Yearly Archives: 2019

Anija lionsite heategevuskontsert

Anija Lions klubi teenis heategevusliku kontserdiga 1000 eurot. Ansambli Puuluup kontserdil eelmisel laupäeval, 14. detsembril Anija mõisa aidas käis 160 inimest. Kontserdi tulu läheb...

Olgu rõõ­mu igast päe­vast

Kui 1997. aas­tal Kuu­sal­lu tee­ni­ma asu­sin, käi­si­me Hiiu­maa amee­rik­la­se Doug­las Well­si­ga koh­tu­mas Bal­ti Spoo­ni te­ha­se too­kord­se ju­hi Mic­hael Boe­li­ga. Te­ma sõ­nad olid, et Amee­ri­kas...

Ani­ja val­la asu­tu­sed hak­ka­vad jäät­meid sor­tee­ri­ma

Möö­du­nud nel­ja­päe­val käi­sid Ani­ja val­la­va­lit­su­ses OÜ Toot­ja­vas­tu­tu­sor­ga­ni­sat­sioon (TVO) esin­da­jad. Nad koh­tu­sid val­la­va­lit­su­se ning val­la al­la­su­tus­te ja sih­ta­su­tus­te esin­da­ja­te­ga. „Soo­vi­me, et nii val­la­va­lit­sus kui al­la­su­tu­sed hak­kak­sid...

Kuu­sa­lu val­la va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­tor lah­kus ame­tist

Vei­di roh­kem kui aas­ta ta­ga­si Kuu­sa­lu val­la va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­to­ri­na tööd alus­ta­nud He­li Gesc­hei­me­ri­ga on ala­tes 11. det­semb­rist töö­su­he lõ­pe­ta­tud vas­ta­valt ava­li­ku tee­nis­tu­se sea­du­se­le, üt­les...

Anija valla kingitus suurperedele

Anija vallavalitsus kingib 26 nelja- ja enamalapselisele perele jõuluks Ülemiste kaubanduskeskuse kinkekaardi, mille väärtus sõltub laste arvust peres ning lastele kommi. Selleks kulub kokku...

Kuu­sa­lu val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses

1. det­semb­ril Kuu­sa­lus val­la lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel uju­mi­ses oli 87 osa­võt­jat. Ka­vas olid 50 meet­ri va­ba-, lib­lik-, rin­nu­li- ja se­li­liu­ju­mi­ne ning 100 meet­ri komp­lek­su­ju­mi­ne. Ül­dar­ves­tu­ses tu­lid...

HC Keh­ra D-klas­si poi­ste 2. koht Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel

Eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mu­sid Keh­ras ja Ta­pal Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te ko­ha­män­gud D-va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2007 ja hil­jem) noor­mees­tele. Keh­ras toi­mu­nud A-fi­naa­lis män­gi­ti koh­ta­de­le 1.-6. ning Ta­pal B-fi­naa­lis koh­ta­de­le...

Loo­maars­ti jõu­lu­jutt

ANTS RAA­VA, loo­maarst Jõu­lu­kuu on ühest kül­jest ra­hu­kuu – vai­kus met­sas, aeg­la­selt lan­gev lu­mi ja pi­kad ööd. Tei­sest kül­jest on pä­ka­pik­ku­del käed-ja­lad as­kel­da­mist täis, os­tu­kes­kus­tes va­lit­seb...

Kehrasse pandi kiirustabloo

Esmaspäeval paigaldati Kehrasse Tselluloosi tänava äärde elektrooniline kiirusemõõtja, mille tabloo näitab läheneva auto sõidukiirust. Kui kiirus on lubatu piires, on numbrid rohelised, kui auto...

Kolga jõululaat

Eelmisel reedel, laupäeval ja pühapäeval Kolga tennisehallis toimunud seitsmes jõululaat oli varasematest rahvarohkem, kolme päevaga käis külastajaid ligi 800. Lisaks laadakauplejatele ja laste meisterdamisnurgale...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -