Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

HC Keh­ra nais­kond tu­li Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 2., mees­kond 3. ko­ha­le

En­ne jõu­lu­pü­hi toi­mu­nud Ees­ti nais­te kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­tel jäi HC Keh­ra nais­kond ka­hes fi­naal­män­gus al­la tiit­li­kaits­ja­le, Re­val-Sport/Pa­di­se nais­kon­na­le ning tu­li 2. ko­ha­le. 10. det­semb­ril toi­mu­nud ava­män­gus oli...

Raa­si­kul toimus tra­dit­sioo­ni­li­ne Jõu­lu­ka­ri­ka tur­niir võrk­pal­lis

RAIN SOO­SAAR 14. det­semb­ril toi­mus Raa­si­ku spor­di­hoo­nes tra­dit­sioo­ni­li­ne Jõu­lu­ka­ri­ka tur­niir võrk­pal­lis. 1983. aas­tal al­gu­se saa­nud tur­niir kan­dis esial­gu Nää­ri­ka­ri­ka ni­me. Va­he­peal tur­nii­ri ei pee­tud, ku­na...

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses lõp­pes uju­mis­ki­lo­meet­ri­te ko­gu­mi­se võist­lus

KAD­RI IDA­VAIN Võist­lu­sed kest­sid 1. no­vemb­rist 31. det­semb­ri­ni, oma sel ajal uju­tud meet­reid pa­ni kir­ja 92 ini­mest. Kok­ku uju­ti 1184 ki­lo­meet­rit ja 783 meet­rit. Pa­ri­ma...

HC Keh­ra män­gi­jad osalesid sõp­rus­män­gu­del Riias

HC Keh­ra män­gi­jad Ka­ro­lii­ne Vi­jard ja Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko, kes kuu­lu­vad Ees­ti ku­ni 16aas­tas­te tü­tar­las­te kä­si­pal­li­koon­di­ses­se, osa­le­sid nais­kon­na koos­sei­sus sõp­rus­män­gu­del Riias. 4. jaa­nua­ril kao­tas Ees­ti...

Ani­ja val­la saa­li­jalg­pal­li­meist­riks tu­li taas Ret­ro Com­pa­ny

MIH­KEL KUU­SE 21. det­semb­ril sel­gi­ta­ti Keh­ra spor­di­hoo­nes 6. kor­da väl­ja Ani­ja val­la meis­ter saa­li­jalg­pal­lis. SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ja spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted kor­ral­da­tud tur­nii­ri­le re­gist­ree­rus...

VIIMASED UUDISED

- Reklaam -