Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Ani­ja Ühen­dus ja Kes­ke­ra­kond sõl­mi­sid koa­lit­sioo­ni­lep­pe

Ree­del, 26. no­vemb­ril sõl­mi­sid va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus ja Ees­ti Kes­ke­ra­kond koa­lit­sioo­ni­lep­pe, mil­le­ga le­pi­ti kok­ku ees­mär­gid ja olu­li­se­mad te­ge­vu­sed val­la juh­ti­mi­ses. Järg­mi­se nel­ja aas­ta põ­hiees­märk...

Val­ge­jõe uus kü­la­va­nem on AL­LAN ALA­KÜ­LA

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Val­ge­jõe kü­la­va­ne­maks Al­lan Ala­kü­la. Kü­la­va­nem va­li­ti koo­so­le­kul, mis toi­mus 21. no­vemb­ril Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust esin­das koo­so­le­kul Ve­ro­ni­ka Laen­de. Val­ge­jõe kül­la...

Kuu­sa­lus tu­leb taas jõu­lu­laat

Kuu­sa­lu val­la küm­nes jõu­lu­laat, mis aas­ta ta­ga­si jäi Co­vi­di tõt­tu ära, on plaa­nis kor­ral­da­da pü­ha­päe­val, 12. det­semb­ril. Laat tu­leb tra­dit­sioo­ni­li­selt Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas sees ja...

Pe­rearst NA­TA­LIA KA­PI­TAN loo­bub Kuu­sa­lu ni­mis­tust

Ter­vi­sea­met kuu­lu­tas 19. no­vemb­ril väl­ja kon­kur­si pe­rears­ti leid­mi­seks pat­sien­ti­de ni­mis­tu­le, mi­da peab Kuu­sa­lu pe­rearst Na­ta­lia Ka­pi­tan. Kon­kur­si täh­taeg on 19. det­sem­ber. Dok­tor Na­ta­lia Ka­pi­tan...

Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kurg­la kü­la­va­ne­ma

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kurg­la kü­la­va­ne­maks Hei­ko Vain­sa­lu, kes va­li­ti uues­ti kü­la­va­ne­maks 15. sep­temb­ril toi­mu­nud kü­la­koos­o­le­kul. Hei­ko Vain­sa­lu vo­li­tu­sed kü­la­va­ne­ma­na kes­ta­vad 4 aas­tat, ku­ni 15....

VIIMASED UUDISED

- Reklaam -