Anne Martin

13 POSTITUSED 0 KOMMENTAARID
- Reklaam -

VIIMASED UUDISED

PAUL LATIK Rummu külast pälvis elupäästja medali

0
Si­se­mi­nis­ter Lau­ri Lää­ne­mets ja pääs­tea­me­ti pea­di­rek­tor Mar­go Klaos tun­nus­ta­sid elu­pääst­ja me­da­li­ga 66 ini­mest, kes on vii­ma­se aas­ta jook­sul kee­ru­lis­tes olu­des pääst­nud ini­me­lu­sid. Tun­nus­ta­tu­te seas...