Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Sel­gu­sid Ani­ja val­la ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid

MIH­KEL KUU­SE Lau­päe­val, 14. sep­temb­ril toi­mu­sid Keh­ra staa­dio­nil Ani­ja val­la 3. meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Väl­ja ja­ga­ti 24 me­da­li­komp­lek­ti, li­saks mees­te­le ja nais­te­le sel­gu­sid meis­trid ka ku­ni...

AIDI GER­DE TUISK Kuu­sa­lust on Ees­ti meis­ter tü­tar­las­te tea­tek­ros­sis

KAI­DO LAAS 8. sep­temb­ril Jõu­lu­mäel toi­mu­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel maas­ti­ku­rat­ta tea­tek­ros­sis sai CFC nais­kon­na koos­sei­sus kuld­me­da­li Kuu­sa­lu kesk­koo­li 11. klas­si õpi­la­ne Ai­di Ger­de Tuisk. Sel­leks tu­li lä­bi­da...

Ani­ja val­la meist­rid disc­gol­fis on RII­VO NOOR ja KEL­LI EL­LUS

MIH­KEL KUU­SE Pü­ha­päe­val, 8. sep­temb­ril toi­mu­sid Pil­la­pa­lu kü­las Kõr­ve­maa met­sa­de va­hel Ani­ja val­la nel­jan­dad meist­ri­võist­lu­sed disc­gol­fis. Ket­taid tu­li loo­pi­ma li­gi 30 hu­vi­list. Kõi­ge enam osa­le­jaid,...

SAN­NA AAS­LAV-KAA­SIK Ka­ha­last või­tis vee­mo­to MM-eta­pi

Möö­du­nud pü­ha­päe­val lõp­pes vee­mo­to paa­dik­las­si­de F-125 ja F-500 MM-sa­ri, vii­ma­ne etapp oli Tšeh­his Je­dov­ni­ces. F-125 klas­sis võis­tle­sid eel­mi­se hooa­ja maail­ma- ja Eu­roo­pa meis­ter Erik Aas­lav-Kaa­sik...

OTT RIC­HARD HÄÄL pur­je­ta­mi­se Ees­ti MV 2. ko­hal

ING­RID RAND­LAHT Pur­je­ta­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­te nel­jae­ta­pi­li­sest see­riast kol­mas pee­ti läi­nud nä­da­la lõ­pus Lo­hu­sa­lus, mis on olu­de poo­lest sar­ja pai­ka­dest kõi­ge mit­me­pal­ge­li­sem ja kee­ru­kam. Tä­na­vu oli...

VIIMASED UUDISED

Keh­ra Lil­le elu­ra­joo­ni ehi­ta­tak­se kõi­ge­pealt 5 paa­ris­ma­ja

Keh­ra Lil­le ela­mua­la­le saa­vad ko­dud 33 pe­ret. Aas­ta ta­ga­si loo­tis OÜ Lil­le Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge Sven Suur­vä­li, et tä­na­vus­teks jõu­lu­deks saa­vad esi­me­sed pe­red uu­tes­se...
- Reklaam -