Spordiuudised

Kuusalu koolile kolmas koht sarjas TV 10 Olümpiastarti

0
Noorte kergejõustikusarja TV 10 Olümpiastarti 51. hooaeg jõudis lõpule 15. juunil Rakveres. Kuusalu keskkool hoidis kuni lõpuni kõrget taset ning lõpetas üleriigilises koolide üldarvestuses...

Joker võttis võõral väljakul Kalevi skalbi

0
MIHKEL KUUSE Reedel, 10. juunil toimus järjekordne Ida-Harju meeskondade vaheline mõõduvõtt jalgpalli meistrivõistluste 3. liiga idatsoonis, kui omavahel läksid Kuusalu staadionil vastamisi kohalik Kalev ja...

Aru­kü­la SK te­gi se­da jäl­le – Ees­ti meist­rid kä­si­pal­lis

0
Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 3.-5. juu­nil toi­mu­sid kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed D2-va­nu­sek­las­si ehk 2010 ja hil­jem sün­di­nud noor­mees­te­le. Põl­va Me­si­kä­pa Hal­list läk­sid meist­ri­tiit­li­ga ko­ju Aru­kü­la SK noo­red...

Kuu­sa­lu val­la toe­tus va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas tä­na­vu­sed toe­tu­sed ko­ha­li­ke­le va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le. Val­la 2022. aas­ta ee­lar­ves on pääs­te-MTÜ­de toe­tu­seks kok­ku 21 000 eu­rot. MTÜ Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selts ja...

Las­te ja noor­te uju­mis­võist­lu­sed Kuu­sa­lus ja Lok­sal

0
Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uju­las 28. mail toi­mu­nud tra­dit­sioo­ni­li­sel las­te ja noorte uju­mis­võist­lu­sel „Kuu­sa­lu Ke­vad“ osa­le­sid li­gi­kau­du 50 võist­le­jat. Võis­tel­di va­ba-, se­li­li- ja rin­nu­liu­ju­mi­ses. Las­teaia­lap­sed ja...

VIIMASED UUDISED

Kuusalu valla uue jäätmekava eelnõu

0
Kuusalu vallavalitsus teatab valla kodulehel, et avalikustab 4.-18. juulini Kuu- salu valla jäätmekava aastateks 2022-2026 eelnõu. Avalikustamise ajal oodatakse eelnõule ettepanekuid, avalik arutelu on plaanis...
- Reklaam -