Spordiuudis

1222

Kuu­sa­lu val­la kü­la­de küm­ne­võist­lu­se või­tis Ah, Mi­ne Moh­ni!, tei­se ko­ha sai Valk­la kü­la ja kol­man­da Kol­ga­kü­la. Jalg­rat­ta vi­gur­sõi­du või­tis Põrs­sa Kõ­ver võist­kon­da­de Ah, Mi­ne Moh­ni! ja Valk­la ees. Disc­gol­fi või­tis Ah, Mi­ne Moh­ni!, tei­ne oli Ka­ber­la-Ko­da­soo, 3.-4. koh­ta ja­ga­sid Pä­ris­pea-Vii­nis­tu ja Kol­ga­kü­la. Ka­be: 1. koht Kol­ga­kü­la (Priit Lo­ko­tar), 2. Valk­la (Tiit Al­le), 3. Ka­ber­la-Ko­da­soo (Jü­ri Kirs­man). Uju­mi­ne: 1. Valk­la (Her­ki Täht ja Maar­ja Link), 2. Pä­ris­pea-Vii­nis­tu (Mar­gus Hein­ta­lu ja Ree­si Kus­lap), 3. Kol­ga­kü­la (Pee­ter Subb ja Gi­ze­la Gu­nin). Võrk­pall: 1. Kol­ga­kü­la (Kar­mo Pee­ter­mann, Tan­ja Mar­hiv­ka, Ja­ne Vaht­ras, Sten Vaht­ras, Ma­ria Elin Mar­tin­son, Har­di Kom­pa, Kul­dar Pärn, Sig­ne Tee­sa­lu), 2. Ah, Mi­ne Moh­ni!, 3. Pä­ris­pea-Vii­nis­tu. Pe­tan­gue: 1. Ah, Mi­ne Moh­ni! (Taa­vi Tšern­javs­ki, Mart Tamm, Kris­tel­la Jur­ka­tamm, Sil­via Tšern­javs­ki), 2. Rum­mu­kad, 3. Valk­la. Korv­pal­li­vis­ked: 1. Ah, Mi­ne Moh­ni! (Alex Tam­me­mäe ja Kät­lin Vaar­maa), 2. Ka­ber­la-Ko­da­soo, 3.-6. Põrs­sa Kõ­ver, Pä­ris­pea-Vii­nis­tu, Kol­ga­kü­la ja Park­si. Jalg­pal­li täp­sus­löö­gid: 1. Valk­la (Ako Rand­maa ja Kärt Plakk), 2. Ka­ber­la-Ko­da­soo (Mar­ten Mänd ja Ai­li Ar­ro), 3. Park­si (Aap All­mä­gi ja Mir­jam Sil­la­jõe). Köie­ve­du: 1. Rum­mu­kad (Rai­vi Võ­lu­mä­gi, Ree­li­ka Saa­ron, Kris­ti Is­mael, Rai­li Loik­mann, Ma­dis Maid­le, Hei­no Sei­no­ja, Jaan Hok­ko­nen ja Maa­rek Malm), 2. Valk­la, 3. Ah, Mi­ne Moh­ni!.

Eelmine artikkelAni­ja val­la si­se­lii­ni­del on bus­si­sõit edas­pi­di kõi­gi­le ta­su­ta
Järgmine artikkelSõnumitoojas 22. augustil