Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Penin­gi ja Tõ­hel­gi kü­la said uue kü­la­va­ne­ma

Raa­si­ku val­la Pe­nin­gi kü­la­va­ne­maks va­li­ti Ma­rit Neid­la, en­ne oli üle küm­ne aas­ta sa­mas ame­tis Gui­do Trees. Ain­sa­na Pe­nin­gi kü­la­va­ne­maks pür­gi­nud Ma­rit Neid­la sõ­nul ajen­das...

Kuu­sa­lu val­la uus kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list on RI­HO RÕÕ­MUS

Ala­tes tei­si­päe­vast, 20. juu­list töö­tab Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni­spet­sia­lis­ti­na Ri­ho Rõõ­mus (pil­dil), kes või­tis val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si. Kan­di­dee­ri­jaid oli 5, kõik kut­su­ti vest­lu­se­le. Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid...

Ani­ja val­la 3. li­saee­lar­ve

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas käe­so­le­va aas­ta 3. li­saeel­ar­ve, mil­le­ga suu­ren­da­ti val­la tä­na­vust ee­lar­vet 161 852 eu­ro võr­ra. Sel­lest 114 000 eu­rot on ük­si­ki­si­ku tu­lu­maks – esi­me­se poo­laas­ta­ga...

Sel­gu­sid Raa­si­ku val­la kon­kur­si „Kau­nis Ko­du” võit­jad

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas es­mas­päe­val kon­kur­si „Kau­nis Ko­du” võit­jad. Pa­ri­maks ela­muks ti­hea­sus­tu­se ka­te­goo­rias osu­tus Hel­ve Re­he­pap­pi ko­du Aru­kü­la ale­vi­kus aad­res­sil Har­ju tee 8. Kor­ter­ma­ja­de ka­te­goo­rias...

Ma­ru­tuul viis Ani­ja kor­ter­ma­jalt ka­tu­se

Pü­ha­päe­val, 18. juu­lil viis äi­ke­se­vih­ma­ga kaas­ne­nud tu­gev tuul Ani­ja kü­las ühelt ka­hek­sa kor­te­ri­ga elu­ma­jalt ka­tu­se, mil­le kor­te­riü­his­tu liik­med olid ühis­te jõu­du­de­ga pan­nud hoo­ne­le hil­ju­ti,...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku esi­me­sel teeae­da­de päe­val avas uk­sed 13 teeae­da

Pa­ri­maks hin­na­ti Tee­meist­ri aias pa­ku­tud nel­jast ra­vim­tai­mest Tee­meist­ri tee. MTÜ Tuu­le­kell al­ga­tu­sel ava­sid Raa­si­kul es­ma­kord­selt uk­sed teeaiad. Ko­du­koh­vi­ku­te päe­va­de al­ter­na­tii­vi­na pü­ha­päe­val, 1. au­gus­til toimunud ava­tud...
- Reklaam -