Ideekorjele Kehra keskuse kohta tehti ligi 40 ettepanekut

493

Anija vallavalitsus küsis elanikelt ideid, mida ja kuhu Kehra linna keskuses planeerida. Ettepanekuid sai esitada 30. oktoobrist 30. novembrini kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemis EVALD teema all „Kehra linna keskuse ideekorje“. Kokku esitati ligikaudu 40 ettepanekut.

Valla arendusjuht Ingeldrin Aug ütles, et vallavalitsus on tulemusega rahul: „Inimestele meeldib linna arengus kaasa rääkida, oma ideede selgitamiseks lisati pilte ja muid materjale. Pakuti välja nii ideid, mille elluviimine pole ülemäära kulukas, kui ka ambitsioonikamaid asju. Kuna 2020. aastal on kavas linnaväljaku ehitamine, siis rohkem suuri investeeringuid Kehra linnaruumi teha ei saa, kuid kindlasti arvestame elanikelt saadud ideedega edaspidi nii arengukava kui eelarvete planeerimisel.“

Vana katlamaja asemele turg, rahvamaja, ujula?
Linnasüdames asuva endise katlamaja asemel soovivad linlased näha nii rahvamaja kui ujulat, kuid ka turuhoonet. Mitu ettepanekut tehti Metsa tänaval asuva vana katlamaja kohta. Arvati, et selle asemele võiks rajada parkla või puhkeala „vandaalikindlate“ istumiskohtade, lamamistoolide, mõne atraktsiooniga, näiteks betoonist pinksilaua või kiikedega, katlamaja müürid tuleks osaliselt säilitada, kuna võimaldavad päikese eest varjus istuda, samuti on tuulevarjuks.

Kalda tänaval kasutuseta seisvasse vanasse sepikotta võiks ühe vastaja meelest sobida hästi mõni avaliku funktsiooniga ettevõte, kohvik või pood või hoopis väikeettevõte. Kunagise tehaseklubi platsil sooviks üks vastaja näha aiaga ümbritsetud mänguväljakut, kus saaksid käia nii lasteaiarühmad kui kodused lapsed emade-isadega.

Kose maantee ja väikese koolimaja vahelisel alal võiks ühe elaniku meelest olla rularamp ja tõukside vigursõidupark, teises ettepanekus pakuti välja teha mänguväljaku taha pargiserva kõrgronimise rada. Üks linlane arvas, et uue kelgumäe nõlvale võiks istutada ilusad põõsad. Kose maantee 2 hoone juurde pakuti välja laiendust, mis kujuneks kaubandustänava alguseks – all on prantsuse stiilis kohvik koos välikohvikuga, üleval teeninduspinnad. Arvati ka, et tuleks leida võimalus Coopi poe laiendamiseks ning luua elektriautode avalik laadimispunkt.

Üks vastaja tegi ettepaneku jagada Kehra keskus südalinnaks ja kesklinnaks-ärimaaks. Pakuti veel, et raudteeäärne ala Kalda ja Jaama tänaval tuleks arvata kesklinnast välja ning sinna ei peaks planeerima tõmbekohti. Sama ettepaneku tegija oli seda meelt, et paberivabriku ja raudtee keskkonnamõjude vähendamiseks on vajalik säilitada kõrghaljastusega puhvertsoon. Raudteeäärse väikesele kasutuseta seisvale majale soovitati anda mõni avalik funktsioon – et soodustada turismialast ettevõtlust ja parandada liikumisvõimalusi võiks sinna rajada näiteks liikumisvahendite laenutuspunkti. Tehti ka ettepanek rekonstrueerida jaamaplatsi ääres asuva mälestuskivi ümbrus kaasaegseks tseremooniate läbiviimise kohaks.

Elanike arvates on Kehrasse vaja teeninduspindasid, mida oleks võimalik rentida või osta. Näitena tõi, et puudu on laste mängutuba, kus pidada sünnipäevi, ruumid kaubandustegevuseks ja iluteenuste pakkujatele. Teine tõi välja, et spordihoone juurde tuleks luua juurde parkimiskohti, kuna võistluste ja suuremate ürituste ajal tulevasel linnaväljakul jääb parkimisruumi väheks. Samuti märgiti, et Kalda tänavale on vaja korralikku valgustatud kõnniteed, et inimesed pääseksid turvaliselt rahvamajja, tervisekeskusesse, kirikusse ja apteeki. Lisaks pargiteede valgustamisele tehti ettepanek linnaruumi elavdamiseks osaliselt valgustada ka puudealused.

Ringristmikule linna sümbol?
Üks vastaja pakkus välja, et bensiinijaama ringristmiku keskel võiks olla kunstipärane taies, mis tervitaks linna saabujaid, see võiks olla ka Kehra sümbol. Teises vastuses oli ettepanek paigaldada linna sissesõiduteede juurde nimemonument või maamärk Kehra kirjaga, kuna külastajatel olevat Kehrat raske üles leida.

Salo tänava äärde võiks ühe inimese meelest rajada kõrgema haljastusega pargi ning aiaga piiratud jooksuala ja treeningväljaku koertele, osa pargist võiks jätkuvalt olla jaanipeokoht. Teine vastaja arvas, et kohta, kus on viimastel aastatel olnud jõulukuusk, võiks tekkida Kehra keskväljak koos rohealaga. Kui praegune EFE poehoone lammutada, avaneks Kehrasse sisse sõites alates ringteest ilus vaade, kus paremal on roheala, vasakul pool teed kohvikud ja kaubatänav.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sa raa­ma­tu jaoks ko­gu­tak­se Hooand­ja kau­du an­ne­tu­si
Järgmine artikkelViha­soo mem­me­de tant­su­rühm pi­das 20. sün­ni­päe­va pi­du