Kas­par Lees HC Keh­rast. HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ää­re­män­gi­ja Kas­par Lees ütles, et tun­nus­tus on ala­ti meel­div, kä­si­pall...

Spordiuudis

9. novembril toimus Leesi rahvamajas isadepäevale pühendatud mälumäng. Kuna võistkonnad Kvartett ja Parksi kogusid võrdselt 38 punkti, pidi võitja otsustama lisaküsimus, kuid ka see...

Spordiuudis

Ees­ti võist­kond sai 8.-10. ok­toob­ri­ni Riias toi­mu­nud ra­tas­too­li­cur­lin­gu Bal­ti lii­ga 2. eta­pil 2. ko­ha. Ees­ti võist­kon­da kuu­lus ka Ain Vil­lau Kuu­sa­lu val­la Pä­ris­pea kü­last....

VIIMASED UUDISED

ARGO SAUL: „Et­te­võt­jad soo­vi­vad Kuu­sa­lu val­la aren­gu­le kaa­sa ai­da­ta.“

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees AR­GO SAUL, asu­ta­si­te viie­ke­si Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­ja­te ühen­du­se, 1. ap­ril­lil kor­ral­da­si­te suu­re­ma kok­ku­saa­mi­se. Kui pal­ju on liik­meid juur­de tul­nud? „Koh­tu­mi­sel...
- Reklaam -