Artiklid

VIIMASED UUDISED

Keh­ra pääs­te­ko­man­do on Ees­ti Eliit­ko­man­do 2020

Keh­ra pääs­te­ko­man­do võist­kond või­tis üle-ees­ti­li­sel kut­se­meis­ter­lik­ku­se võist­lu­sel esi­ko­ha. Ees­ti tä­na­vu­se pa­ri­ma pääs­te­ko­man­do sel­gi­ta­mi­seks kor­ral­da­tud võist­lu­sed toi­mu­sid nel­ja­päe­val, 17. sep­temb­ril Väi­ke-Maar­ja pääs­te­koo­li õp­pe­väl­ja­kul. Eliit­ko­man­do 2020...