Monthly Archives: november 2017

Keh­ra raa­ma­tu­ko­gus on EVE KRUU­SE maa­li­näi­tus

„Et ma lõ­puks maa­li­mi­se­ni jõud­sin, on väi­ke­ne ime,“ üt­leb EVE KRUU­SE, kel­le maa­li­näi­tust saab Keh­ra raa­ma­tu­ko­gus nä­ha no­vemb­ri lõ­pu­ni. Keh­ras elav Eve Kruu­se on õp­pi­nud kul­tuu­ri­töö­ta­jaks,...

ANTS KI­VI­MÄE pea­tas vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tu­sed

Raa­si­ku val­las va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest ni­me­kir­jas 83 hää­le­ga vo­li­ko­gus­se va­li­tud Ants Ki­vi­mäe esi­tas möö­du­nud nä­da­lal val­la­sek­re­tä­ri­le aval­du­se oma vo­li­tus­te pea­ta­mi­seks ku­ni järg­mi­se aas­ta 25....

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -