Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Val­la­va­lit­sus taot­leb Aru­kü­la-Pe­nin­gi tee re­mon­ti

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus saa­tis maan­teea­me­ti­le kir­ja pal­ve­ga lü­li­ta­da aas­ta­tel 2018-2022 re­konst­ruee­ri­ta­va­te rii­gi­tee­de ni­me­kir­ja La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee Aru­kü­la ja Pe­nin­gi va­he­line 5 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne tee­lõik. „Maan­teea­me­ti tu­le­va...

Kuu­sa­lu Vii­si­vee­re­ta­ja­te­le NAIS­SOO kon­kur­sil 3. koht

Kuu­sa­lu nai­san­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad, ke­da ju­hen­dab Ma­re Rus­sak, osa­les lau­päe­val, 2. no­vemb­ril vo­kaa­lan­samb­li­te kon­kur­sil Nais­soo Lau­lud 2019. Kon­kurss toi­mus Põlt­sa­maa kul­tuu­ri­kes­ku­ses 7. kor­da. See­nio­ran­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad...

Keh­ra idee­kor­je­le esi­mes­te päe­va­de­ga 19 et­te­pa­ne­kut

Ani­ja val­la­va­lit­su­se idee­de ko­gu­mi­se­le Keh­ra kes­ku­se pla­nee­ri­mi­se koh­ta on esi­mes­te päe­va­de­ga esi­ta­tud 19 et­te­pa­ne­kut, näi­teks ra­ja­da lin­na kõrg­ro­ni­mi­se ra­da, vi­gur­sõi­du­park, vä­liü­ri­tus­te ala, kõrg­hal­jas­tu­se­ga tsoon...

Raa­si­ku val­la kü­sit­lu­se­le üle 200 vas­ta­ja

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se lä­bi vii­dud kü­sit­lu­se­le, kus pa­lu­ti ela­ni­kel vas­ta­ta val­la elu-olu puu­du­ta­va­te­le kü­si­mus­te­le, vas­ta­sid 203 ini­mest. „Se­da on rõõ­mus­ta­valt pal­ju, vas­ta­mi­ne oli oo­ta­ma­tult ak­tiiv­ne....

Pi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re kü­la­va­nem on ALI­CE SUUR­KUUSK

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Pi­ka­ve­re ja Mal­la­ve­re kü­la­de kü­la­va­ne­maks Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li õpe­ta­ja ja ko­ha­li­ku elu ak­ti­vis­ti Ali­ce Suur­kuu­se, kel­le poolt hää­le­tas kü­la­koo­so­le­kul roh­kem ela­nik­ke kui...

VIIMASED UUDISED

Ani­ja en­di­ne val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM on Ees­ti aas­ta isa

„Soo­vin seda tunnustust ja­ga­da kõi­gi Ees­ti­maa tub­li­de isa­de­ga, sel­le on ära tee­ni­nud tu­han­ded isad,“ lau­sus tä­na­vu­ne aas­ta isa AR­VI KA­RO­TAM. Ees­ti Nais­lau­lu Selt­si kor­ral­da­tud isa­de­päe­va...
- Reklaam -