Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Ani­ja val­la kant­se­leis­pet­sia­list-vo­li­ko­gu sek­re­tär on KRIS­TII­NA KA­RI

Ala­tes 1. ap­ril­list töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses kant­se­leis­pet­sia­lis­ti­na 26aas­ta­ne Kris­tii­na Ka­ri (pil­dil). Ta on pä­rit Ta­palt, pä­rast seal­se kesk­koo­li lõ­pe­ta­mist jät­kas õpin­guid Rä­pi­na aian­dus­koo­lis, kus...

Ujumiskursuse videod

Kuusalu kooli kehalise kasvatuse õpetaja, ujumistreener Maria Trei ja ta õpilased osalesid Eesti Ujumisliidu eestvedamisel tehtud ujumise algõpetuse e-materjalide videotes. Filmiti Kuusalu spordikeskuse ujulas....

Kuu­sa­lu kool kü­sis ar­va­must koo­li­vor­mi koh­ta

Kuu­sa­lu kesk­kool kor­ral­das koo­li­vor­mi-tee­ma­li­se elekt­roo­ni­li­se kü­sit­lu­se õpi­las­te­le, õpe­ta­ja­te­le ja lap­se­va­ne­ma­te­le. Vas­tus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 5. ap­rill. Vas­ta­jaid oli kok­ku 757. And­meid töö­del­dak­se, kok­ku­võ­te loo­de­tak­se...

Kuu­sa­lu val­la toe­tu­sed spor­diü­ri­tus­te­le

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas spor­diü­ris­te lä­bi­vii­mi­seks toe­tus­sum­mad vas­ta­valt ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­le. Kok­ku läks ja­ga­mi­se­le 5400 eu­rot. Kõi­ge suu­re­mad toe­tus­sum­mad, 920 eu­rot saa­vad Ae­ro­bi­ke Cyc­ling Agen­cy...

Aru­kü­la kool võist­les Ro­bo­ma­di­nal

Aru­kü­la põ­hi­koo­li ro­boo­ti­ka­rin­gi võist­kon­nad osa­le­sid 29. märt­sil Pär­nu­maa ro­boo­ti­ka­võist­lu­sel Ro­bo­ma­din 2019, kus saa­vu­ta­sid kaks 2. koh­ta. Aru­kü­la edu­ka­tes ka­he­liik­me­lis­tes võist­kon­da­des olid Mar­ko Poh­lak ja...

VIIMASED UUDISED

ARGO SAUL: „Et­te­võt­jad soo­vi­vad Kuu­sa­lu val­la aren­gu­le kaa­sa ai­da­ta.“

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees AR­GO SAUL, asu­ta­si­te viie­ke­si Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­ja­te ühen­du­se, 1. ap­ril­lil kor­ral­da­si­te suu­re­ma kok­ku­saa­mi­se. Kui pal­ju on liik­meid juur­de tul­nud? „Koh­tu­mi­sel...
- Reklaam -