Volikogud otsustasid ühinemis- lepingusse panna Anija valla nime

747

Nii Anija kui Aegviidu vallavolikogu otsustasid möödunud nädalal, et toetavad ühineva valla nimena Anijat.

Aegviidu ja Anija volikogud kinnitasid 10.-16. oktoobrini toimunud rahvaküsitluse tulemused. Mõlemas omavalitsuses toetati kahe valla ühinemist, Aegviidu rahvas eelistas vallale Kõrvemaa nime, Anija valla elanikud Anija nime andmist. Kuna kahe valla kokkuvõttes pooldas Anija valla nime 189 ning Kõrvemaa valla nime 94 inimest, võttis Aegviidu vallavolikogu kolmapäeval, 19. oktoobril vastu protokollilise otsuse – ühinemislepingusse esitatakse nimi Anija vald.
Anija vallavolikogu istungil, mis toimus päev hiljem, 20. oktoobril, tutvustas volikogu esimees Jaanus Kalev MTÜlt Kehra Kooli Vilistlased saadud kirju. Esimeses, mis saadeti volikogule 21. septembril, soovis Mart Raja MTÜ juhatuse nimel, et rahvahääletusele lisataks ka esimesel nime-ettepanekute tegemisel populaarsuselt kolmas nimi Kehra vald.
„Oleme püüdnud selgitada, et tegu ei olnud nimekonkursiga, vaid nimevariantide korjega. Seepärast   otsustas   kahe   valla   ühine haldusreformikomisjon panna hääletusele kaks nime – Aegviidu poolt Kõrvemaa ning meilt Anija, kui siinkandis kõige rohkem pakutud ja enesestmõistetav nimi. Sellise otsuse võtsime volikogus vastu, kõigil oli võimalik seda vaidlustada ja edasi kaevata, kuid mitte keegi seda ei teinud ning otsus on jõus,“ rääkis volikogu esimees.
Ta lisas, et vastas Kehra Kooli Vilistlastele kirjalikult, kuid 13. oktoobril sai Mart Rajalt uue kirja – MTÜ teeb valla nime kohta oma rahvaküsitluse.  See  toimub  ajavahemikul 24. oktoober-20. november. Seoses sellega paluti volikogul oodata valla nimekonkurssi puudutavate otsuste tegemisega ning lubati volikogule rahvaküsitluse tulemused üle anda hiljemalt 28. novembril.
Jaanus Kalev tõdes – kuna meil on demokraatia, võib allkirju koguda igaüks, kuid seaduslik rahvaküsitlus on salajane, mitte selline, kus käiakse ühe inimese juurest teise juurde allkirju korjamas. Ta küsis volikogu liikmetelt, millist vallanime nemad soovivad ühinemislepingusse.
Jüri Lillsoo arvas – kui Kehra linna nime soovitakse laiendada suuremale territooriumile ehk kogu vallale, tuleks küsida Kehra linna elanikelt, kas nad on üldse nõus, et seda nime kasutatakse ka mujal: „Minu arvates olgu ikka eraldi nimed Kehra linn ja Anija vald.“
Kaisa Tamkivi nentis, et volikogu on oma arvamuse valla nime osas öelnud väga selgelt välja juba mitmel korral. Ta leidis, et ei tasu selliste asjade arutamiseks pikalt aega kulutada, kuna vallarahvas on volitanud neid otsuseid tegema.
„Kas hakkame siis igas küsimuses andma inimestele võimaluse korraldada oma hääletusi?“ küsis ta ja lisas, et volikogu on nime-teemal teinud otsuseid konsensuslikult ning ta ei näe põhjust endale tuhka pähe raputada.
Volikogu esimees küsis, kas lülitada ühinemislepingu projekti Anija valla nimi. Kõik olid poolt.
„See on väga kõva mandaat,“ märkis Jaanus Kalev.
Kehra Kooli Vilistlaste alternatiivne rahvahääletus algas esmaspäeval, 24. oktoobril. Anija valla elanikelt küsitakse, kas pooldatakse uue nimena Kehra valda. Vastata saab elektrooniliselt ning küsitluspunktides Kehras ja Alaveres.
Küsitluse üks eestvedaja Mart Raja ütles, et nad ei korralda kellegi vastu protestiaktsiooni, vaid soovivad teada, kas ja kui palju on nende ettepanekul toetajaid.
„Kui rahvas seda ei toeta või on huvi väike, siis lepime sellega,“ sõnas ta.
Kui ühinenud vallale Kehra valla nime andmist toetab tunduvalt rohkem inimesi, kui oli Anija valla nime poolt, kavatsetakse volikogule esitada rahvaalgatuslik eelnõu vallanime muutmiseks: „Meil on esindusdemokraatia, volikogu teenib rahva huve ja peaks kuulama rahva häält.“

Eelmine artikkelAnija valla uus kultuurijuht on ELVIS HRUPA
Järgmine artikkelVald keeldus kaevandamis­loa andmisest õigusvastaselt