Ministeeriumi andmed riigi rahade ja õpetajate palgakulu kohta

1091

Anija vald kulutab õpetajate palkadeks 100 protsenti riigi rahast, Kuusalu vallas jääb üle 3 ja Raasiku vallas 7 protsenti, Loksa maksab 2 protsenti peale.

Haridus- ja teadusministeerium avalikustas eelmisel nädalal õpetajate palkadeks riigieelarve toetusfondist eraldatud summad 2010. aasta kohta ning pedagoogide tegelikud palgakulud omavalitsustes. Selgusid linnad-vallad, kus makstakse arvestuslikult palgaraha juurde, ning need, kus jääb osa riigi palgarahast sihtotstarbel kasutamata.

Haridusministri Jaak Aaviksoo nõunik Andres Kaarmann selgitas Sõnumitoojale, et õpetajate palgavahendite eraldis sõltub peamiselt õpilaste ja klassikomplektide arvust ning riikliku õppekava tundide mahust. Riik eraldab omavalitsusele haridustoetust üldsummana, kuid valdadel-linnadel ei ole konkreetset kohustust, kui palju sellest peab minema töötasuks, investeeringuteks ja koolituseks. Analüüsid on tehtud selleks, et saada ülevaade rahade kasutamisest, mitte kellegi karistamiseks.

„Ministeerium esitas omavalitsustele endapoolsed arvutused ning küsis, kas neil on samad andmed. Kui ei ole, siis millises osas ja miks erinevad. Riigikontroll on aastaid tagasi viidanud, et süsteem ei ole läbipaistev. Miks sellega enne pole tegeletud, ei oska öelda. Eesmärk on, et ministeeriumil, omavalitsustel ja õpetajatel oleks selge, mille jaoks raha antakse, kuidas kulutatakse,“ kommenteeris Andres Kaarmann.

Ministeerium on arvestanud palgakulu põhikoolide ja gümnaasiumide kohta eraldi ning ka kogukulu.

Tasandusfondi rahana on arvutatud õpetajate palgasummad, ka klassijuhataja tasu, välja on jäetud täiskasvanute gümnaasiumide, erivajadustega laste koolide, vanglaõppe ja õpetajate koolituste kulud.

Tegelikest palgasummadest on väljas hüvitised ning lisatud on tööandja maksud, kuna need tasutakse samuti riigilt saadavast toetusest.

Kui andmed ületavad 100 protsenti, tähendab, et tasandus­fondi eraldus on suurem, kui te­ge­lik kulu.

Loksa linnas oli pedagoogide keskmine tasu 11 621 krooni. Põhikoolile kulutati riigi palgarahast 110 protsenti, gümnaasiumile 61 protsenti. Riigi raha osa­kaal on 98 protsenti, ehk 2 protsenti maksis linn oma eelarvest lisaks.

Ministeeriumi andmetel oli Anija vallas õpetajate keskmine töötasu 2010. aastal 13 354 krooni. Riigi toetusfondist kulus põhikoolidele palgarahaks 107 protsenti, gümnaasiumile 70 protsenti, kokku kulutati valla koolidele 100 protsenti.

Kuusalu vallas oli pedagoogide keskmine palk 9853 krooni. Põhikoolidele kulus 111, gümnaasiumidele 80, kokku 103 protsenti toetusfondiga võrreldes.

Raasiku vallas
oli õpetajate keskmine töötasu 11 095 krooni. Vallas on vaid põhikoolid, nende peale kulus 107 protsenti.

Andres Kaarmann ütles, et ministeeriumisse on juba saabunud omavalitsustest esimesed vastused.

Eelmine artikkelValklas varastati vanametalli
Järgmine artikkelAnija valla sünnipäevapeol käis üle 200 inimese