Kuusalu valla valikud

1194

Kuusalu valla valijad on oma eelistused välja öelnud, vallavolikogu koosseis moodustus selliselt, et kokkulepeteni pole seni jõutud. Olukord teeb muret ka rahvaesindajatele endile. Seda näitavad vallavolinike kommentaarid, volikogu esimehe intervjuu, arvamusrubriigi tekst ja lehes avaldamiseks saadetud hinnangud EKRElt novembrikuu jooksul kohalikus poliitikas toimunu kohta. Võtke aega, lugege, mõelge kaasa.

Et vallaelu edasi viia, on vaja enamuse ehk rohkem kui poolte vallavolinike kindlat koostöösoovi. Lähiaeg näitab, kas leitakse ühisosa ja vallavalitsemine suunatakse kohaliku omavalitsuse tavapärasesse töörütmi. Järgmisel nädalal peaksid volikogu ees seisma nimekirjade esindajatest moodustatud töörühma valitud kandidaadid vallavanema kohale.