Salmistu trassi lastakse vesi tuleval nädalal

888

Kuusalu Soojuse tellimusel ehitatav Salmistu veetrass hakkab valmis saama.

Kuusalu Soojuse projekt sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) Salmistu küla veetrassi rajamiseks 2 627 250 krooni. Kogu projekt maksab 3,9 krooni, Kuusalu Soojus lisab omaosalusena 33 protsenti ehk 1,3 miljonit krooni.

Kokku rajati 6 kilomeetrit torustikku. Esialgu oli kavas teha 3,9 kilomeetrit, kuid koos hargnemistega kujunes see palju pikemaks.

Kuusalu Soojuse juht Raul Valgiste rääkis, et torud on maasse pandud, paigaldatakse viimaseid maakraane.

Ehitaja ootas, kuni maa täielikult sulab, ning nüüd on hakanud haljastustöid tegema – trassipealset maad tasandatakse, pannakse peale muld ja külvatakse muruseeme. Korrastatakse ka teede alt läbiminekukohti. Trass tuleb üle anda 31. maiks. Kinnistute juurde on pandud maakraanid, omanikud peavad ise tellima trassi hooneteni.

„Kõigi eelduste kohaselt laseme vee torudesse järgmisel nädalal,” lubas Raul Valgiste. Ta lisas, et on alustatud liitumislepingute sõlmimisega. Praeguseks on sõlmitud paarkümmend lepingut. Liitumistasu on 10 000 krooni.

Kuusalu valla elanike registrisse kantud kinnistuomanikud võivad taotleda vallalt liitumistasu maksmiseks toetust. Kes liituvad trassi valmimise aastal, neile on toetus kuni 8000 krooni. Taotlusi saab esitada pärast seda, kui trassile on antud kasutusluba. Raul Valgiste ütles, et Salmistu kinnistuomanikud võiksid taotlusi esitada seega juunikuust. Kes pole seni valla elanik, kuid soovib toetust, võib end registreerida Kuusalu valla elanikeregistrisse.

Salmistu projekti teine etapp on veetöötlusjaama rajamine. Selleks andis KIK 2,1 miljonit krooni, Kuusalu Soojuse omaosalus on 686 000 krooni. Praegu käib veetöötlusjaama projekti koostamine, seejärel hakatakse otsima ehitajat.

Kuusalu Soojus on võtnud mõlema etapi, nii trasside rajamise kui ka veetöötlusjaama ehitamise, omaosaluse tarbeks pangast laenu. Liitumistasude eest on kavas laenu tagasi maksta. Arvestatud on, et Salmistul hakatakse vett andma 180 majapidamisele.

Raul Valgiste sõnul on juba mõned kinnistuomanikud öelnud, et tänu tsentraalsele veele kavatsevad nad seni tühjalt seisnud krundile ehitama hakata. Ka on mõned suvitajad lubanud, et nüüd on neil plaan jääda sinna elama ka talveks.

Kuusalu Soojus on viimase viie aastaga investeerinud kokku 40 miljonit krooni, sellest 30 miljonit abirahadena ja 10 miljonit ise. Peagi valmivad Kuusalu katlamaja ümber­ehitus ja Kolga veepuhastusjaam.