Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Raa­si­ku val­la ar­hi­tekt on Reet Vii­gi­puu

Es­mas­päe­vast, 19. ap­ril­list töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ar­hi­tek­ti­na Reet Vii­gi­puu (pil­dil). Ta on pä­rit Tal­lin­nast, õp­pi­nud Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­lis ja Ees­ti Kuns­ti­aka­dee­mias ar­hi­tek­tuu­ri, töö­ta­nud üle 20...

Vee­bi­leht „Ran­na­kie­le ko­du“

MTÜ-l Ran­na­kee­le Kes­kus on Kuu­sa­lu ran­na­kee­les ehk po­hi­ran­na kee­les ko­du­leht „Ran­na­kie­le ko­du“ rannakiel.ee, kus ena­mik teks­te on ran­na­kee­les, sa­mu­ti ala­jao­tu­sed „Uu­dik­sed“, „Ran­na­kie­le obe­dus“, „Ka­jas­tuk­sed“,...

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si uus buss

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pur­jes­por­dik­lu­bil on tä­nu fir­ma­de­le Am­serv ja Ale­xe­la uhiuus Toyo­ta 9ko­ha­li­ne väi­ke­buss, mil­lel klu­bi ni­mi ja lo­go ning ka fo­to pur­je­ta­ja­test me­rel...

Aeg­vii­dust kii­re in­ter­ne­ti­ga lii­tu­mi­seks 100 soo­vi­jat

Veeb­rua­ris saa­tis Ees­ti Lai­ri­ba Sih­ta­su­tus Aeg­vii­du ale­vi kes­ko­sa 251 post­kas­ti tea­vi­tu­se, et neil aad­res­si­del on tä­na­vu või­ma­lus lii­tu­da kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se­ga. Vas­ta­ta sai 18. ap­ril­li­ni....

Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö ko­du­leht

Ap­ril­li al­gu­ses val­mis Kuu­sa­lu val­la noor­sootöö ko­du­leht noo­red.kuu­sa­lu.ee, mi­da hal­dab Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus. Ko­du­leht on teh­tud val­la noor­soo­töö koor­di­naa­to­ri Kris­ta Al­li­ku eest­ve­da­mi­sel. „Osa­le­sin noor­sooin­fo aren­dusg­ru­pi...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu juh­ti­nud TA­JO KA­DA­JAS taa­se­lus­tas Ees­ti 100 las­te­lau­lu

Lok­sa kesk­koo­li vi­list­la­ne, aas­taid Kiius ela­nud TA­JO KA­DA­JAS aval­das vee­bis ta­su­ta kuu­la­mi­seks oma uu­te lau­lu­de ko­gu­mi­ku „Al­bum 2021“. Tõe­näo­li­selt on mõ­ni­gi Sõ­nu­mi­too­ja lu­ge­jaist sat­tu­nud sot­siaal­mee­dias...
- Reklaam -