Vallavalitsusega kohtumiselt Kolgas: parklatest ja tänavavalgustusest

594

Kuusalu vallavalitsuse väljasõiduistungil räägiti peale soojatootmise veel mitmest aleviku elanikke huvitavast teemast.

Sõnumitooja nr 13, mis ilmus 2. aprillil, oli ülevaade Kuusalu vallavalitsuse ja Kolga aleviku elanike kohtumisel kõneldust seoses soojatootmisega. Tookord sai lubatud, et muudes küsimuste käsitlemist kajastame edaspidi.

Aleviku elanike nimel vallavalitsusele saadetud küsimustest enam kui pooled puudutasid kõrgeks tõusnud soojahinda, katlamaja ja Kuusalu Soojuse tööd.

Teine küsimustering oli Kolgas läbi viidud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) rekonstrueerimistöödest. Taheti teada, millal ehitaja teeb lubatud haljastustööd ja korrastab täielikult majadevahelised teed, mis kaevati üles.

Kuusalu Soojuse juht Kalle Küngas selgitas, et ehitajaga kokkuleppel jäid eelmisel aastal osad tööd pooleli, kuna ilmad läksid külmaks. Ehitaja lubas vaegtööd teha ära kevadel, kui on taas soojem. Ta palus anda Kuusalu Soojusele teada, kui haljastus on mõnes kohas tegemata või tehtud poolikult, vaja muru ülekülvi.

Aleviku esindajad uurisid, kes peaks uuendama parklad, kui need on ÜVK-töödega osaliselt üles kaevatud ja taastatud.

Vallavanem Urmas Kirtsi vastas, et ehitajatelt ei saa nõuda parklate tervikuna üleasfalteerimist, taastada tuli kohad, mis üles kaevati.
Ulvi Rand küsis, kas 2015. aasta vallaeelarvesse oleks võimalik parklate üleasfalteerimiseks raha planeerida. Vallavanem arvas, et selleks on lootust ning lubas, et sõidab pärast kohtumist aleviku korrusmajade juurde ja vaatab probleemsed kohad üle.

Kuna ÜVK-projektiga pandi Kolgas mitmele poole tuletõrjehüdrandid, pole enam vaja senist veehoidlat, mis paikneb lasteaia lähedal ühe kortermaja juures. Kalle Küngas märkis, et tuleks kokku leppida, kas see likvideerida, või täita ja jätta lastele liumäeks. 
Üks küsimus oli koolimaja juurde viiva tee valgustusest, see on reguleerimata, põleb kohati ka päevavalges.

Vallavanem ütles, et vanad kellaaegadega taimerid vahetatakse sügisel valgustundlike vastu. Vahetama tulevad Tapalt firma Särts töömehed. Tänavavalgustus kustutatakse 1. maist, lampide põlemine mõned tunnid valgemal ajal on vähemkulukas, kui töömeeste väljakutsumine kohe kevadel.

Veel taheti teada, kas on kavas remontida majade juures asuvaid mänguväljakuid. Vallavanem kinnitas, et selleks on vallaeelarves 1000 eurot.

Seoses kevadiste koristustöödega tekkis küsimus, kas prahti ja puuoksi võiks viia katlamaja juurde, kuna seal köetakse hakkepuiduga.
Kalle Küngas lausus, et enam ei lubata koristusjäätmeid katlamaja laoplatsile viia: „Eelmisel korral oli koos puuokste ja lehtedega toodud muud prahti ning ehitusjäätmeid. Need lõhkusid hakkuri, hooldajafirmale tuli maksta 600 eurot. Võime lubada platsi prahi ladustamiseks, kuid tuleb lõpuks ära vedada, me ei soovi seda katlamajas põletada.“

Eelmine artikkelHC Kehral Balti liigas 7. koht
Järgmine artikkelJuminda poolsaare külad palusid Lahemaa küsimuses ministrilt abi