Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

HC Keh­ra sai Bal­ti lii­gas või­du ja kao­tu­se

Lau­päe­val alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per võõr­sil Vil­niu­se VHC Švie­sa võist­kon­na 26:23. En­ne män­gu olid nii Keh­ra kui Lee­du mees­kon­nal ta­be­lis 3 või­tu, lii­ga B-ala­gru­pis...

Keh­ra kä­si­pal­li­poi­sid said Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 3. ko­ha

Üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 23.-24. no­vemb­ril toi­mu­sid Keh­ras ja Vil­jan­dis Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­sed kä­si­pal­lis noor­mees­te D2-va­nu­se­klas­si­le (sün­di­nud 2008 ja hil­jem). Keh­ras toi­mus A-fi­naal ehk män­gi­ti 1.-6. ko­ha­le, Vil­jan­dis...

Aru­kü­la kä­si­pal­li­tüd­ru­kud on Ees­ti ka­ri­ka­võit­jad

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 16.-17. no­vemb­ri­ni toi­mu­sid Aru­kü­la spor­di­hoo­nes Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­sed kä­si­pal­lis tü­tar­las­te C-va­nu­sek­las­si­le (sün­di­nud 2005 ja noo­re­mad). Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks tu­li Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi nais­kond Re­val-Sport/Tal­lin­na Spor­di­koo­li...

TÕLL SIM­SON või­dab Aust­raa­lias me­da­leid

Ok­toob­ri vii­ma­sel nä­da­la­va­he­tu­sel või­tis Aust­raa­lias tree­niv Tõll Sim­son Kuu­sa­lu val­last Mel­bour­ne’is re­gioo­ni olu­li­si­mal võist­lu­sel, Rah­vus­va­he­li­se Bra­sii­lia Jiu-Jit­su Fö­de­rat­sioo­ni (IBJJF) kor­ral­da­ta­va Pan Pa­ci­fic Cham­pionc­hi­pil jiu-jit­sus...

Ani­ja val­la me­hed pan­nak­se lii­ku­ma

Sih­ta­su­tus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm osa­leb teist aas­tat mo­vemb­ris ehk mees­te ter­vi­se­le suu­na­tud kam­paa­nias, mil­le ni­mi tu­le­neb ing­li­se­keel­sest sõ­nast mous­tac­he (vunt­sid) ja no­vem­ber. Me­hi oo­da­tak­se...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu vald tun­nus­ta­sid tub­li­maid noo­ri

Raa­si­ku val­la noo­re ees­ku­ju tiit­li päl­vi­sid 11 noort, Kuu­sa­lu val­la aas­ta noor va­li­tak­se 4 kan­di­daa­di seast. Raa­si­ku val­las va­li­tak­se tä­na­vu es­ma­kord­selt val­la aas­ta noo­ri. Tii­tel...
- Reklaam -