Ruu külaselts sai riigikohtus paekivikarjääri vastu võidu

2618

Riigikohus tühistas Kuusalu valla külje alla kavandatud Ruu paekivikarjääri kaevandamisloa.

Kuusalu valla Kodasoo ja Kaberla küla naabri, Jõelähtme valla Ruu küla veebilehe esiuudise pealkiri on „Võit riigikohtus!“.

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas 15. oktoobril MTÜ Ruu Küla Heakorra Selts  kassa­tsioonkaebuse ning tühistas keskkonnaameti 9. juuni 2011 korralduse, millega anti OÜle Väo Paas kaevandamisluba Ruu karjääris. Lubjakivikarjääri pindalaks oli määratud 30,31 hektarit, teenindusmaaks 52 hektarit. Ruu küla lähim majapidamine jäänuks karjäärialast 200 meetri kaugusele.

Riigikohtu põhjendus oli, et keskkonnaamet rikkus seadusesätet, mis puudutab karjääri keskkonnamõjude hindamise (KMH) aruande avalikustamist – avalikkuse nõuetekohase kaasamise korral oleks võinud planeeringu lõpptulemus olla teistsugune. Kuna Harjumaa keskkonnateenistus oli jätnud KMH heaks kiitmata, oleks tulnud see uuesti avalikustada, kuid nii ei tehtud. 

Ruu küla alustas lubjakivikaevanduse vastu võitlemist niipea, kui Väo Paasi plaanist teada saadi. Loodi internetiblogi Eitahakaevandust. Küla kodulehel hakati koguma allkirju karjääri avamise vastu, oma toetuse külale andis 1269 inimest. 

MTÜl Ruu Küla Heakorra Selts on kulunud kolme kohtuastme kaebuste menetluskuludeks ligi 45 700 eurot. Riigikohtu kolleegium mõistis vastustajalt MTÜ kasuks 12 800 eurot. Külaselts sai advokaaditeenuse kasutamiseks Jõelähtme vallalt abiraha kokkuleppega, et võidu korral maksab tagasi. Kohtuskäimiseks koguti külas raha mitmesuguste heategevusaktsioonide ning annetustega.

MTÜ juhatuse liige Jaan Tepp: „Tunne on vägev, pühapäeval pidasime külas peo. Vahepeal juba lootus kadus, kui kahes esimeses kohtuetapis tulid kaotused.  Riigikohtu otsus on oluline signaal kodaniku­ühiskonnale – ei tasu lootust kaotada, tuleb oma seisukohti kaitsta julgelt lõpuni. Oluline on, et me ilus kaitsemets jääb. Riigikohus ütles sedagi, et kui ei ole kohalikus arengukavas kaevandust, siis ei ole võimalik seda teha. Arengukavad on tähtsad, ei saa kohalikest inimestest üle ega ümber. See on märk, et ülevalt alla protsess peab muutuma. Ruu kaevandusega ju juhtus, et vald ütles „ei“, aga siis läks ettevõte vabariigi valitsuselt luba paluma.“

Riigikohtu otsus puudutab ka Kuusalu valla Kodasoo ja Kaberla külasid. Ruu karjääriala idapiir on planeeritud Kodasoo külast 2, Kaberlast 3 kilomeetri kaugusele. Karjääri tulek tegi murelikuks ka nende külade elanikud. Kuusalu vallavalitsus püüdis omalt poolt reageerida ning vaidlustas vabariigi valitsuse korralduse, millega nõustuti välja andma kaevandamisluba OÜle Väo Paas. Nii halduskohus kui ka Tallinna ringkonnakohus jätsid valla kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohtu põhjendus oli: omavalitsusele ei anna kaebeõigust asjaolu, et kaevandamine võib avaldada kahjulikke mõjutusi tema haldusterritooriumil elavatele isikutele.

Vallavalitsuse kaebuses olid välja toodud kaevanduse võimalikud negatiivsed mõjud: lõhkamistega kaasneb müra, vibratsioon ja tolm ning oht, et võib langeda Kodasoo puurkaevu ja salvkaevude veetase. Ruu karjääri laiendamisel oleks selle piir jäänud Kodasoo külast kilomeetri kaugusele. Kaevandamist oli kavas alustada Kodasoo-poolsest küljest.

Külavanem Katrin Pahk  ütles, et Kodasoo rahval on näpud püsti ja rõõmustavad riigikohtu otsuse üle: „Võitlesime koos Ruu inimestega kaevanduse vastu ja jälgisime kohtuvaidlust. See on meile väga oluline võit.“

Eelmine artikkelKehras osaleb keelekümbluses kogu kool
Järgmine artikkelInternetihääletusega valiti rahvapõllumeheks 2013 KALMER MÄRTSON