Valimisdebattidest Raasikul ja Arukülas

1343

Raasiku vallas olid valimisdebatid reedel Raasikul ja laupäeval Arukülas.

Kutsutud olid kõikide vallas kandideerivate nimekirjade esindajad ja üksikkandidaadid. Raasiku rahvajamas toimunud kohtumisel osalesid  valimisliidu Raasiku Vald 15, valimisliidu Kodukoha Eest 5, IRL 2 ja Keskerakonna 2 esindajat ning mõlemad üksikkandidaadid. Aruküla renoveeritud koolimajas oli kandidaate pisut vähem. Kuulamas ja küsimusi esitamas oli veel vähem inimesi – mõlemas kohas  üle kümne.

Väitlusi juhtinud Urmas Tahk palus mõlema kohtumise alguses kõigil kandidaatidel end tutvustada ning iga nimekirja esindajal rääkida nende põhiseisukohtadest. Seejärel sai esitada küsimusi.

Raasikul – haridus- ja turvaküsimused
Raasiku ja Pikavere kooli direktor Kadri Viira uuris, mida tähendab valimislubadus tagada kvaliteetne haridus ning millal ehitatakse Raasiku valda taas midagi päris uut.

Ants Kivimäe (Kodukoha Eest) selgitas, et nende valimisliit ei ole vastu Aruküla kooli rekonstrueerimisele, kuid arendada tuleks ka teisi koole. Ta tõi näite – kui Jägalasse kavandatakse suurt sõjaväelinnakut, võib Raasiku kool saada juurde sadu õpilasi ning seetõttu peab valmis olema kooli laiendamiseks.

Andre Sepp (Raasiku Vald) rääkis, et nende valimislubadused on reaalsed ning põhinevad valla arengukaval. Aruküla kooli rekonstrueerimise kõrval nimetas ta Pikavere lasteaiarühma ning Raasiku kooli käsitöömaja ja staadioni ehitamist.

Avo Möls (Raasiku Vald) lisas, et peagi vabanevad ruumid uute rühmade avamiseks Aruküla lasteaias ning Helle Vaga (Raasiku Vald) arvas, et ka Raasiku rahvamaja vajaks uut fassaadi. Rene Truber (IRL) nimetas, et lähiajal hakatakse PRIA kaasabil renoveerima Kiviloo vana koolimaja, mis on küla, sealhulgas noorte, kooskäimiskoht.

Küsiti, mida kavatsevad kandidaadid pärast volikokku pääsemist teha turvalisuse parandamiseks.
Guido Trees (Keskerakond) rääkis, et mitmes külas on loodud naabrivalve sektorid ning lähiajal on see kavas ka tema kodukülas Peningil.

Ants Kivimäe selgitas, et volikogus on olnud arutusel turvafirmadelt patrullteenuse ostmine. Kalev Villem (Raasiku Vald) lisas, et arutatud on ka valvekaamerate muretsemist. Aavo Sirel (Raasiku Vald) lisas, et turvalisuse alla kuulub ka tänavavalgustus, tulekustutite olemasolu.

Üksikkandidaat Eeri Kallas märkis – kõige parem turvalisuse tagaja on hea läbisaamine oma naabritega, siis on kodu kaitstud ka ajal, kui inimene kodust ära. Veel arvas ta, kui vald sõlmib turvafirmaga lepingu, peaks seadma tingimuse, et firma palkab tööle kohalikud inimesed – nii olevat tehtud Lõuna-Eestis.

Garina Toomingas (Raasiku Vald) küsis – miks peaks maksma turvafirmadele, kui võiks tasuda oma abipolitseinikele. Tema meelest võiksid töötuks jäänud mehed ise ringi liikuda ja valvata.

Veel küsiti, kuidas vähendada tööpuudust. Kandidaadid tõdesid, et omavalitsus ise ettevõtteid luua ei saa, küll aga saab ettevõtjaid ärgitada ja tunnustada. 

Arukülas kõneldi koostööst ja rahast
Villu Vilberg küsis, miks on erakondade nimekirjad vaid 5-liikmelised. Uno Holmberg (IRL) tõi kaks põhjust: nende partei tuleb oma nimekirjaga valimistele alles esimest korda ning kampaaniat alustati hilja. Küll aga kinnitas ta, et nimekirja väiksus ei takista oma ideid ellu viimast. Risto Ilves (Kesk­erakond) pidas kõige tähtsamaks, et need inimesed julgesid erakonna eest välja tulla.

Küsimusele, millal saavad eramajad kanalisatsiooni, vastas Tiit Reeder (Kodukoha Eest), et alustatud on projekti, mille esimeses etapis tehakse korda Aruküla ja Raasiku veeallikad ja  puhastusseadmed ning teises etapis hakatakse rajama kanalisatsiooni. Suurem osa rahast tuleb EL-i Ühtekuuluvusfondist, kuid vajalik on ka valla ja Raveni omaosalus. Andre Sepp lisas, et kanalisatsiooni rajamise otstarbekust peab eelnevalt põhjalikult kaaluma – kuna investeeringud tuleb kinni maksta tarbijal, peab kalkuleerima, kas väga kallil kanalisatsioonil on mõtet.

Villu Vilberg küsis veel, mis on kahe suure valimisliidu erinevus, miks nad ei kandideeri koos. Tiit Reeder vastas, et eesmärk pole vastanduda, vaid teha koostööd ning leida valla arenguks parimad lahendused.

Andre Sepp selgitas, kui valimisliit Kodukoha Eest on Raasiku-keskne, siis Raasiku Vald on pidanud tähtsaks kogu valla arengut, valimisliitu on kaasatud nii alevike kui külade esindajad.

Mati Palm Härma külast soovis teada, mida on kavas teha majandite-aegsete lagunevate tootmishoonetega. Kandidaadid tõdesid, et omavalitsusel on võimalik vaid hoonete omanikke ettekirjutuste ja muuga survestada.

Küsimusele, kas Raasiku valda on kavas luua keskkool, vastas Avo Möls (Raasiku Vald), et ei pea seda õigeks, kuna riiklik suund on pigem gümnaasiumide vähendamisele. Ta arvas, et keskkooli rajamine ei õigusta end majanduslikult ega ka hariduse kvaliteedilt – väikeses kohas kahte paralleelklassi luua ei saa, kuid sel juhul on õpilastel võimalus valida humanitaar- ja reaalkallaku vahel.

Villu Vilberg uuris ka, mida kandidaadid teeksid rahva poolehoiu võitmiseks, et ini­mesed tuleksid kohtumis­tele ning nelja aasta pärast oleks valimisdebattidel rohkem kuu­la­jaid.

Ants Kivimäe märkis – tema teeks kõik selleks, et järgmisel korral oleks rahvast veel vähem, sest rahulolev inimene on passiivne. Selle kinnituseks ütles ta, et inimesed ei käi vallamajas tänamas, vaid ikka siis, kui on probleeme. Rene Truber oli seda meelt, kui rahvaga tihedalt suhelda, ei teki ka probleeme.

Üksikkandidaat Raul Sepper tõdes, et külavahel kiruvad inimesed küll, aga koos­olekutele ei tulda. Ta pakkus, ehk peaks korraldama inimeste kokkusaamiseks koosoleku eel näiteks kinoseansi. Andre Sepp jagas Ants Kivimäe seisukohta ja märkis, et hindab valijaid kõrgelt ega pea õigeks neid roheliste telkide või pidudega kokku meelitada.

Kui jätkub majanduslangus, kust kärpida eelarvet?

Tiina Rühka (Raasiku Vald) arvas, et valda tuleks meelitada uusi elanikke ning väga suuri investeeringuid ei peaks kavandama. Kuna hariduskulusid tema hinnangul kärpida ei saa, võiks kokku hoida majanduskulude ja korrakaitse arvelt.

Raul Sepper arvas, et kärpimise asemel annaks ehk midagi ära teha ühiskondlikus korras, Rene Truber pakkus, et MTÜde projektide kaudu saab valda tuua lisaraha.

Priit Tammeraid (Raasiku Vald) ja Ants Kivimäe olid seda meelt, et rikkuse alus pole mitte suured tulud, vaid väiksemad kulud ning mida konservatiivsem on eelarve, seda vähem on vaja kärpida.

Uuriti, kuidas kandidaadid suhtuvad Raasiku valda tehnopargi rajamisse. Tiit Reeder ja Priit Tammeraid märkisid, et suured ettevõtted ei anna vallale eriti midagi, kuna töö­jõu toovad nad sageli kaasa mujalt, kohapealsed elanikud peavad kannatama tootmismüra ja keskkonnaprobleemide tõttu.

Volikogu senisele tööle andsid kõik nimekirjad hindeks tugeva nelja või miinusega viie. Leiti, et palju on tehtud, kuid on veel arenguruumi.

Eelmine artikkelMadalamates jalgpalliliigades peeti viimase vooru mängud
Järgmine artikkelValimistel edukamad ANDRE SEPP, JÜRI LILLSOO ja KALMER MÄRTSON