Artiklid

VIIMASED UUDISED

Koroo­na tõt­tu töö­ta­sid Keh­ra koo­li söök­las asen­dus­ko­kad

Keh­ra güm­naa­siu­mi söök­la töö­ta­ja­te ene­sei­so­lat­sioo­ni ajal val­mis­ta­sid koo­li­las­te­le kaks päe­va lõu­na­söö­ki val­la­vo­li­ko­gu lii­ge PEEP KASK ja koo­li õpe­ta­ja NEL­LI RES­TOV. Möö­du­nud kol­ma­päe­val sel­gus, et...