Veebikeskkonna tingimused

Veebikeskkonna kasutustingimused

KOÜ Sõnumitooja veebikeskkonna lehekülgedel avaldatud materjalid (sh artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne) on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma Sõnumitooja kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud.

Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et ilma Sõnumitooja kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas kuid mitte ainult sotsiaalmeedias.

Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud automaatne või mitte-automaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mistahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

Materjalide vaba kasutamist ületavas osas (sealhulgas tervikuna) kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mistahes kommertseesmärgil, on võimalik Sõnumitooja kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, kui selleks on sõlmitud vastav litsentsileping.

Litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Eesti Meediaettevõtete Liidu poole.

VIIMASED UUDISED

Sõnumitoojas 17.juulil

0
Raasiku vallas toetatakse hajaasustuse programmist kolme projekti; KIKilt 700 000 eurot Aruküla ja Raasiku ÜVK lõpetamiseks; Aruküla 14. kohvikutepäev oli 14 kodukohviku või...
- Advertisement -