Külli Koppelmaa

2176 POSTS 0 COMMENTS

VIIMASED UUDISED

KRIS­TI RAA­VA ko­gub Hooand­ja kau­du toe­tust Aeg­vii­du te­raa­piaaia jaoks

„Ena­mus psüh­ho­te­raa­piaid on ver­baal­sed, neid ei saa käe­ga kat­su­da. Te­raa­piaaed pa­kub või­ma­lu­se kõi­ke reaal­selt ko­ge­da ja nä­ha tu­le­must,“ üt­leb psüh­ho­loog ja loo­ma­te­ra­peut KRIS­TI RAA­VA. Es­mas­päe­val,...