Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Aru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kond või­tis Mr Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud koo­lis fi­naal­tur­nii­ri

12. märt­sil toi­mus Vil­jan­di spor­di­hoo­nes käe­so­le­va aas­ta Mr Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud koo­lis fi­naal­tur­niir, kus osa­le­sid ka­hek­sa pa­re­mat üld­ha­ri­dus­koo­li­de võist­kon­da üle Ees­ti. Tra­dit­sioo­ni­li­ne 1.-3. klas­si­de tüd­ru­ku­te­le ja...

Kara­tek­lu­bi IVL Kuu­sa­lu sport­las­tel edu­kas hooaeg

7.-8. märt­sil kor­ral­das ka­ra­tek­lu­bi IVL Tal­lin­nas Ka­le­vi Spor­di­hal­lis Põh­ja­maa­de ühe suu­re­ma rah­vus­va­he­li­se ka­ra­te­tur­nii­ri – 30. Tal­lin­na Bull­dog, mis oli üht­la­si Ees­ti Ka­ra­te Lii­ga (edas­pi­di...

Nais­te esi­lii­ga IX saa­li­ho­ki etapp ja U13 tüd­ru­ku­te saa­li­ho­ki tur­niir Aru­kü­las

JAA­NI­KA KÄES 7. märt­sil pee­ti Aru­kü­la spor­di­hoo­nes nais­te esi­lii­ga ehk Ener­gia­lii­ga 9. etapp, mis oli põ­hi­tur­nii­ri vii­ma­ne etapp. Nais­te esi­lii­ga on tu­ge­vu­selt tei­ne nais­te­lii­ga, kus...

Ur­ve Ree­tamm ja Gui­do Trees võit­sid EMSL Jõud meist­ri­võist­lus­tel kuld­me­da­lid

GUI­DO TREES Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel oli Jõh­vi Ees­ti­maa ko­roo­na­pea­lin­naks, sest ka­hel päe­val jär­jest toi­mu­sid seal rah­vus­va­he­li­ses ko­roo­nas, no­vu­ses, kon­ku­rent­si­ti­he­dad võist­lu­sed. Ees­ti­maa Spor­di­liit Jõud meist­ri­võist­lus­tel tee­nis Ur­ve Ree­tamm...

Mini Coo­pe­ri kest­vus­u­ju­mi­se võist­lus põ­hi­koo­li las­te­le

KAD­RI IDA­VAIN 6. märt­sil toi­mus Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uju­las ju­ba mit­men­dat kor­da Mi­ni Coo­pe­ri ni­me kan­dev kest­vu­su­ju­mi­se võist­lus las­te­le. Võist­lu­sel mõõ­de­tak­se, mi­tu meet­rit suu­dab kee­gi lä­bi­da...

VIIMASED UUDISED

Lii­ni­bus­sid jät­ka­vad ta­va­pä­ra­se graa­fi­ku­ga

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus pea­tas ala­tes 20. märt­sist pi­le­ti­te müü­gi ning kuu­pi­le­ti­te keh­ti­vu­se ku­ni erio­lu­kor­ra lõp­pe­mi­se­ni. Sõit­jail tu­leb si­se­ne­da bus­si kesk­mi­sest uk­sest, kõik saa­vad sõi­ta erio­lu­kor­ra...
- Reklaam -