ANSIPI allkirja vaidlustamisest

1041

Maakonna valimiskomisjon viis KUNNAR VAHTRASE kaebuse alusel läbi järelevalvemenetluse.

Kuusalu vallavolikogusse kandideeriv Kunnar Vahtras esitas 17. septembril maakonna valimiskomisjonile kaebuse Eesti Reformierakonna Kuusalu valla volitatud esindaja teatisel oleva allkirja õigsuse küsimuses – tal tekkis kahtlus, et Reformierakonna esimees Andrus Ansip pole ise teatisele allkirja andnud, sest sellele märgitud kuupäeval ei viibinud ta Eestis.

Reformierakonna volitatud esindaja Andres Paomees esitas Kuusalu valla valimiskomisjonile erakonna valimisnimekirja kandideerimisdokumendid koos erakonna esimehe Andrus Ansipi allkirjaga viimasel võimalikul päeval, 8. septembril kell 17.15. Jaoskond suleti kell 18.

Andres Paomees selgitas, et tema sai teatise samal päeval Reformierakonna Harjumaa arendusjuhilt Tarmo Vaigult. 

Kunnar Vahtras rääkis Sõnumitoojale, et viis Ühiselt Edasi dokumendid valla valimiskomisjonile pärast Andres Paomeest ning nägi laual dokumenti, millel oli peaministri konarlikult kirjutatud allkiri – see tundus kahtlane, eriti kui pidada silmas, et vallamaja uksel oli Andres Paomees öelnud, ta pidi pabereid ümber tegema.

Kahtlust süvendas Kunnar Vahtrase sõnul see, et samal päeval oli peaminister Andrus Ansip välisvisiidil.

Eesti Reformierakonna esimees kinnitas Harju maakonna valimiskomisjonile, et kõnealune teatis allkirjastati 17. augustil 2009, allkiri kuulub temale ning tegemist on mehaanilisel teel jäljendatud allkirjaga.

Maakonna valimiskomisjon on tõdenud – tsiviilseadustik sätestab, et teise isiku nimel esindusõiguseta tehtud mitmepoolne tehing on tühine, välja arvatud juhul, kui isik, kelle nimel esindusõiguseta isik tehingu tegi, selle hiljem heaks kiidab: „Andrus Ansip väljendas maakonna valimiskomisjonile antud selgituses heakskiitu Andres Paomehe poolt Eesti Reformierakonna nimel Kuusalu vallas toimuvate valimistega seonduvalt tehtud toimingutele. Maakonna valimiskomisjon on seisukohal, et Andres Paomehel on õigus esindada Reformierakonda kohalike omavalitsuste volikogude valimistega seotud toimingutes Kuusalu vallas kuni 19. oktoobrini 2009 isegi juhul, kui peaks selguma, et Reformi­erakonna teatis on mingil põhjusel mitteõiguspärane.”

Harju maakonna valimiskomisjon lõpetas 29. septembril järelevalvemenetluse ja tuvastas, et Kuusalu valla valimiskomisjon on Andres Paomehe toiminguid erakonna esindajana aktsepteerides tegutsenud õiguspäraselt.

Kunnar Vahtras ei jäänud otsusega rahule, vaid vaidlustas selle vabariigi valimiskomisjonis. Ta põhjendas, et kui ühtedelt kandideerijatelt nõutakse ülimat täpsust, peavad seda tema meelest järgima ka teised.

Sõnumitooja küsis möödunud reedel, 9. oktoobril vabariigi valimiskomisjonilt, kas kaebuse suhtes on otsus langetatud ning milline see on. Arne Koitmäe valimiste osakonnast vastas, et vabariigi valimiskomisjon ei ole avalduse kohta veel seisukohta võtnud. Kui seisukoht on kujundatud, teavitatakse sellest koheselt ka toimetust, lubas ta.

Eelmine artikkelMadalamates jalgpalliliigades peeti viimase vooru mängud
Järgmine artikkelValimistel edukamad ANDRE SEPP, JÜRI LILLSOO ja KALMER MÄRTSON