Lehe tutvustus

VIIMASED UUDISED

Ka­rud lii­gu­vad ka Keh­ras

Sot­siaal­mee­dias on ja­ga­tud in­fot sel­le koh­ta, et vii­mas­te nä­da­la­te jook­sul on näh­tud nii Loo­kü­las kui Aeg­vii­du kan­dis ka­ru­sid lii­ku­mas. Keh­ra­la­ne Han­nes Pik­kel nä­gi neid...

Õppereis Lätti