Valkla-Andineeme osaüldplaneering kehtetu

585

Planeering liidetakse valla üldplaneeringuga.

Kuusalu vallavolikogu tunnistaks kehtetuks 2003. aasta septembri otsuse, millega algatati osaüldplaneering ranna-alal Valkla külast kuni Andineeme külani.
Planeeringuga taheti kavandada juurdepääsuteed ja parklad liivaranda, kuna soojadel suvepäevadel koguneb Valkla-Salmistu piirkonda väga palju autosid. 2005. aastal muutus seadusandlus, üldplaneeringute koostamisel hakati nõudma keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Vallavalitsus otsustas 2007. aastal mitte jätkata osaüldplaneeringu koostamist ning algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine. Kogutud materjalid kasutatakse Kuusalu ja endist Loksa valda hõlmava uue üldplaneeringu koostamisel.

Volikogu istungil, mis toimus eelmisel kolmapäeval, küsis Enn Kirsman, kui palju läks osaüldplaneering vallale maksma. Raamatupidamise andmetel on selle koostajale Hendrikson&Ko tasutud aastate jooksul kokku 285 000 krooni.

Valla maakorraldusspetsialistide sõnul oli planeeringu venimise üks põhjus asjaolu, et maa-ameti varasemad juhid soovitasid ranna-ala avalikku ruumi kavandada mitte riigi reformimata maale, vaid osta selleks maad eraomanikelt.

Eelmine artikkelSoodlast leiti mürsk
Järgmine artikkelEesti Metsaühistu tegevuse pearõhk on Harju metsaomanikel