Sport

- Reklaam -

VIIMASED UUDISED

Sega­koor Han­ni­jög­gi või­tis rah­vus­va­he­li­sel koo­ri­kon­kur­sil hõ­be­dip­lo­mi

0
Ani­ja val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi osa­les möö­du­nud nä­da­lal Itaa­lias Luc­cas toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel koo­ri­kon­kur­sil Vox Lu­cen­cis ning saa­vu­tas oma ka­te­goo­rias hõ­be­dip­lo­mi. „See oli meie esi­me­ne rah­vus­va­he­li­ne kon­kurss,...