Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Lii­ni­bus­sid jät­ka­vad ta­va­pä­ra­se graa­fi­ku­ga

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus pea­tas ala­tes 20. märt­sist pi­le­ti­te müü­gi ning kuu­pi­le­ti­te keh­ti­vu­se ku­ni erio­lu­kor­ra lõp­pe­mi­se­ni. Sõit­jail tu­leb si­se­ne­da bus­si kesk­mi­sest uk­sest, kõik saa­vad sõi­ta erio­lu­kor­ra...

Ani­ja ja Raa­si­ku val­lad pa­ku­vad töö­ta­jai­le ap­ril­lis puh­kust

Ani­ja val­la­va­lit­sus on tei­nud val­la­va­lit­su­se ja al­la­su­tus­te töö­ta­jai­le et­te­pa­ne­ku võt­ta ap­ril­li­kuu jook­sul kaks nä­da­lat puh­kust. „Pak­ku­si­me sel­le väl­ja ar­ves­ta­des, et sel­le võr­ra, mis pal­jud...

Kuu­sa­lu opo­sit­sioo­ni eel­nõud töö­ta­su­dest

Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas vo­li­ko­gu­le ot­su­se-eel­nõud val­la­juh­ti­de, val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu töö­ta­su või hü­vi­ti­se vä­hen­da­mi­seks põh­jen­du­se­ga, et eri- o­lu­kor­ra tõt­tu vä­he­ne­vad val­laee­lar­ve tu­lud, tu­leb koos­ta­da...

Kuu­sa­lu vald pea­tas ka pen­sio­nä­ri­de bus­si­rin­gid

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas pea­ta­da ala­tes es­mas­päe­vast, 30. märt­sist ka need val­la­lii­nid, mis on ees­kätt mõel­dud kü­la­de pen­sio­nä­ri­de­le Lok­sa­le või Kuu­sal­lu sõit­mi­seks. Nel­ja lii­ni tee­nin­das...

Polit­sei­pat­rul­lid Ida-Har­jus

Ida-Har­ju­maa 9 oma­va­lit­su­ses sõi­dab iga päev mi­ni­maal­selt 5 po­lit­sei­pat­rul­li, li­saks abi­po­lit­sei­ni­kud, kes jäl­gi­vad sa­mu­ti, et ku­sa­gil po­leks koos üle ka­he ini­me­se, üt­les Ida-Har­ju piir­kon­na­gru­pi...

VIIMASED UUDISED

Lii­ni­bus­sid jät­ka­vad ta­va­pä­ra­se graa­fi­ku­ga

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus pea­tas ala­tes 20. märt­sist pi­le­ti­te müü­gi ning kuu­pi­le­ti­te keh­ti­vu­se ku­ni erio­lu­kor­ra lõp­pe­mi­se­ni. Sõit­jail tu­leb si­se­ne­da bus­si kesk­mi­sest uk­sest, kõik saa­vad sõi­ta erio­lu­kor­ra...
- Reklaam -