Monthly Archives: juuli 2018

Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te­ga kut­su­me mär­ka­ma ja tun­nus­ta­ma

Ul­vi Rand, MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts te­gev­juht Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ve­da­mi­se on tra­dit­sioo­ni­li­selt võt­nud kan­da Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts, tä­his­ta­des se­da üri­tus­te­ga 10., 11. ja 12. au­gus­til....

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -