Külli Koppelmaa

2348 POSTS 0 COMMENTS

VIIMASED UUDISED

Uus te­gev­juht ÜL­LE DAUT: „Soo­vin, et ai­na roh­kem ini­me­si leiaks tee...

Möö­du­nud es­mas­päe­vast, 11. jaa­nua­rist on Ani­ja mõi­sas tööl uus te­gev­juht Ül­le Daut, kel­le SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus ko­mis­jon va­lis 37 kan­di­dee­ri­nu seast. Haap­sa­lust pä­rit Ül­le...