Monthly Archives: august 2017

Kehra kõnnitee projekteerija valitud

Riigihankega valiti Kehra promenaadi kõnnitee projekteerijaks ühispakkumise teinud OÜd P.P. Projekt ja Roadplan. Staadioni ja jõe vahelt, Laste tänava ristist rippsillani kulgeva kergtee projekteerimine...

Raa­si­ku val­la mat­ka­hu­vi­li­sed kõn­di­sid 286 ki­lo­meet­rit Paun­kü­last Ik­las­se

KRIS­TII­NA MA­RI­PUU, HEL­JU KA­DA­KAS ja JA­RI MAT­TI SEP­PÄ­NEN Här­ma kü­last olid teel 9 päe­va. Veeb­rua­ris hak­ka­sid kirg­li­kud mat­ka­huv­li­sed, Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas ning te­ma...

Merevald Kuusalu?

Meri, mis paistab Juminda poolsaare rannalt, on mind sünnist saati kujundanud. Lapsepõlve veetsin piiritsoonis, ülikooli õppima asudes ei olnud merele minek veel vaba. Kolga...

Läheneb valimiste aeg

Üle nelja aasta on taas aeg valida kohalikesse volikogudesse uued liikmed. Valimispäev on 15. oktoobril, kuid ettevalmistused juba käivad. Avaldame lehes vabariigi valitsuse ajakava...

TAA­VI TŠERN­JAVS­KI võitis Ees­ti MV-l pronk­si

Möö­du­nud nä­da­la­va­hetu­­sel, 22.-23. juu­lil Kad­rio­ru staa­dio­nil toi­mu­nud Ees­ti tä­na­vus­tel meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus võist­le­sid ka mi­tu Kuu­sa­lu val­la sport­last. Kõi­ge edu­ka­malt läks Kol­ga­kü­la mit­me­võist­le­jal Taa­vi Tšern­javs­kil...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -