Monthly Archives: detsember 2017

Ani­ja val­la 3 las­teae­da plaa­ni­tak­se ühen­da­da

Sel nä­da­la hak­ka­vad Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid aru­ta­ma val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kut ühen­da­da Keh­ra las­teaiad Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu ning Ala­ve­re Mõm­mi­la üheks asu­tu­seks Ani­ja Val­la Las­teaiad. Ani­ja val­la­va­lit­sus...

PIIA-LIIS SEE­DER või­tis juu­nio­ri­de Eu­roo­pa MV pronks­me­da­li

GUI­DO TREES Lau­päe­val, 25. no­vemb­ril toi­mu­sid Lä­tis Mals­pil­si spor­di­hoo­nes noor­te ja juu­nio­ri­de Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas ja FIN­SO maail­ma ka­ri­ka­sar­ja 2017. aas­ta vii­ma­ne etapp. Juu­nio­ri­de va­nu­sek­las­sis U18...

Raa­si­ku val­la kruu­sa­teed oo­ta­vad grei­der­da­mist

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se on vii­ma­sel ajal tih­ti pöör­du­tud ja kur­de­tud, et kruu­sa­teed on vä­ga keh­vas sei­su­kor­ras. Val­la­va­lit­su­se hal­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ar­go Laks mär­kis, et mõis­tab ini­mes­te...

Süü­da­ti esi­me­sed ad­ven­di­küün­lad

Keh­ra rah­va­ma­jas tä­his­ta­ti esi­mest ad­ven­ti pü­ha­päe­val, 3. det­semb­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi mu­di­las­koo­ri ja kla­ve­ri­duo Kea­mo kont­ser­di­ga. Rah­vast ter­vi­tas val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, ad­ven­di­küün­la süü­tas Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kuõ­pe­ta­ja...

MAR­TI HÄÄL: „Ta­ha­me tuua Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mis­se põ­hi­mõt­te­li­si muu­tu­si.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees MAR­TI HÄÄL va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, ole­te ame­tis ol­nud üle kuu aja. Kui­das see aeg on läi­nud? „Va­ra on veel jä­rel­du­si te­ha,...

Anija valla noortekogu jagas helkureid

Eelmisel nädalal jagasid Anija valla noortekogu liikmed Eesti Noorteühenduste Liidu kampaania „Jää silma“ raames Alavere põhikooli ning Kehra suure ja väikese koolimaja ees helkureid....

Raa­si­ku põ­hi­kool või­tis koo­li­de­va­he­li­se rah­vas­te­pal­li

Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­se võist­lu­se rah­vas­te­pal­lis või­tis põ­hi­koo­li­dest Raa­si­ku, kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses sai Kuu­sa­lu 2. ko­ha. 1.-3. klas­si pois­te võist­lu­sel 16. no­vemb­ril Jü­ris võit­sid 24 mees­kon­na seas esi­ko­ha...

Kuusalu valla valikud

Kuusalu valla valijad on oma eelistused välja öelnud, vallavolikogu koosseis moodustus selliselt, et kokkulepeteni pole seni jõutud. Olukord teeb muret ka rahvaesindajatele endile. Seda...

Kuu­sa­lu val­la lah­ti­sed MV uju­mi­ses

Lau­päe­val, 25. no­vemb­ril toi­mu­sid Kuu­sa­lu uju­las val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed. Ku­ni 13aas­tas­test tüd­ru­ku­test või­tis 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se Mia Mar­leen Kaa­bel 31,04 se­kun­di­ga, järg­ne­sid Gi­ze­la Gu­nin (31,59)...

Pla­nee­ring või­mal­dab Keh­ras­se um­bes 450 uut ela­nik­ku

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le­ga ka­van­da­tak­se Keh­ras­se Põh­ja, Mul­la ja Sa­lo tä­na­va­te ning Ko­se maan­tee va­he­le uut ela­mu­piir­kon­da. Li­gi kaks aas­tat ta­ga­si al­ga­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -