Sport

VIIMASED UUDISED

INGA KOIT­LA kut­sub Keh­ras ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te­ga lii­tu­ma

En­di­ne Keh­ra noor­te­kes­ku­se noor­te­juht In­ga Koit­la töö­tab Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­vas ko­du­tü­tar­de ring­kon­na noor­teinst­ruk­to­ri­na. „Leid­sin töö­kuu­lu­tu­se ja kan­di­dee­ri­sin. Tun­dus hu­vi­tav amet, sa­mu­ti noor­te vald­kon­nast na­gu mu...