Monthly Archives: mai 2018

MTÜ Aren­dus­ko­da liik­me­maks suu­re­nes

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-piir­kon­na liik­me­te üld­koo­so­lek kii­tis heaks oma­va­lit­sus­te suu­re­ma liik­me­mak­su. Se­ni­se 1 eu­ro ase­mel ela­ni­ku koh­ta aas­tas hak­ka­vad Aren­dus­ko­ja liik­med Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Kad­ri­na ja...

OÜ Vilandert pakub tellimusvedusid

Möödunud nädalal teatas bussiliini 244 Tallinn-Aruküla vedaja OÜ Vilandert Raasiku vallavalitsusele, et on valmis pakkuma väljumisi tellimisveo alusel ehk vallavalitsus või keegi teine huvitatud...

Ani­ja val­la I li­saee­lar­ve

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu val­la tä­na­vu­se esi­me­se li­saee­lar­ve. Tu­lu­des­se li­sa­ti rii­giee­lar­vest saa­dud siht­ots­tar­be­li­sed toe­tu­sed ja rii­giee­lar­ve toe­tus­fon­di li­sa, kok­ku 368 277 eu­rot. Ku­lud suu­re­ne­sid 291 256...

Kala­sa­da­ma­te päev tõi Ha­ra sa­da­mas­se tu­hat­kond kü­la­list

Ko­ha­li­kud ka­lu­rid müü­sid lau­päe­va hom­mi­kul Ha­ra sa­da­mas räi­me ja mu­di­lat. MTÜ Ha­ra Sa­dam juht Tar­vi Velst­röm tõ­des, et me­ri on veel külm ja ka­la­saak väi­ke,...

5. mai – Tee­me Ära tal­gu­päev

Mai esi­me­ne lau­päev on aas­taid ol­nud Tee­me Ära tal­gu­päev. Aval­da­me üle­vaa­te Tee­me Ära ko­du­le­hel re­gist­ree­ri­tud tal­gu­test Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sa lin­nas....

Kui­das väl­ti­da lap­sel üle­kaa­lu te­ket

Üle­kaa­lu­lis­te las­te arv kas­vab aas­tast aas­tas­se. Üle­kaa­lu­li­sest lap­sest saab suu­re tõe­näo­su­se­ga ka üle­kaa­lu­li­ne täis­kas­va­nu. Ker­gem on üle­kaa­lu tek­ki­mist ära hoi­da, kui kaa­lu alan­da­da. Üle­kaa­lu...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -