Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Pika­ve­re koo­li õpi­las­tes tär­ga­nud orien­tee­ru­mi­se hu­vi pü­sib tal­lel

Orien­tee­ru­mi­se tra­dit­sioon on Pi­ka­ve­re koo­lis kest­nud üle vee­rand sa­jan­di. Maast ma­da­last meel­dis Pi­ka­ve­re põ­hi­koo­li õpi­la­se­le San­der Nah­ko­ri­le pi­ka­maa­jooks roh­kem kui sp­rint. Ees­ku­jud lei­du­sid su­gu­võ­sas. Onu...

HC Keh­ra/Ho­ri­zon/Pulp&Pa­pe­r täien­dab jõu­va­ru

HC Keh­ra/Ho­ri­zon/Pulp&Pa­pe­ri kä­si­pal­lu­rid val­mis­tu­vad kol­me­nä­da­la­se võist­lus­pau­si ajal 7. mai män­guks ko­du­saa­lis Vil­jan­di HC mees­kon­na­ga, kel­le­ga kon­ku­ree­ri­tak­se Ees­ti meist­ri­lii­gas põ­hi­tur­nii­ri kol­man­da ja nel­jan­da ko­ha pä­rast. Mõ­le­ma...

Ees­ti esi­num­ber Mia Ma­ria Lips­mäe õpib uut paa­dik­las­si tund­ma

2020. aas­ta Ees­ti pa­rim Op­ti­mis­ti klas­si noor­pur­je­ta­ja Mia Ma­ria Lips­mäe proo­vis va­ra­ke­va­del esi­mest kor­da suu­re­ma paa­di sõi­duo­ma­du­si. Esi­me­sed veet­ree­nin­gud noor­te­paa­di­ga Zoom8 te­gi Mia Ma­ria Lips­mäe...

JOHAN­NA TA­LI­HÄRM hin­gas maail­ma tipp­las­ke­suu­sa­ta­ja­te­le kuk­las­se

Kuu­sa­lu val­last Lee­silt pä­rit Jo­han­na Ta­li­härm tõu­sis tal­ve lõ­pul kõi­ge edu­ka­maks Ees­ti las­ke­suu­sa­ta­jaks. „Kal­lis­tak­sin sind eil­se sõi­du pu­hul!”, „Tüd­ru­kud olid vä­ga tub­lid!”, „Jät­ka, ehk õn­nes­tub...

Spordiuudised

HC Keh­ra/ Ho­ri­zon Pulp & Pa­pe­ri kä­si­pal­li­mees­kond pää­ses li­gi pool­teist kuud kest­nud män­gu­pau­si jä­rel taas väl­ja­ku­le möö­du­nud nä­da­la kol­ma­päe­val Aru­kü­las, kus Mart Raud­se­pa hoo­lea­lu­sed...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu juh­ti­nud TA­JO KA­DA­JAS taa­se­lus­tas Ees­ti 100 las­te­lau­lu

Lok­sa kesk­koo­li vi­list­la­ne, aas­taid Kiius ela­nud TA­JO KA­DA­JAS aval­das vee­bis ta­su­ta kuu­la­mi­seks oma uu­te lau­lu­de ko­gu­mi­ku „Al­bum 2021“. Tõe­näo­li­selt on mõ­ni­gi Sõ­nu­mi­too­ja lu­ge­jaist sat­tu­nud sot­siaal­mee­dias...
- Reklaam -