Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Kuu­sa­lu noo­red rat­tu­rid õp­pi­sid ka nõr­kus­mo­men­te üle­ta­ma

Kai­do Laas te­gi möö­du­nud lau­päe­val ko­du­ga­raaži uk­sed kell 8.30 lah­ti ja pea­gi olid esi­me­sed Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi poi­sid ko­hal. Jalg­rat­tad tõs­te­ti bus­si ja täp­selt kell...

HC Keh­ra kä­si­pal­li­tüd­ru­ku­te­le Ees­ti ka­ri­ka­sar­jas kol­mas koht

Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi võt­tis ku­ni 12aas­tas­te tüd­ru­ku­te Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te lä­bi­vii­mi­se en­da kan­da, kui Ta­pa val­la­va­lit­sus tea­tas kä­si­pal­li­lii­du­le päev en­ne tur­nii­ri, et Ta­pa spor­di­hoo­nes ko­roo­na­vii­ru­se ohu...

Kuu­sa­lu kesk­kool on Har­ju­maa pa­rim ker­ge­jõus­ti­kus

Tal­lin­nas Las­na­mäe hal­lis pee­tud Har­ju­maa koo­li­de­va­he­lis­tel si­se­ker­ge­jõus­ti­ku meist­ri­võist­lus­tel päl­vis esi­ko­ha Kuu­sa­lu kesk­kool. Ala­või­du vii­sid Kuu­sal­lu 8.-9. klas­si nei­du­de kõr­gus­hüp­pes 1.51 üle­ta­nud Liis­bel Al­met ja...

Spordiuudised

HC Keh­ra kä­si­pal­li­nais­kond kao­tas Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel ko­dus Re­val Sport/Mel­la­le 25:30. HC Keh­ra ka­suks vis­kas Ka­ri­na Adis­so­va seit­se vä­ra­vat. Ees­ti ka­ra­te­lii­ga tei­sel eta­pil Tar­tus Fal­co Cu­pil...

HC Keh­ra kas­van­dik Ar­mi Pärt: vä­lisk­lu­bi pa­kub pal­ju avas­ta­mis­rõõ­mu

Kä­si­pal­lik­lu­bi HC Keh­ra kas­van­dik Ar­mi Pärt tu­leb meel­sas­ti esin­da­ma Ees­ti koon­dist rah­vus­va­he­lis­te tiit­li­võist­lus­te va­lik­tur­nii­ril. Si­ni­must­val­ge li­pu au kaits­mi­ne on aren­gu­re­de­lil üles rüh­ki­va­le kä­si­pal­lu­ri­le ka va­ja­lik,...

VIIMASED UUDISED

KAI­DO KREIN­TAAL: „Ede­ta­be­li­koht pol­nud ees­märk, vaid hea töö vi­li.“

Di­rek­tor KAI­DO KREIN­TAAL, kui viis aas­tat ta­ga­si kaa­lus Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu, kas muu­ta Keh­ra güm­naa­sium põ­hi­koo­liks, kut­su­ti Teid just­kui vii­mast õle­kõrt güm­naa­siu­mio­sa säi­li­ta­ma. Siis üt­le­si­te,...
- Reklaam -