Yearly Archives: 2019

Aru­kü­la koo­li 3. kor­rus on val­mis

Aru­kü­la põ­hi­koo­li algk­las­si­de tii­va kol­man­da kor­ru­se ehi­tus­tööd on lõp­pe­nud, klas­sid möb­lee­ri­tud ning pä­rast koo­li­va­heae­ga, 7. jaa­nua­ril al­gab seal õp­pe­töö. Li­sa­kor­ru­sel on kolm klas­si­ruu­mi, nüüd...

Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­ses Kuu­sa­lu­le 2. ja Raa­si­ku­le 3. koh­t

Maa­kon­na koo­li­de 2018. aas­ta komp­leks­võist­lu­ses sai mul­lu­ne võit­ja Kuu­sa­lu kesk­kool kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses 2. ko­ha ning põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses mul­lu­ne pa­rim, Raa­si­ku põ­hi­kool, lõ­pe­tas tä­na­vu 3....

Aru­kü­la ÜVK ehi­ta­mi­sest

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus väl­jas­tas 19. det­semb­ril YIT Inf­ra ASi­le kae­ve­loa Aru­kü­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se esi­me­se eta­pi töö­deks. Esi­me­ses eta­pis te­hak­se ÜVK Tal­ve, Su­vi­la, Põl­lu,...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -