Lühiuudised

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la Vil­di­vil­la ka­rask on Ees­ti pa­rim pa­ga­ri­too­de

Ees­ti Ta­lu­pi­da­ja­te Kesk­lii­du kor­ral­du­sel kuuen­dat aas­tat toi­mu­nud Ees­ti pa­ri­ma ta­lu­toi­du kon­kur­sil va­lis 12liik­me­li­ne hin­da­mis­ko­mis­jon 71 ta­lu­too­te seast väl­ja võit­jad 11 ka­te­goo­rias. Ees­ti pa­ri­maks pa­ga­ri­too­teks...

Politseiuudised