Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Pur­je­ta­ja MIA MA­RIA LIPS­MÄE Ees­ti MV avae­ta­pil kol­mas

Pär­nu pur­je­ta­mis­nä­da­lal 12.-14. juu­ni­ni toi­mu­nud Gar­min Pur­je­ta­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­te avae­ta­pil tu­li RS Fe­va ka­he­paa­di klas­sis 15 tii­mi seas 45 punk­ti­ga kol­man­daks Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi ja...

Peningi lahtised meistrivõistlused rannavolles

JA­NEK JAŠ­KOV Lau­päe­val, 13. juu­nil Aru­kü­la Ta­pi vol­le­väl­ja­ku­tel toi­mu­nud Pe­nin­gi lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel ran­na­vol­les osa­le­sid 14 paa­ri. Esi­ko­ha võit­sid Ar­mands Put­nis ja Val­dis Sta­lid­zans Lä­tist, tei­seks...

Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lus jät­kub sü­gi­sel

Har­ju­maa Spor­di­liit on ot­sus­ta­nud, et maa­kon­na koo­li­de­va­he­li­ne komp­leks­võist­lus, mis jäi va­ra­ke­va­del pan­dee­mia tõt­tu poo­le­li, jät­kub järg­mi­sel õp­peaas­tal sep­temb­ris. Ai­nus ala, mi­da tä­na­vu on õn­nes­tu­nud...

MIA MARIA LIPSMÄE saavutas Mairegatil üldarvestuses 2. koha

Möödunud nädalavahetusel Pärnus toimunud purjetamisvõistlusel Mairegatt 2020 võitis tüdrukute arvestuses Kuusalu Jahtklubi ja Kalevi Jahtklubi esindanud Mia Maria Lipsmäe. Üldkokkuvõttes sõitis ta välja 2....

Aru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kond või­tis Mr Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud koo­lis fi­naal­tur­nii­ri

12. märt­sil toi­mus Vil­jan­di spor­di­hoo­nes käe­so­le­va aas­ta Mr Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud koo­lis fi­naal­tur­niir, kus osa­le­sid ka­hek­sa pa­re­mat üld­ha­ri­dus­koo­li­de võist­kon­da üle Ees­ti. Tra­dit­sioo­ni­li­ne 1.-3. klas­si­de tüd­ru­ku­te­le ja...

VIIMASED UUDISED

Keh­ra lin­na­väl­ja­ku ehi­ta­ja va­li­tud

Ani­ja val­la­va­lit­su­se tei­se­le rii­gi­han­ke­le Keh­ra lin­na­väl­ja­ku põ­hip­ro­jek­ti koos­ta­ja ja ehi­ta­ja leid­mi­seks esi­ta­ti 14 pak­ku­must. Võit­jaks tun­nis­ta­ti OÜ Ens­ka Ehi­tus, kel­le pak­ku­mi­ne Keh­ra koo­li juur­de...
- Reklaam -