Soodla-Pillapalu kergtee projekteerimisest

185
Anija vald.

Anija vallavalitsus korraldab Soodla-Pillapalu kergliiklustee rajamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluses.

Vallaarhitekt Inga Vainu selgitas, et vallavalitsus soovib kaitseministeeriumilt Soodla harjutusvälja mõjualade leevendamiseks saadud sihtotstarbelise toetusraha kasutada kergliiklustee rajamiseks alates Soodla veehoidlast kuni Aegviitu viiva kergliiklusteeni Kõrvemaa suusa- ja matkakeskuse juures. Kavandatud kergliiklustee pikkus on 14 kilomeetrit ning tänavu on kavas tellida selle projekt.

„Otsustasime projekteerimistingimuste andmise teha avatud menetluses, et ka inimestel, kelle õigusi võib see puudutada, oleks võimalik teha ettepanekuid,“ sõnas Inga Vainu.
Kergliiklustee hakkab kulgema paralleelselt Piibe maanteega, teest vähemalt 10 meetri kaugusel: „Teekoridori võimaliku asukoha üle on kaua mõeldud, nüüd oleme teinud skeemi, kust enam-vähem võiks kulgema hakata. Mõnes kohas läheb tee metsast läbi, kuid enamik trajektoorist kulgeb paralleelselt Piibe maanteega, siis on seda hea kasutada nii külalis-tervisesportlastel kui ka külaelanikel.“

Kavandatud skeemi järgi hakkab tee läbima 20 kinnistut, millest suurem osa kuuluvad RMK-le, kuid on ka 9 erakinnistut. Valdavalt on seal metsaalad, teekoridori projekteerimisel tuleb valida võimalikult puudest vaba ala, et säilitada kõrghaljastust. Kergliiklustee äärde projekteeritakse ka pinkidega puhkekohad.

Projekteerimistingimused näevad ette, et tee aluskonstruktsioon tuleb valida looduslähedane, ning katte valikul lähtuda, et tee jääks sile ja oleks ka tõukeratastega sõidetav.

Inga Vainu: „Oleme teekatte materjali jätnud projekteerija valida. Meie tervisesportlastele mõeldud teed on kas täiesti looduslikud või väga kalli asfaldikattega, tuleks uurida, kuidas on neid tehtud mujal maailmas. Ideaalis näeme Piibe maantee juurde innovaatilist lahendust kerge konstruktsiooniga siledast teest, et ka tõukeratastega noori loodusesse meelitada.“

Kergliiklustee projekteerimistingimused on kuni 30. juunini valla veebilehel avalikul väljapanekul. Kui selle aja jooksul esitatakse ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid, korraldatakse 5. juulil avalik arutelu. Pärast seda antakse välja projekteerimistingimused ning viiakse läbi riigihange kergliiklustee projekteerija leidmiseks.

Vastavalt 2019. aasta sügisel sõlmitud lepingule eraldab kaitseministeerium Anija vallale aastatel 2019-2023 kokku 177 858,20 eurot ehk 35 571,64 eurot aastas. Vallavanem Riivo Noor oletas, et nelja aastaga kogunenud rahast piisab kergliiklustee projekti tellimiseks.

Eelmine artikkelKuusalu vallas tuleb külarahade jääk kulutada 5 aasta jooksul
Järgmine artikkelVolikogu andis loa müüa Kiviloo endine koolimaja