Artiklid

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku val­las on 2021 „Ter­ve!“-aas­ta

Raa­si­ku val­la koo­lid, noor­te­kes­ku­sed ja val­la­va­lit­sus plaa­ni­vad käe­so­le­val aas­tal ühes­koos pöö­ra­ta se­ni­sest suu­re­mat tä­he­le­pa­nu ini­mes­te vaim­se­le ter­vi­se­le ja sel­le­ga seo­tud prob­lee­mi­de en­ne­ta­mi­se­le. Sel pu­hul...