Lühiuudised

Nor­dic Hou­sesel taas vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te kuld­mär­gi­s

Kuu­sa­lu val­las te­gut­sev puit­kar­kass­ma­ja­de toot­ja Nor­dic Hou­ses päl­vis Vas­tu­tus­tund­li­ku Et­te­võt­lu­se Foo­ru­mi ga­laõh­tul, mis toi­mus 22. mail, vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te kuld­se kva­li­tee­di­mär­gi­se. Kok­ku ja­ga­ti pronks-, hõ­be-...

RAS­MUS ME­RI­VOO teeb Kuu­sa­lus män­gu­fil­mi „Kratt“

Kuu­sa­lus elav fil­mi­mees Ras­mus Me­ri­voo sai es­mas­päe­val tea­te, et Ees­ti Fil­mi Ins­ti­tuut ra­has­tab te­ma män­gu­fil­mi „Kratt“. Ras­mus Me­ri­voo on fil­mi idee au­tor, st­se­na­rist ja...

Sal­mis­tu ran­naa­la hal­da­jaks va­li­ti HAL­JA­SON OÜ

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das kor­dus­han­ke Sal­mis­tu ran­na ja sa­da­ma ala hal­da­ja leid­mi­seks, ku­na võit­jaks va­li­tud Kuu­sa­lu Jaht­klu­bi loo­bus, põh­jen­da­des, et elekt­rit tu­leb os­ta OÜ-lt Sal­mis­tu...

Loksal vähendati ÜVK liitumistasu

Loksa volikogu muutis ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga (ÜVK) liitumise korda, eraisikute liitumistasu vähendatakse poole võrra, kui kinnistu omanik taotleb Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) ühinemistoetust ja ka...

Kuusalu külalised Türkmenistanist

Kuusalu vallamaja külastas Türkmenistani delegatsioon, kuhu kuulusid maakorralduse riigiametnikud. Ligi kaks tundi väldanud kohtumisel uurisid nad Kuusalu vallavanemalt Urmas Kirtsilt, kuidas vallas viidi läbi...

VIIMASED UUDISED

SAND­RA HEI­DO­VIL Pu­di­soolt il­mus ju­tu­raa­mat „Lap­sed ja na­tu­ke va­ne­mad“

Las­te­raa­ma­tu esit­lus oli lau­päe­val, 1. juu­nil Vi­ru kes­ku­se Rah­va Raa­ma­tu kaup­lu­ses. Tal­lin­na Laag­na güm­naa­siu­mi prant­su­se kee­le õpe­ta­ja, kir­ja­nik Sand­ra Hei­dov elab koos kol­me lap­se ja...
- Reklaam -