Monthly Archives: august 2018

Spordiuudis

Kuu­sa­lu val­la kü­la­de küm­ne­võist­lu­se või­tis Ah, Mi­ne Moh­ni!, tei­se ko­ha sai Valk­la kü­la ja kol­man­da Kol­ga­kü­la. Jalg­rat­ta vi­gur­sõi­du või­tis Põrs­sa Kõ­ver võist­kon­da­de Ah, Mi­ne...

Sot­siaal­mee­dia ime­li­sest või­mest ja noor­test tub­li­dest ini­mes­test

EDA-MAI TAM­MIS­TE, Ani­ja val­la las­teae­da­de di­rek­tor Kes meist ei ole kuul­nud üt­lust: „Kui sul ei ole Fa­ce­boo­ki kon­tot, po­le sind ole­mas“. Pä­ris must-val­gelt se­da kind­las­ti võt­ta...

Ani­ja val­la si­se­lii­ni­del on bus­si­sõit edas­pi­di kõi­gi­le ta­su­ta

Ve­da­jad jää­vad sa­maks, bus­si­de graa­fi­kud pi­sut muu­tu­vad. Ala­tes 1. sep­temb­rist kor­ral­dab Ani­ja val­la si­sest bus­sit­rans­por­ti Põh­ja-Ees­ti Ühis­trans­por­di­kes­kus (ÜTK), kel­le kau­du tel­li­vad oma si­se­lii­ne suu­rem osa...

MAR­GUS KEER­MA 1. mä­les­tus­võist­lus­te tu­le­mu­sed

3. au­gus­til toi­mu­sid Kuu­sa­lu val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus, mis olid Kuu­sa­lu koo­li en­di­se õpe­ta­ja Mar­gus Keer­ma 1. mä­les­tus­võist­lu­sed. Ku­ni 14aas­tas­te noor­mees­te 60 meet­ri jook­su või­tis...

Politseikroonika

15. augustil teatati, et Raasiku vallas Mallavere külas lõi 31aastane mees 63aastast meest. Politseinikud pidasid 31aastase mehe kinni. 16. augustil kell 16.52 sai häirekeskus teate...

AND­RES ÕIS kü­la­teat­ri­te pa­rim mee­so­sa­täit­ja

MTÜ Joa­ves­ki Kü­la juht And­res Õis elab Ko­se val­las ning on Ko­se Näi­te­män­gu­selt­si näit­le­ja. Ko­se trupp sai Jü­ri Tuu­li­ku ju­tus­tu­se „Ko­ju­sõit“ ai­ne­tel val­mi­nud la­vas­tu­se­ga...

AVE NAH­KUR ko­lib su­ve­ga­le­rii Vil­jan­dis­se

Pü­ha­päe­val tu­leb Rau­do­jal nõi­da­de laat saa­test „Eesti selgeltnägijate tu­lep­roov“ tun­tud sen­si­tii­vi­de­ga. Aas­taid Ani­ja val­las Rau­do­ja kõrt­sis ga­le­riid ja koh­vi­kut pi­da­nud kunst­nik Ave Nah­kur, „Meie kü­la...

Aegviidu kohvikutepäeval oli avatud 12 kodukohvikut

Eesti iseseisvuse taastamise päeval, 20. augustil toimus Aegviidus 4. korda kodukohvikutepäev. ANNE MARTIN Aegviidu kodukohvikutepäeva algatas 2015. aastal rahvamaja juhataja Virge Palmsalu, kes andis ka tänavu...

Kuu­sa­lu val­la kü­la­de küm­ne­võist­lu­se või­tis AH, MI­NE MOH­NI!

Kü­la­de küm­ne­võist­lus oli Kuu­sa­lu val­las 9. kor­da, osa­le­sid 9 võist­kon­da. Kuu­sa­lu Mat­ka­selt­si kor­ral­da­tud kü­la­de küm­ne­võist­lu­sel olid võist­lu­sa­lad ja­ga­tud ka­he­le päe­va­le. Lau­päe­val, 18. au­gus­til võis­tel­di võrk­pal­lis,...

Pi­hu­ve­re kruu­sa­kar­jää­ri loa muut­mi­se­le li­sa­tin­gi­mu­s

Kesk­kon­naa­met kü­sis Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ar­va­must OÜ­le Pi­hu­ve­re Kruus an­tud maa­va­ra kae­van­da­mi­se loa muut­mi­se koh­ta. Osaü­hin­gul on 22. jaa­nua­ri­ni 2028 keh­tiv lu­ba kruu­sa kae­van­da­mi­seks Mal­la­ve­re...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -