Kokku 62 taotlust Kuusalu valla ühekordsete toetuste sügisesse vooru

1245

Kuusalu valla MTÜdel oli võimalus esitada 15. septembriks vallamajja taotlused üritusteks, mida toetatakse valla 2016. aasta eelarvest. Kokku on taotlusi 62, neist 16 spordi- ja 25 kultuuriürituste korraldamiseks ning 16 kogukondlike sündmuste läbiviimiseks. Abivallavanem Aare Ets ütles, et viie taotluse puhul on märgitud mitu rahastamisvaldkonda, taotlejatel palutakse täpsustada, millises valdkonnas rahastust soovitakse. Kogukondlike sündmuste rahajaotust hakkab arutama volikogu kogukonnakomisjon, ülejäänuid kultuuri- ja spordikomisjon. Esmalt vaatab abivallavanem, kas taotlused on esitatud nõuetekohaselt, komisjonid hakkavad neid pingeritta seadma oktoobris.