Spordiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Ida-Har­ju­maa suu­sao­rien­tee­ru­jad võit­sid igat vär­vi me­da­leid

Lok­sa, Aeg­vii­du, Keh­ra ja Kuu­sa­lu suu­sao­rien­tee­ru­jad tõid Põl­va­maal Ha­ti­kul pee­tud Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt ko­ju kok­ku ka­hek­sa me­da­lit. Nais­te põ­hik­las­sis te­gi kaks sport­las­tee edu­ka­mat et­teas­tet Ees­ti tšem­pio­naa­dil...

Orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja lii­dab kol­me põlv­kon­na har­ras­ta­jaid

Keh­ra orien­tee­ru­misk­lu­bis­se Põr­gu­põh­ja kuu­lu­vad isad ja po­jad, emad ja tüt­red, õed ja ven­nad. Os­kar Viir­mann alus­tas orien­tee­ru­mi­se­ga üle 40 aas­ta ta­ga­si Keh­ra kesk­koo­lis, kus juht­nöö­re...

Keh­ra Snai­pers alus­tas spor­di­lii­du Jõud jää­ho­ki­tur­nii­ri või­du­ga

Keh­ra Snai­per­si jää­ho­ki­mees­kond alis­tas spor­di­lii­du Jõud meist­ri­võist­lus­tel Pär­nu jää­ho­kik­lu­bi 5:1. Tä­nu kül­mak­raa­di­de­le on saa­nud jät­ka­ta möö­du­nud aas­ta märt­sis ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu pi­da­ma­ta jää­nud spor­di­lii­du Jõud...

HC Keh­ra kä­si­pal­lu­rid rü­hi­vad pea­lin­na nais­kon­da­de­le jä­re­le

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kol­man­da ko­ha saa­nud HC Keh­ra kä­si­pal­li­nais­kond alus­tas rii­gi meist­ri­võist­lu­si või­du­kalt. Kehras põhikooli lõpetanud ja sügisest alates Tallinnas õppival Milana Leoke-Bosenkol ning Kehra gümnaasiumi...

Aru­kü­la ja Keh­ra noor­te kä­si­pal­lu­ri­te püüd­lu­si kroo­ni­sid esi­kol­mi­ku­ko­had

Aru­kü­la ja Keh­ra noo­red kä­si­pal­lu­rid päl­vi­sid 2020. aas­ta Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­telt kok­ku ka­hek­sa esi­kol­mi­ku­koh­ta, kumb­ki kes­kus ne­li. Mõõ­du­võt­mi­sed küm­nes va­nu­sek­las­sis al­ga­sid ok­toob­ris ja lõp­pe­sid det­semb­ri kes­kel...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku val­las on 2021 „Ter­ve!“-aas­ta

Raa­si­ku val­la koo­lid, noor­te­kes­ku­sed ja val­la­va­lit­sus plaa­ni­vad käe­so­le­val aas­tal ühes­koos pöö­ra­ta se­ni­sest suu­re­mat tä­he­le­pa­nu ini­mes­te vaim­se­le ter­vi­se­le ja sel­le­ga seo­tud prob­lee­mi­de en­ne­ta­mi­se­le. Sel pu­hul...
- Reklaam -