Yearly Archives: 2019

Sõnumitoojas 14. augustil

Raasiku Valla Spordi juhataja on KADRI KESKÜLA Arukülast; Raasiku valla teede- ja ehitusspetsialistiks 11 sooviavaldust; Mänguatraktsioonid Raasiku valla koolidele; Aruküla noored võitsid Eesti...

Sõnumitoojas 7. augustil

ARVI KAROTAM lahkub Anija vallavolikogust; Anija vallas on tänavu hoiupaika viidud 56 hulkuvat kassi; Anija vallas antakse hajaasustuse programmist toetust 11 projektile; Põrgupõhja...

Kuu­sa­lu val­la me­hed jõud­sid Prant­sus­maal va­na­de kar­ti­de või­du­sõi­dus pje­des­taa­li­le

JAA­NUS NIIL­SON Kiiust ja UR­MAS PA­JU­METS Kuu­sa­lust said Ret­ro­kart Fran­ce ka­ri­ka­võist­lu­sel Mi­re­court`is Ees­ti nel­ja­liik­me­li­se võist­kon­na­ga kol­man­da ko­ha. Seit­se aas­tat ta­ga­si oma kesk­koo­liaeg­se­te kar­ti­de­ga taas võist­le­ma...

Kuu­sa­lu staa­dio­nil on nüüd tree­ner MAR­GUS KEER­MA mä­les­tus­pink

Pink val­mis tä­nu kol­lee­gi­de, õpi­las­te ja sõp­ra­de an­ne­tus­te­le. Kuu­sa­lu val­la tra­dit­sioo­ni­li­sed meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus pee­ti teist aas­tat Mar­gus Keer­ma mä­les­tus­võist­lus­te­na. Kuu­sa­lu kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja...

Kolga ja Raasiku trupid käisid Räpinas külateatrite festivalil

Kolga õpetajate näitetrupp pälvis laureaadi tiitli ja TERJE VARUL lavastaja eripreemia, Raasiku Lustiringist said HELLE VAGA ja SANDER KRUUS näitlejapreemiad. Räpinas 2.-4. augustini toimunud vabariiklikul...

Nõm­mi­ku Ho­bi­häär­be­ri ter­ven­dav aed Valk­la kü­las

GÜL­NA­RA TAR­TES: „Hak­ka­si­me koos abi­kaa­sa­ga ae­da ra­ja­ma ne­li aas­tat ta­ga­si, nüüd on is­tu­tu­sa­la ja ra­ja­ti­sed pai­gas, tai­me­de va­lik pee­nar­des­se on kes­tev prot­sess.” Valk­la kü­las asuv...

Virve külas uus vabaõhulava koos kogukonnaruumiga

Kuusalu valla Virve külas on nüüd mere ääres kaldapealsel originaalse arhitektuuriga vabaõhulava-kogukonnaruum, mille kavandasid külas suvitavad arhitektid Piia Tasa ja Martin Aunin. Puidust vabaõhulava...

Ani­ja val­las antakse ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mile toe­tust 11 pro­jek­tile

Ani­ja val­las esi­ta­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks 30 taot­lust, toe­tust ja­gus 11 pro­jek­ti­le. Rii­k eral­das 15 070 eu­rot, val­laee­lar­vest li­sa­ti sel­le­le 19 190 eu­rot. Vä­he­malt...

Kuu­sa­lu val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 14 pe­ret

Kuu­sa­lu val­las esi­ta­ti ha­ja­asus­tu­se prog­ram­mi tä­na­vus­se toe­tus­voo­ru 40 taot­lust, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de loo­mi­seks või juur­de­pää­su­tee­de ra­ja­mi­seks kü­si­ti abi­ra­ha kok­ku li­gi 200 000 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la...

Anija valda tuleb uus noorsootööspetsialist

Anija vallavalitsus korraldas konkursi noorsootööspetsialisti leidmiseks, kuna juunis sellele kohale valitud Kadri Käärd lahkus paar nädalat pärast tööleasumist isiklikel põhjustel ametist. Uueks noorsootööspetsialistiks esitati...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -