Monthly Archives: november 2018

Raa­si­ku val­la III li­saee­lar­ve

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas Raa­si­ku val­la tä­na­vu­se kol­man­da li­saee­lar­ve, tu­lu­sid suu­ren­da­ti 190 195 eu­ro ja ku­lu­sid 60 213 eu­ro, in­ves­tee­rin­guid vä­hen­da­ti 162 525 eu­ro võr­ra. Tu­lud suu­re­ndasid peamiselt...

ENN KIRS­MAN tu­li pub­li­ku et­te täis­pi­ka mo­noe­ten­du­se­ga

„Kaks nä­da­lat ta­ga­si ar­va­sin, et se­da esie­ten­dust ei tu­le. Teks­ti on pal­ju, pol­nud veel peas ja jäin ka hai­geks. Aga esie­ten­dus Kuu­sa­lus oli väl­ja...

Soo­mus­rong Wa­ba­dus pea­tub Keh­ras, La­hin­gu­väl­jal ja Aeg­vii­dus

Tei­si­päe­val, 27. no­vemb­ril esit­le­ti Ta­pa ve­du­ri­de­poos taas­ta­tud soo­mus­ron­gi, mis jaa­nua­ri al­gu­ses pea­tub Keh­ras, La­hin­gu­väl­jal ja Aeg­vii­dus. Ku­na Va­ba­dus­sõ­jas oli Ees­til 6 soo­mus­ron­gi, an­ti Ees­ti...

Lok­sa uue Kon­su­mi pro­jek­tee­ris ALEK­SAN­DER SKO­LI­MOWS­KI Pu­di­soolt

Ala­tes au­gus­tist töö­tab Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri laul­ja ja mõ­ne aas­ta eest lau­rit­sa­päe­vaks teh­tud suur­la­vas­tu­se „Lau­rit­sa lu­ba­dus“ pro­dut­sent, Pu­di­soo ela­nik Alek­san­der Sko­li­mows­ki Lok­sa lin­naar­hi­tekt-ehi­tus­nõu­ni­ku­na. Ta üt­leb, et...

Sõnumitoojas 21. novembril

Harju sädeinimene on ALICE SUURKUUSK Mallaverest; MARTIN MÖLLITS Arukülast loodab iduettevõtte viia Aafrika turule; Raasiku kergliiklusteest; Raasiku valla noortekogu kandidaadid teada Kehras arutleti...

Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se aren­gut ha­ka­tak­se aru­ta­ma idee­kor­je-kä­ra­ja­te­ga

Val­la ha­ri­du­se aren­gu­ka­va koos­ta­mis­se on kaa­sa­tud Tal­lin­na Üli­koo­li õp­pe­jõud. Val­la­va­lit­sus kut­sub val­la ha­ri­du­se­lust hu­vi­ta­tuid tu­le­val kol­ma­päe­val, 28. no­vemb­ril töö­päe­va lõ­pus Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja, et lei­da la­hen­du­si,...

Kuu­sa­lu vald tel­lib sot­siaalt­rans­por­di tee­nust Tu­li­ka Tak­solt ja Kop­li­met­sa OÜ-lt

Esial­gu sõl­mi­tak­se le­pin­gud et­te­võ­te­te­ga käeso­le­va aas­ta lõ­pu­ni. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 7. no­vemb­ri is­tun­gil sot­siaalt­rans­por­di osu­ta­ja­teks Kuu­sa­lu val­las Tu­li­ka Tak­so OÜ ja Kop­li­met­sa OÜ. Möö­du­nud ree­del,...

Algas Kolga staadioni ehitus

OÜ Kivipartner alustas Kolga staadioni ehitust. Kolga kooli palvel ja vallavalitsuse nõusolekul on muudetud esialgset projekti, lisatud on kaherealine tartaankattega jooksurada ümber jalgpalliplatsi. Projekti...

Õpetaja oluline roll

Tutvustame Aruküla elaniku, Raasiku ja Kehra kooli teadusringide juhendaja, TalTechi rakenduskeemia ja biotehnoloogia tudengi Martin Möllitsa ja ta kursusekaaslaste firma Timey uusi plaane –...

Raa­si­ku val­la noor­te­ko­gu kan­di­daa­did tea­da

Ree­de, 23. no­vemb­ri­ni on või­ma­lik hää­le­ta­da Raa­si­ku val­la noor­te­ko­gu kan­di­daa­ti­de poolt. Sep­temb­ris kin­ni­tas Raa­si­ku vo­li­ko­gu val­la noor­te­vo­li­ko­gu põ­hi­mää­ru­se ning 11. no­vemb­ri­ni oli või­ma­lik kõi­gil Raa­si­ku...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -