Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Raa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­list on KA­LEV LAAST

2. sep­temb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses tee­de- ja ehi­tus­spet­sia­lis­ti­na Ka­lev Laast (pil­dil). Ta on pä­rit en­di­sest Kei­la, prae­gu­sest Lää­ne-Har­ju val­last. Kesk­koo­li jä­rel õp­pis Rii­gi­kait­sea­ka­dee­mia Nõm­me...

JAN­NO VALD­MAN­NI­LE Elu­pääst­ja me­dal

Pääs­tea­met tun­nus­tas Ees­ti or­ga­ni­see­ri­tud tu­le­tõr­je 100. aas­ta­päe­val au­mär­ki­de ja tä­nu­kir­ja­de­ga ini­me­si, kes on eel­mi­sel aas­tal sil­ma paist­nud hoo­li­vu­se, mis­sioo­ni­tun­de ja vap­ru­se­ga ini­mes­te elu pääst­mi­sel...

Raa­si­ku val­laar­hi­tekt on LI­LY RIK­KO­NEN

26. au­gus­tist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ar­hi­tek­ti­na Li­ly Rik­ko­nen (pil­dil). Ta on pä­rit Tal­lin­nast, pä­rast kesk­koo­li lõ­pe­ta­mist läks õp­pi­ma Ees­ti Riik­lik­ku Kuns­tiins­ti­tuu­ti, prae­gu­ses­se Kuns­tia­ka­dee­mias­se, kus...

Raa­si­ku val­las me­net­leb pla­nee­rin­gud HE­LI­NA MAALT

Juu­nis sõl­mis Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kol­meks kuuks töö­le­pin­gu He­li­na Maal­ti­ga (pil­dil), kes hak­kas te­ge­le­ma de­tail­pla­nee­rin­gu­te me­net­le­mi­se­ga, ku­na val­laar­hi­tekt se­da ei jõud­nud. Möö­du­nud nä­da­lal pi­ken­da­ti He­li­na Maal­ti­ga le­pin­gut...

Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil 97 pil­ti

Pä­ha­päe­val, 8. sep­temb­ril lõp­pes pil­ti­de laa­di­mi­ne osa­le­mi­seks Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil „Hetk, mida jagan teiega“. Kok­ku esi­ta­ti 97 fo­tot, au­to­reid on 43. Li­saks zü­riip­ree­mia­te­le an­tak­se...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­list on KA­LEV LAAST

2. sep­temb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses tee­de- ja ehi­tus­spet­sia­lis­ti­na Ka­lev Laast (pil­dil). Ta on pä­rit en­di­sest Kei­la, prae­gu­sest Lää­ne-Har­ju val­last. Kesk­koo­li jä­rel õp­pis Rii­gi­kait­sea­ka­dee­mia Nõm­me...
- Reklaam -