Monthly Archives: detsember 2018

Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­bast

Ani­ja val­la­va­ne­ma Ar­vi Ka­ro­ta­mi sõ­nul on La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba ehi­ta­mi­seks va­ja­mi­nev ra­ha koos. 467 an­ne­ta­jat toe­ta­sid kok­ku 50 432 eu­ro­ga. „Olen vä­ga tä­nu­lik te­le­ka­na­li­te­le ja aja­kir­ja­ni­ke­le,...

Koa­lit­sioo­ni­le­ping aas­ta­teks 2019-2021

Kiius, 26. no­vemb­ril 2018. aas­tal. Väär­tus­ta­des ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­gut Kuu­sa­lu val­las ning soo­vi­des tuua val­la­va­lit­sus­se ta­ga­si kom­pe­tent­sus ja val­la­ko­da­ni­ke hu­vi­de aus­ta­mi­ne, sõl­mi­vad Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na, Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na...

Kuu­sa­lu vald jät­kab Sal­mis­tu sa­da­ma pro­jek­ti

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tea­tas Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le, et on nõus el­lu vii­ma Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tu­se ja käi­vi­ta­mi­se pro­jek­ti lu­ba­tud ma­hus ja ees­mär­ki­del, tu­gi­ne­des Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu...

2019 al­gab kii­re in­ter­ne­ti ra­ja­mi­ne ka Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­da

Elekt­ri­le­vi plaa­nib 2019. aas­ta märt­sis alus­ta­da kii­re in­ter­ne­ti võr­gu ehi­ta­mi­se­ga ning esi­me­sel aas­tal on ka­vas lai­ri­ba­võr­ku ühen­da­da üle 10 000 hoo­ne ehk koos kor­ter­ma­ja­de­ga li­gi­kau­du...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -