Monthly Archives: mai 2018

Sin­ger Vin­ge­ri kont­sert mee­li­tas Keh­ra päe­va­le li­gi­kau­du 2000 ini­mest

Kol­man­dat aas­tat lin­na­par­gis toi­mu­nud Keh­ra päev kul­mi­nee­rus ta­su­ta kont­ser­di­ga, mis tõi ko­ha­le roh­kem rah­vast kui ku­na­gi va­rem. Tra­dit­sioo­ni­li­selt pak­ku­sid Keh­ra päe­va alus­tu­seks val­la­ma­ja ees val­la­vo­li­ko­gu...

Politseikroonika

25. mail kell 13.54 sai häirekeskus teate, et Kuu­salu vallas Pala külas Kaitse­väe keskpolügoonil on tulekahju ja on kuulda plahvatusi. Tuli levis kiiresti, põleb...

Sõnumitoojas 23. mail

Muuseumiööl esilinastus kroonikafilm Kehra jaamahoone taassünnist; RANNO SOOTS: “Aegviidu spordihoone on olnud mu eluunistus.”; Kehras avati Eestis ainulaadne linnulaulu kooliõu; Kehra kunstidekool leidis Rootsist sõpruskooli; Kuusalu vallamaja kolib...

Välistudengite kõrvaltvaade

Tänu rahvusvahelisele koolitusprojektile on koostatud kuus äriplaani Kuusalu vallas Lahemaal vaatamisväärsuste paremaks rakendamiseks ning esitatud idee, kuidas elavdada ärielu Loksa linnas. Tutvustame välistudengite pakutut...

Lahe­maa rah­vus­par­gi ini­me­sed

Ave Pau­lus, kesk­kon­naa­me­ti kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­list 2018. aas­ta on mär­gi­li­se tä­hen­du­se­ga. Ees­ti Va­ba­riik tä­his­tab sa­jan­dat juu­be­lit, Eu­roo­pa Lii­dus on käi­mas kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta. La­he­maal on mit­meid mär­gi­li­si sünd­mu­si...

Kol­ga muu­seum tõi rah­va et­te krah­vi­pe­re Vil­le­roy ja Boch ser­vii­si

Tä­na­vu­sel muu­seu­miööl „Öös on pi­du“ käi­sid Kol­ga muu­seu­mis kok­ku 214 kü­las­ta­jat. Kol­ga muu­seum pa­ni lau­päe­val, 19. mail toi­mu­nud üle-ees­ti­li­se muu­seu­miöö „Öös on pi­du“ oma­pool­seks peal­kir­jaks...

Raasiku valla haljasalad niidab Pyrolla OÜ

OÜ Pyrolla võitis Raasiku valla haljasalade niitmiseks aastatel 2018-2020 korraldatud hanke valla kõigis kolmes piirkonnas. Ettevõte küsib töö eest 110 eurot hektari kohta. Niitmine...

Nor­dic Hou­ses osa­les RMK met­sais­tu­tus­tal­gu­tel Võl­las­kat­kul

En­ne juu­be­li­met­sa is­tu­ta­mist kor­ral­das Nor­dic Hou­ses Ko­su toot­mi­sük­su­ses ava­tud us­te päe­va. Kuu­sa­lu val­las Sood­la kü­la lä­he­dal Võl­las­kat­kul kas­va­vad ala­tes ree­dest, 18. maist 4900 uut män­ni-...

Politseikroonika

14. mail kella 04.13 ajal toimus liiklusõnnetus Kuu­salu vallas Kasispea-Ilumäe maantee 2. km, kus esialgsetel andmetel sõiduautot Jeep Renegade juhtinud 27aastane mees sõitis teelt...

Kuusalus oli seeniortantsupidu

Pühapäeval, 20. mail kogunesid Kuusalu spordikeskuses Harju seeniortantsijad. Peo korraldas Kuusalu vanaemade rühm Tiiu, mida juhendab Tiiu Aasa: „Seeniortantsupidu on toimunud 10 aastat, tänavu...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -