Sõnumitooja tutvustus

Maakonnaleht SÕNUMITOOJA on Ida-Harju nädalaleht, mis ilmub aastast 1994 ja kuulub Eesti Meediaettevõtete Liitu.

Ajalehte annab välja OÜ Sõnumitooja, mille osanikud on Anija, Kuusalu ja Raasiku vald.
Ajalehe esimene number ilmus 26. oktoobril 1994. aastal. Leht ilmub 1 kord nädalas kolmapäeviti.
Toimetus asub Kuusalu vallas Kiiu mõisas.

MEIE MEESKOND

Peatoimetaja ÜLLE TAMM

Lõpetanud 1986. aastal Tartu Riikliku Ülikooli žurnalistikaosakonna. Töötanud ajalehtedes Vooremaa ja Harjumaa korrespondendina.

Sõnumitoojat teeb alates lehe asutamisest, 1994. aastast.

Anija ja Raasiku piirkonna reporter-toimetaja KÜLLI KOPPELMAA:

Töötanud ajalehes Harjumaa, millest hiljem sai Harju Elu, olnud seal ka peatoimetaja.

Sõnumitoojas alates 1996. aastast.

Küljendaja MIKK TAMM
Lõpetanud Tallinna Ülikooli.

Sõnumitoojas töötab küljendajana alates 2014. aastast.

Sekretär-kuulutuste vastuvõtja MERILIN LUKS

Töötab Sõnumitoojas alates 2020. aastast.

- Reklaam -

VIIMASED UUDISED

Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi juht sai sün­ni­päe­vaks val­la au­mär­gi

0
Kui Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi Ra­da juht Hel­ges Mänd­mets as­tus oma 75. sün­ni­päe­va, 20. mai õh­tul rah­va­maj­ja en­da tea­da kü­la krii­si­ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku­le, võe­ti te­da vas­tu sün­ni­päe­va­lau­lu...