Politseikroonika

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du oli Aru­kü­la staa­dio­nil

Ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu va­bas õhus lä­bi vii­dud bee­bi­de õn­nit­le­mi­ne võib ka edas­pi­di ha­ka­ta toi­mu­ma õues. Raa­si­ku val­la tra­dit­sioo­ni­li­ne uu­te­le il­ma­ko­da­ni­ke­le lu­si­ka üleand­mi­se pi­du­lik tse­re­moo­nia toi­mus lau­päe­val,...