Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Val­da­des mä­les­ta­ti Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nuid

Ree­del, 3. jaa­nua­ril vii­sid kait­se­lii­du ja val­la­va­lit­sus­te esin­da­jad pär­jad Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­mär­ki­de juur­de. Sel päe­val kell 10.30 möö­dus 100 aas­tat rel­va­ra­hu keh­ti­ma hak­ka­mi­sest Va­ba­dus­sõ­jas, sa­mal...

Jõu­lup­ree­miad Ani­ja ja Raa­si­ku val­las

Ani­ja vo­li­ko­gu ot­sus­tas maks­ta val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­le 2019. aas­ta tu­le­mus­li­ku töö eest ühe­kord­set li­sa­ta­su 400 eu­rot ja pal­ga­li­se­le va­lit­su­se­liik­me­le, abi­val­la­va­ne­ma­le Enn Pun­ga­le 240 eu­rot....

EMIL RU­TI­KU jät­kab vo­li­ko­gus

In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald pa­lus pea­ta­da taas oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na 3 kuuks, esial­gu olid ta vo­li­tu­sed pea­ta­tud 16. det­semb­ri­ni 2019. Vo­li­ko­gus...

Kõn­nu raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja on LEI­LI LEHT­ME

Ala­tes jaa­nua­rist on Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu Kõn­nu fi­liaa­lis tööl uus raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja, sel­les ame­tis 27 aas­tat ol­nud Vai­ke Sild jäi pen­sio­ni­le. Kon­kur­si tu­le­mu­se­na va­li­ti uueks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaks...

Raa­si­ku val­la õpi­las­te­ve­du jät­kab OÜ Här­ma Buss

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud tei­se­le han­ke­le val­la õpi­las­lii­ni­de­le aas­ta­tel 2020-2002 ve­da­ja leid­mi­seks teh­ti 3 pak­ku­mist. Pa­ri­maks tunnistati se­ni õpi­las­lii­ne tee­nin­da­nud ko­ha­lik et­te­võ­te OÜ Här­ma Buss....

VIIMASED UUDISED

- Reklaam -