Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Kehra kooli õpilasel koroonaviirus

Esmaspäeval selgus, et Kehra gümnaasiumi õpilasel on COVID-19 viirus. Kehra kooli direktor Kaido Kreintaal: „Esimese info, et peres on koroonapositiivne, saime perelt. Esmaspäeva hommikul...

Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va ja õpe­ta­ja­te päe­va peod jää­vad ära

Ok­toob­ri al­gu­ses on Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas tra­dit­sioo­ni­li­selt toi­mu­nud Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­pi­du – Kuu­sa­lu vald loo­di 7. ok­toob­ril 1938. aas­tal. Tä­na­vu oli plaa­nis tä­his­ta­da val­la 82....

Vallavanem kohtus Kihmla-Salumäe rahvaga

Möödunud neljapäeva õhtul käis Anija vallavanem Riivo Noor kohtumas Kihmla ja Salumäe külade elanikega. Ta ütles, et kahe küla rahvas kutsus teda külla. „Rääkisime...

Kehra Spordi tänav ühesuunaliseks

Kehra Spordi tänaval muudetakse liiklus ühesuunaliseks, suunaga Kose maanteelt Kooli tänava poole. Koos linnaväljaku rajamisega tehakse Spordi tänava koolipoolsesse äärde bussitaskud koolibussile ning 5...

Koroo­na­vii­ru­se sei­reuu­ring Har­ju­maal ja Tal­lin­nas

Tar­tu Üli­koo­li tead­las­te eest­ve­da­mi­sel alus­ta­ti käe­so­le­vast nä­da­last ko­roo­na­vii­ru­se sei­ret Har­ju maa­kon­nas ja Tal­lin­nas, et hin­na­ta, kas ja mil mää­ral on nak­kus le­vi­nud hai­gus­kol­le­test rah­vas­tik­ku....

VIIMASED UUDISED

Direk­tor KRIS­TI TA­RIK: „Kuu­sa­lu koo­li väär­tu­sed kõ­ne­ta­sid mind.“

KRIS­TI TA­RIK, alus­ta­si­te Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri­na tööd kaks nä­da­lat ta­ga­si. Mil­li­sed on esi­me­sed mul­jed? „Mind on häs­ti vas­tu võe­tud, mul­jed on vä­ga head. On ol­nud...
- Reklaam -