Monthly Archives: märts 2018

Raa­si­ku val­la in­fo­päe­val nap­pis osa­le­jaid

Lau­päe­val, 24. märt­sil oli Aru­kü­la rah­va­ma­jas Raasiku val­la in­fo­päev. Neli tundi kestnud infopäeva eri et­te­kan­ne­te ajal oli saa­lis ku­ni küm­me kuu­la­jat. Päe­va esi­me­ses poo­les esi­ne­sid...

Politseikroonika

Esmaspäeva, 26. märtsi õhtul kell 20.45 sai häirekeskus teate õnnetusest Raasikul Narva-Tallinna suunal sõitnud reisirongiga. Sündmuskohal hukkus reisirongilt löögi saanud mees, kes sai esialgsetel...

Raa­si­ku val­la kü­la­ra­had ja­ga­tud

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus eral­das kü­la­de­le tä­na­vu­se aas­ta esi­me­seks poo­laas­taks val­laee­lar­vest kok­ku 4500 eu­rot. Här­ma kü­la saab 911 eu­rot, Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re 1291, Tõ­hel­gi 545, Pe­nin­gi...

Spordiuudised

A-klas­si noor­mees­te (sün­di­nud 1999 ja hil­jem) Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel sai Aru­kü­la/Val­ga Kä­val 4. ja HC Keh­ra 5. ko­ha. Ees­ti meist­riks tu­li Põl­va Spor­di­kool. Võist­lu­sed toi­mu­sid...

Aru­te­lu Raa­si­ku val­la in­fo­päe­val: kui­das an­da sot­siaal­tee­nus­test roh­kem in­fot

Raa­si­ku val­la in­fo­päe­val rää­kis sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja LII­VI PUU­METS, mi­da pa­kub vald abi­va­ja­ja­te­le. Raa­si­ku val­la in­fo­päe­val lau­päe­val, 24. märt­sil oli üks kõ­ne­le­ja­test val­la sot­siaal­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Lii­vi...

Ani­ja val­la las­teae­da­de teat­ri­fes­ti­val toi­mus 5. kor­da

Nel­jal päe­val sai Keh­ra rah­va­ma­jas ja Las­te­ta­res nä­ha kok­ku 8 eten­dust. Ani­ja val­la las­teae­da­de 5. teat­ri­fes­ti­val toi­mus nel­jal päe­val, 20.-23. märt­si­ni, igal hom­mi­kul oli kaks...

Kivihunniku teisaldamine Pudisoo Kaldaaluse teel jäi esmaspäeval pooleli

Kuusalu vallavalitsus sai möödunud kolmapäeval, 21. märtsil kohtutäitur Kersti Seislerilt volitused avada liikluseks Pudisoo külas Kaldaaluse tee Rätsepa kinnistut läbiv teelõik vastavalt Harju maakohtu...

Mobiiltelefonidest koolis

Laps saab enamasti mobiiltelefoni, kui läheb kooli – et lapsevanemad oleksid ta liikumistega kursis. Ent sageli kujuneb nutitelefonist õpilase peamine kaaslane. Koolides näeb vahetundide...

Aren­cul­le nai­sed spon­so­ri kon­kur­sil

PARANDATUD: Oma lem­mi­ku­le saab hää­le an­da http://sport.delfi.ee/z/sponsor/?u=81542903, mitte paf.com kodulehe kaudu, nagu oli eksitavalt paberlehes. Aru­kü­la saa­li­ho­ki­nais­kond Aren­cul­le osa­leb spor­di­por­taa­li paf.com kon­kur­sil „Spon­sor ot­sib mees­kon­da”. Kon­kur­si­le kva­li­fit­see­rus...

Kas vas­tab tõe­le, et Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit taot­leb rii­gilt li­sa­ra­ha tee­re­mon­diks?

AND­RE SEPP, Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees, Raa­si­ku val­la­va­nem: „Jah. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit koos Rap­la­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du­ga on pöör­du­nud va­ba­rii­gi va­lit­su­se poo­le ning soo­vib...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -