Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Keh­ra lin­na­väl­ja­ku ehi­ta­ja va­li­tud

Ani­ja val­la­va­lit­su­se tei­se­le rii­gi­han­ke­le Keh­ra lin­na­väl­ja­ku põ­hip­ro­jek­ti koos­ta­ja ja ehi­ta­ja leid­mi­seks esi­ta­ti 14 pak­ku­must. Võit­jaks tun­nis­ta­ti OÜ Ens­ka Ehi­tus, kel­le pak­ku­mi­ne Keh­ra koo­li juur­de...

Raa­si­ku val­la las­te­kait­ses­pet­sia­list on LEA SÕ­MER

Ala­tes märt­sist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti­na Lea Sõ­mer (pil­dil). Ta on pä­rit Saa­re­maalt. Pä­rast kesk­koo­li lõ­pe­ta­mist ko­lis Tal­lin­nas­se, kus töö­tas eri­ne­va­tel ame­ti­koh­ta­del. Vii­ma­sed viis...

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri kon­kurss

Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja ava­li­ku kon­kur­si Kuu­sa­lu kesk­koo­li­le uue di­rek­to­ri leid­mi­seks. Kuu­sa­lu koo­li se­ni­ne juht, li­gi 14 aas­tat di­rek­to­ri ame­tis ol­nud Vel­lo Sats esi­tas juu­ni...

Ani­ja val­la esi­me­ne li­saee­lar­ve

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 18. juu­nil val­la tä­na­vu­se esi­me­se li­saee­lar­ve. Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lu­sid suu­ren­da­ti 354 263 eu­rot, ku­lu­sid 68 200 eu­rot ja in­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­se ee­lar­vet 142...

Vo­li­ko­gu lõ­pe­tas Kuu­sa­lu tee­de töö­rüh­ma te­ge­vu­se

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus­tas 11 poolt-, 1 vas­tu- ja 3 era­poo­letu hää­le­ga lõ­pe­ta­da vo­li­ko­gu tee­de töö­rüh­ma te­ge­vus. Rüh­ma juh­tis vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees Mar­gus Soom. Vo­li­ko­gu...

VIIMASED UUDISED

Keh­ra lin­na­väl­ja­ku ehi­ta­ja va­li­tud

Ani­ja val­la­va­lit­su­se tei­se­le rii­gi­han­ke­le Keh­ra lin­na­väl­ja­ku põ­hip­ro­jek­ti koos­ta­ja ja ehi­ta­ja leid­mi­seks esi­ta­ti 14 pak­ku­must. Võit­jaks tun­nis­ta­ti OÜ Ens­ka Ehi­tus, kel­le pak­ku­mi­ne Keh­ra koo­li juur­de...
- Reklaam -