Anija volikogu otsustas lõpetada osaluse Sõnumitoojas

964

Neljapäeval, 30. aprillil toimunud istungil otsustati keskfraktsiooni häältega lõpetada osalemine OÜs Sõnumitooja.

Vallavanem Jüri Lillsoo luges ette otsuse eelnõu, milles oli kirjas lõpetada osalus OÜs Sõnumitooja ning teha vallavalitsusele ülesandeks vallale kuuluva osa võõrandamine. Eelnõu koostamist oli pool tundi enne jaanuarikuise volikoguistungi algust nõudnud volikogu esimees Jaanus Kalev. Tookord hääletas volikogu enamus eelnõu arutamise istungi päevakorda sisse, kuid hääletusele ei pandud. Sellest alates on olnud OÜs Sõnumitooja osalemise küsimus volikogu iga istungi päevakorras.

Volikogu esimees Jaanus Kalev rääkis, et Anija volikogu poole on teinud kaks pöördumist Sõnumitooja teiste osanike esindajad – Kuusalu ja Raasiku vallavanemad ning volikogu esimehed. Esimene kiri saadeti märtsis, teine eelmisel nädalal. Raasiku ja Kuusalu valla juhid tegid Anija vallavolikogule ettepaneku jätkata Sõnumitooja väljaandmist 2009. aasta lõpuni.

„OÜl Sõnumitooja on 2009. aasta majandusaasta lõpuni kohustused oma tellijate ees. Me ei saa ettevõtte omanikena oma elanike ehk lehetellijate usaldust petta,“ põhjendasid nad.

Kuusalu ja Raasiku valla juhid selgitasid ka, et otsustasid mitte esitada Anija valla teistkordsele meediateenuse hinnapäringule Sõnumitooja pakkumist, kuna esimesel korral see diskvalifitseeriti – sest pakkumises oli kirjas dotatsioonisumma, mitte hind.

„Oleme seda meelt, et Sõnumitooja väljaandmise toetamine kokkulepitud ja seni toiminud põhimõtetel on parim variant nii omavalitsustele kui osaühingule,“ kirjutasid nad.

Jaanus Kalev tutvustas volikogule Sõnumitooja osade jaotust – Kuusalu valla osa oli selles 89 200 krooni, Anija valla osalus 47 000 krooni, Raasiku valla osalus 37 300 krooni ja Loksa linna osalus 3200 krooni.

 „Nende häälte järgi küsin, kas meil on võimalus seal personaalselt midagi läbi suruda? Isegi kui võtame kõrvale Raasiku valla ja Loksa linna osa, siis ikkagi jääb Kuusalu vald selle ajalehe omanikuks,“ lausus ta.

Pearaamatupidaja Carmen Meikar selgitas, et Kuusalu vald on osa enda osalusest loovutanud Raasiku vallale.

„Hetkel on arvud need ning selle järgi ütlen, et tegemist on Kuusalu valla ajalehega, mida meie sponsoreerime,“ märkis Jaanus Kalev.

Keskfraktsiooni liige Andrus Nilisk arvas: „Arutasime sotsiaaltoetusi ja nendele meil raha ei jätkunud. Kui toetame Sõnumitoojat kui eraäri, siis kas meil selle jaoks on raha, kuid laste jaoks mitte?“

Kaarel Aruste küsis: „Kas peate õigeks, kui Kehra linna infotahvel, mis peaks asuma linna keskel, viiakse karulaane metsa? Praegu on analoogne olukord – Sõnumitoojat loetakse Anija vallas kõige rohkem, kuid tahate infot hakata avaldama lehes, mida meil ei loeta.“

Tõnis Väli meenutas, et eelmisel istungil anti volikogule üle 506 allkirjaga Anija valla elanike pöördumine, milles sooviti Sõnumitoojas osalemise jätkamist: „Kesk­erakonna lubadustes enne eelmisi valimisi oli öeldud – Keskerakond arvestab rahva tahtega ja võtab neid kuulda. Kuidas me nüüd siis sellele asjale vaatame? Võtate ja hääletategi oma tõekspidamised maha?“

Ta luges kokku, mitme valija häälega Sõnumitooja väljaandmisest loobumine kavatsetakse otsustada – Keskerakonna praegused esindajad volikogus said eelmistel valimistel kokku 282 häält, opositsiooni esindajatel on volikogus kokku 491 valija häält. 

„Näete siis, kuidas ja millise jõuga meil asju otsustatakse,“ tõdes Tõnis Väli.

Sõnumitooja väljaandmises osalemise lõpetamise poolt hääletasid volikogu istungil osalenud 9 keskfraktsiooni liiget, vastu oli 7 rahvaesindajat opositsioonist. Istungilt puudus 3 volikoguliiget.

Hiljem küsis volikogu liige Ago Pärnamäe, miks ei tutvustatud volikogule maa- ja majanduskomisjoni seisukohta, enamik komisjoniliikmeid toetas OÜs Sõnumitooja osalemise jätkamist. Komisjoni esimees Andrus Nilisk ütles, et unustas seda teha. Ago Pärnamäe kinnitas pärast istungi lõppu Sõnumitoojale, et komisjoni koosolekul hääletas ka Andrus Nilisk ajalehe väljaandmise jätkamise poolt.

Ametlikud teated Harju Elusse
Volikogu päevakorras oli ka meediateenuse hinnapäringu tulemuste kinnitamine. Vallavanem luges ette eelnõu tunnistada meediateenuse hinnapäringul edukaks ASi Kirilille Kirjastus pakkumine. Kirilille Kirjastusele kuulub ajaleht Harju Elu. Ettevõtte pakkumine valla ametlike teadete ning igas lehenumbris vähemalt ühe lehekülje ulatuses Anija valla elu kajastamise eest oli 4130 krooni kuus, lisandub käibemaks. Vallavalitsust kohustati sõlmima meediateenuse osutamise leping kuni 31. detsembrini 2009.

Tiit Tammaru leidis, et pakkumine on kahtlaselt odav ning soovis, et volikogu küsiks kirjastuselt kirjalikku selgitust, kuidas nad saavad teenust sellise hinna eest pakkuda. Ettepanekut toetas Kaarel Aruste, kes märkis, et ebanormaalselt odavat pakkumist tuleb alati põhjendada.

Seepeale sõnas Jaanus Kalev, et Sõnumitooja jättis teisele hinnapäringule pakkumise esitamata: „Toimetus ütles, et tahavad täpselt samade summadega jätkata, mis siis, et Anija vallal on raske, mis siis, et majandus langeb. Nüüd oleme otsustanud Sõnumitoojast välja astuda ning et ei tekiks infosulgu, siis on meil siin see eelnõu.“

Jüri Lillsoo kinnitas, et ka Rae vald maksab ametlike teadete avaldamise eest umbes 3000-4000 krooni kuus.

Tiit Tammaru ettepanekut peatada eelnõu menetlemine ning teha Kirilille Kirjastusele järelepärimine toetas 7 opositsiooniesindajat, vastu oli 9. Üheksa keskfraktsiooni liikme poolthäälega otsustati sõlmida leping ASiga Kirilille Kirjastus. Selle vastu oli 7 opositsiooniliiget.


Täpsustused toimetuselt Jaanus Kalevi ja Andrus Niliski sõnavõttude kohta
OÜ Sõnumitooja osakute jaotumine.
Aprilli alguses toimus Sõnumitooja osanike koosolek, kus osales ka Anija vallavolikogu esimees Jaanus Kalev. Ta küsis Kuusalu ja Raasiku valla esindajatelt osade jaotuse kohta. Talle selgitati, et Kuusalu valla osa suurenes pärast Loksa ja Kuusalu valla ühinemist. Kuusalu volikogu on otsustanud sellest osa müüa 1 krooni eest Raasiku vallale ning Raasiku volikogu on otsustanud selle osta. Siis jaotuvad osad kolme osaniku vahel enamvähem võrdselt – igaühel umbes 30 protsenti. Notariaalselt on tehing veel vormistamata, kuna otsustati ära oodata Anija volikogu otsus. Neljanda osaniku, Loksa linna, osa suurus on umbes paar protsenti. Loksa linnavolikogu on otsustanud osa müüa 3 krooniga, linnapea on pidanud Raasiku vallavanemaga ostu-müügi asjus läbirääkimisi.

Sõnumitooja kui eraäri. Sõnumitooja ei ole eraäri, leht kuulub valdadele ning seega ka nende maksumaksjatele.

Dotatsiooni vähendamine. Sõnumitooja koosolekul küsis Raasiku vallavanem Andre Sepp – kas Anija vald oleks nõus Sõnumitoojas osalemist jätkama, kui teised osanikud langetaksid Anija valla rasket majanduslikku olukorda arvestades Anija valla dotatsiooni ajutiselt poole võrra – 5000-6000 krooni. Jaanus Kalev ei olnud sellega nõus, vaid vastas, et oluline on kõige madalam hind.

Eelmine artikkelVarastamine Loksal
Järgmine artikkelRöövide tõttu moodustati Juminda Külade Korrakaitse