Yearly Archives: 2019

Kolga ja Raasiku trupid käisid Räpinas külateatrite festivalil

Kolga õpetajate näitetrupp pälvis laureaadi tiitli ja TERJE VARUL lavastaja eripreemia, Raasiku Lustiringist said HELLE VAGA ja SANDER KRUUS näitlejapreemiad. Räpinas 2.-4. augustini toimunud vabariiklikul...

Nõm­mi­ku Ho­bi­häär­be­ri ter­ven­dav aed Valk­la kü­las

GÜL­NA­RA TAR­TES: „Hak­ka­si­me koos abi­kaa­sa­ga ae­da ra­ja­ma ne­li aas­tat ta­ga­si, nüüd on is­tu­tu­sa­la ja ra­ja­ti­sed pai­gas, tai­me­de va­lik pee­nar­des­se on kes­tev prot­sess.” Valk­la kü­las asuv...

Virve külas uus vabaõhulava koos kogukonnaruumiga

Kuusalu valla Virve külas on nüüd mere ääres kaldapealsel originaalse arhitektuuriga vabaõhulava-kogukonnaruum, mille kavandasid külas suvitavad arhitektid Piia Tasa ja Martin Aunin. Puidust vabaõhulava...

Ani­ja val­las antakse ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mile toe­tust 11 pro­jek­tile

Ani­ja val­las esi­ta­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks 30 taot­lust, toe­tust ja­gus 11 pro­jek­ti­le. Rii­k eral­das 15 070 eu­rot, val­laee­lar­vest li­sa­ti sel­le­le 19 190 eu­rot. Vä­he­malt...

Kuu­sa­lu val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 14 pe­ret

Kuu­sa­lu val­las esi­ta­ti ha­ja­asus­tu­se prog­ram­mi tä­na­vus­se toe­tus­voo­ru 40 taot­lust, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de loo­mi­seks või juur­de­pää­su­tee­de ra­ja­mi­seks kü­si­ti abi­ra­ha kok­ku li­gi 200 000 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la...

Anija valda tuleb uus noorsootööspetsialist

Anija vallavalitsus korraldas konkursi noorsootööspetsialisti leidmiseks, kuna juunis sellele kohale valitud Kadri Käärd lahkus paar nädalat pärast tööleasumist isiklikel põhjustel ametist. Uueks noorsootööspetsialistiks esitati...

Arukülas algas ÜVK ehituse järgne teede taastamine

Aruküla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ehitaja YIT Infra Eesti AS alustas eelmisel nädalal asula teede taastamisega. Vallavanem Andre Sepp ütles, et vastavalt lepingule tuleb taastada...

Aegviidus tuleb 3 kohvikutepäeva

Aegviidus on sel suvel kolm kodukohvikutepäeva – 11., 18. ja 25. augustil. Neid korraldab esmakordselt MTÜ Ajaleidja. Kristi Raava Ajaleidjast ütles, et kohvikutepäeva senine...

Väärteod Kuusalu vallas ja Loksa linnas

29. juulil teatati, et Kiiu alevikus on ekskavaatori kütusepaagist varastatud 173,2 liitrit kütust. Kahju kokku 225 eurot. 1. augustil kell 17.52 teatati, et Kuusalu vallas...

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus soo­vib AT­KO­ga le­pin­gud lõ­pe­ta­da

„Rik­ku­mi­si on ve­da­jal Har­ju ava­li­kel bus­si­lii­ni­del pal­ju, kuid le­pin­gu­te üle­süt­le­mi­ne po­le liht­ne, sest tee­nin­da­da on 4 mil­jo­nit lii­ni­ki­lo­meet­rit,“ tõ­deb ÜTK te­gev­juht VEL­LO JÕ­GI­SOO. Möö­du­nud nä­da­lal...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -